Spærring og spærreplan

Sæt filter på virksomhedens mobiltelefoner

Ønsker du at spærre for uønsket indhold eller forbrug på virksomhedens mobiltelefoner? Du kan lave spærringerne enkeltvis eller vælge en af vores pakker.

Du kan bestille eller afbestille alle spærringer hos Kundeservice på 72 120 000. 

Spærreplan

Få en spærreplan til dig og din virksomhed. Med en spærrreplan kan du få mere kontrol over virksomhedens udgifter til telefonsamtaler. Du kan for eksempel:

 • Afgøre, hvilke telefonnumre dine ansatte kan ringe til – samt modtage kald fra.
 • Opdele medarbejderne i profiler der har forskellige lister med tilladte og spærrede numre.

Læs mere om spærreplanen her.

Bestil Spærreplan ved at ringe til Kundeservice på 72 120 000.

Spær enkeltvis for

Køb via sms
Du kan spærre for bestillinger af indholdstakserede services via sms. Spærringen gælder alle såkaldte indholdstakserede tjenester.

Mobildata via 3G/4G
Med denne spærring kan du lukke for adgangen til:

 • Internet på mobilen
 • At bruge mobilen som modem til din computer
 • At sende/modtage mms

Spærringen gælder kun for adgang til datatjenester via GPRS-/3G/4G-netværk.

Spærring - opkald og sms
Denne spærring kan håndteres direkte via mobiltelefonen. Du kan vælge at spærre for:

 • Alle udgående opkald til danske numre
 • Alle udgående opkald til internationale numre, når du befinder dig i Danmark
 • Alle udgående opkald til internationale numre, når du befinder dig i udlandet *
 • Alle indgående opkald
 • Alle indgående opkald under ophold i udlandet

* Hvis du har international spærring på din mobil og er i fx Polen, bliver opkald til numre i Polen betragtet som lokale. Det er derfor ikke teknisk muligt at spærre for den slags opkald

Spærringen omfatter ikke internet på mobilen (3G/4G) og mms. Når spærringen bliver aktiveret for tale, spærres der samtidig automatisk for sms.

Hvis du laver viderestilling, kan spærring for udgående opkald på den viderestillede telefon ikke aktiveres.

Opkald til udlandet (International spærring)
Spær for opkald til udlandet, når du befinder dig i Danmark. Spærringen gælder ikke for sms og mms.

Mms
Spær for muligheden for at sende mms'er fra mobiltelefonen - og for at bestille indhold til mobilen via mms.

Sms
Spær for muligheden for at sende sms'er fra mobiltelefonen. Du kan stadig modtage sms'er

Spørgsmål og svar

Spærring for indholdstakseret sms, hvad er det og hvordan bestiller jeg det?

Internt svar

Spærringen er aktiv på CPA platformen og kan derfor ikke ses i HLR.

Spærring for SMS, hvad er det og hvordan bestiller jeg det?

Internt svar

Spærringen virker ved at T22 forsvinder i HLR. I Lookup HLR ses spærringen ved at der mangler flueben i SMS afsendelse. 

MMS Spærring, hvad er det og hvordan bestiller jeg det?

Internt svar

Spærringen er aktiv på MMSC og kan derfor ikke ses i HLR.

Hvad er Spærring fastnet, hvad er det og hvordan bestiller jeg det?

Med Spærring Fastnet kan du vælge at spærre for;

Alle udgående opkald 
Alle internationale opkald

Produktet tilbydes fastnetskunder med almindelig fastnetsabonnement, ISDN2 eller andre ISDN abonnementer hvor der ikke er tilknyttet MultiPlan.

Du aktiverer/deaktiverer selv spærringen ved opkald til 80290000, hvor man bliver guided vha en prompt 

 

International Spærring, hvad er det og hvordan bestiller jeg det?

Internt svar

Med produktet "International Spærring" spærres der for;

Alle udgående opkald til internationale numre, når kunden befinder sig i Danmark 
Alle udgående opkald til internationale numre undtagen til lokale numre, når kunden befinder sig i udlandet* 
*Hvis et dansk mobilnummer med spærring international befinder sig i f.eks Polen og ringer til et Polsk nummer, bliver kaldet betragtet som "lokalt", hvorfor det ikke er teknisk muligt at spærre for kaldet.

BEMÆRK at International Spærring ikke kan pålægges i følgende scenarier:

- kunden er i udlandet og har betinget viderestilling aktiveret

- kunden er i Danmark og har ubetinget viderestilling aktiveret

I de situationer må viderestillingen slettes før spærring kan pålægges. Kunden informeres om dette.

Individuel Spærring, hvad er det og hvordan bestiller jeg det?

Internt svar

Fakta: 
Virker kun på udgående opkald 
Sætter kunden i stand til at begrænse hvad der kan ringes til 
Virker kun på Telenors eget net 
Selvhenter og Taletid kan ikke få Individuel Spærring 
Spærringen er fast – kan ikke betjenes af kunden. 
Produktet er gratis

Hvad kan produktet: 
Kunden kan spærre for udgående opkald til bestemte numre eller nummerserier, ligesom han kan bestemme at der kun skal kunne ringes til enkelte numre. 

