Spørgsmål og svar

Multiplan

Multiplan og RenMobil/PureMobile produktlinjerne har fået nyt navn, og samles fremadrettet under navnet Call Management. Call Management opfylder de samme funktionelle opkaldstjenester, men leveres i en simplere produktlinje med mere indhold og færre produktvarianter.

Søgeplan

Personlig søgeplan i forhold til de mest brugte services:

Telefonsvarer
Opkald til personlig søgeplan bliver viderestillet til din telefonsvarer, hvis du slukker mobilen, eller hvis du og de øvrige medlemmer er meldt passive i søgeplanen. Opkaldene bliver også viderestillet, hvis der er mere end to i kø. Det er kun dig selv, der kan aflytte beskeder på din Telefonsvarer.

Banke på
Med personlig søgeplan kan et medlem (fx en kollega/sekretær) overhale i køen ved at banke direkte på din telefon. Det kræver, at du