Hvad er en nummerserie: 
Nummerserier er ”klumper” af kendte numre, f.eks.  telefonnumre startende med 70xx, 80xx, 44xx, 22xx el. lign. Det kan også være ”mobilnumre” eller ”udland”.

Hvad er ikke nummerserier: 
Begreber som ”Servicenumre”, ”Sexnumre”, ”Dyre numre”, ”Overtakserede Numre” og ”Ualmindelige numre” er eksempler på begreber som kunderne bruger i flæng for at beskrive en gruppe af numre. 
Servicenumre er f.eks. Telenors KundeService, DSB Billetbestillingen, Told&Skat, Biografens reservationsnummer, Politiet o.s.v. – de er som hovedregel normalt takserede numre, og er ikke en specifik nummerserie. Vi kan derfor ikke spærre for disse som serie. 
Sexnumre, Dyre Numre, Overtakserede Numre og Ualmindelige Numre er bare nogen af de begreber, som vi har hørt fra kunderne gennem tiderne. Da der ikke er en speciel nummerserie for disse, kan vi ikke spærre for disse som serie. 
Kunder kan derfor bestille Individuel Spærring for opkald til kendte nummerserier.  Ønsker kunden spærret for andet, skal dette specificeres på nummerniveau, d.v.s. kunden må oplyse de specifikke numre der skal spærres for.  Alternativt kan kunden vende den om således at vi spærrer for ALLE udgående, undtagen enkelte numre (god til børn der kun må ringe til familie og venner (kendte telefonnumre).

HLR/IN
Individuel spærring benytter service set index 201 i HLR'en. Desuden oprettes der en profil på IN GUI.

DobbeltSIM
Hvis kunden har DobbeltSIM så spørg om spærringen også skal gælde fra bikortet - hvis der ikke gives besked om andet lægges spærringen kun på hovedkortet.

Oprettelse/Ændringer/Opsigelse
Bestilling af Individuel spærring kan ske mundtligt af ejeren af abonnemenet. 
Ændring og opsigelse af spærring skal ske skriftlig som en ekstra beskyttelse af ejeren.

Det anbefales dog at kunden sender brev/fax/e-mail hvis der er tale om lister med mange numre, for at sikre korrekt opstilling i IN GUI

Hvem må oprette individuel spærring 
Ved mobil og fastnet UDEN Multiplan uanset kundetype er det Data, der kan hjælpe. (Kontaktes via activitet) 
Ved mobil med Multiplan er det Multiplan gruppen.  

Findes der spærring til Selvhenter?

Internt svar

Ja, det er muligt at tilmelde Børnesikring på Selvhenter - det gør kunden selv ved at logge ind på Mit Selvhenter.

Ellers er Selvhenter automatisk spærret for opkald i udlandet, men kunden kan selv tilmelde Udlandstelefoni ved at logge ind på Mit Selvhenter. Ved tilmelding foretages kreditvurdering af kunden.

Det kan ikke lade sig gøre at spærre for opkald fra DK til udlandet på Selvhenter. 

Kan jeg ringe 112 hvis jeg har aktiveret en spærring?

Ja. Du kan altid ringe 112 - også selv om du har spærring for alle udgående opkald.

Hvad koster Spærring?

Hvis der ikke står andet, er det gratis at oprette/abonnere på Spærring. Du skal dog betale for at abonnere på spærring af sms, mms, GPRS/3G samt 3G Videotelefoni, som alle koster 7,- per måned ex. moms. MDA kunder har også mulighed for at abonnere på MDA Spærring for 5,- per måned ex. moms.

Hvad er MDA-spærring?

MDA Spærring er et tillægsprodukt til Mobil Data Access (Tidligere IP VPN Mobile).

Tjenesten "MDA spærring" spærrer for det enkelte telefonnummer for at oprette GPRS/3G/Turbo 3G forbindelse til internettet, uden at det går igennem firmaets MDA-løsningen.

Dette er med til at forhøje sikkerhedsniveauet, men det er dog stadigvæk muligt at koble sig på internettet via WLAN eller kredsløbskoblet data (9.6 data eller High Speed Data).

Der ydes ingen rabat på denne spærringstjeneste.

Ophævelse af spærringen kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra IT/Telefoni ansvarlig for MDA-løsningen.

GPRS/3G/4G Spærring, hvad er det og hvordan bestiller jeg det?

Internt svar

Produktet spærrer for kundens adgang til pakkekoblede datatjenester via GPRS, 3G og 4G. Vær opmærksom på at når denne spærring effektueres, vil kunden heller ikke kunne sende eller modtage MMS. 

Produktet kan anvendes på alle abonnementstyper, men undtagelse af Taletid og Selvhenter.

Produktet pålægges abonnementet, hvorefter kundens profil i HLR automatisk ændres til NonGPRS i Network access. 

Voksenspærring Fastnet, hvad er det?

Voksenspærring - Fastnet beskytter dig mod såkaldt "utilsigtet download", det vil sige dyre opkald fra pc'en til Internettet.

Voksenspærring – Fastnet spærrer for opkald til lande, der erfaringsmæssigt tilbyder tele- og internettjenester til markant høje minuttakster. Voksenspærring - Fastnet er en standardservice, der gælder for alle Telenors fastnet-kunder

P.t. er følgende lande omfattet af Voksenspærring Fastnet:

• Siera Leone (00 232) 
• Sao Tomé & Principe (00 239) 
• Guines Bissau (00 245) 
• Diego Garcia (00 246) 
• St. Helena (00 290) 
• Guyana, Britisk (00 592) 
• Kiribati (00 686) 
• EMSAT (0088213) 
• Nauru (00674)

Ønsker du at kunne foretage opkald til et eller flere af de pågældende lande, kan du kontakte KundeService på 72 120 000.

Begræns dine opkaldsmuligheder (Fixed Dialing Numbers)

Med Fixed Dialing Numbers (FDN) kan du begrænse dine opkaldsmuligheder, så du kun kan ringe til en række af foruddefinerede numre eller nummerserier. På den måde undgår du ubehagelige økonomiske overraskelser med fx opkald til dyre servicenumre.

De numre/nummerserier, du udvælger, bliver gemt på dit simkort. Afhængigt af dit simkort, kan du begrænse 10, 20 eller 50 forskellige numre/nummerserier.

Hvis du sætter simkortet i en anden mobil, vil FDN-begrænsningen følge med. Telefonbogen på simkortet bliver deaktiveret, så du ikke kan bruge Hurtigkald/Kvikkald, begrænsningen gælder også for sms'er.

I din mobilmanual kan du se, om din mobil understøtter FDN. 

Du får adgang til FDN-listen ved hjælp af en PUK2-kode. Kontak Kundeservice på 72 120 000 for at få en kode. I din telefonmanual kan du se, hvordan du aktiverer FDN-listen.

Spærring for Data Udland – Hvad er det og hvordan bestilles det?

Internt svar

Med gratisproduktet Spærring for Data Udland er kunden sikret mod dataforbrug via GPRS/3G mens bruger befinder sig i udlandet. Produktet spærrer for alt GPRS data i udlandet, hvorfor kunden heller ikke vil kunne benytte MMS tjenester. 

I HLR Lookup kan du se at kunden er spærret for Data i udlandet. I den direkte HLR vil GPRS Service Area blive ændret til OWN når produktet pålægges. 
Produktet pålægges via OPUS.

Spærreplan

Med Spærreplan får du og din virksomhed et enkelt og driftssikkert værktøj, der giver dig langt bedre kontrol over virksomhedens udgifter til telefonsamtaler. Spærreplan klæder dig på til at kunne bestemme, hvilke telefonnumre dine ansatte kan ringe til – samt modtage kald fra.

Udgående spærring virker for både fastnet (Direkte Linie og 1015) og mobil. For mobiltelefoner virker det, når telefonen befinder sig i Danmark og altså ikke ved Roaming – det vil sige opkald foretaget fra udlandet.

Indgående spærring virker for fastnet (Direkte Linie) og mobil - også når mobiltelefonen befinder sig i udlandet.

Du kan opdele dine ansatte i grupper, kaldet profiler, og du kan godt have flere forskellige profiler i virksomheden. En profil kan indeholde en liste med tilladte og spærrede numre. Du kan eksempelvis have en profil for salgsmedarbejdere, og en anden profil for chauffører, da arbejdsområderne er forskellige. 

Hver spærreplan kan indeholde én profil. Det vil sige hvis du skal opdele virksomhedens ansatte i flere profiler, så skal du oprette flere Spærreplaner.

Godt at vide om Spærreplan?

 • Du kan opsige Spærreplan med 30 dages varsel
 • Sms-afsendelse er ikke omfattet af Spærreplan.
 • Er din telefon viderestillet, hvis telefonen er slukket eller uden for dækning, træder Spærreplanen ikke i kraft, når du bliver ringet op på den viderestillede telefon.
 • Du kan ikke viderestille din telefon til et nummer, som du har valgt at spærre for.
 • Du kan spærre for ukendte numre, hvis opkaldene er foretaget i Danmark.

Eksempel på en profil for dine ansatte

De tilladte numre: 
Følgende numre er oprettet som præfiks, +45, +46

De spærrede numre: 
Følgende numre er oprettet som enkelte numre: +45118, +45159.

Profilen tillader at ringe til Danmark og Sverige og altså indenfor den tilhørende arbejdsgruppe, og tillader ikke at ringe til +45118 (oplysningen) og +45159 (Træfpunkt).

Priser for Spærreplan

Læs om priser og vilkår for Multiplanprodukterne under Priser og Vilkår Tillægsprodukter og services:

Priser og vilkår - Multiplan tillægsprodukter

Hjalp denne side dig?
Tak for din feedback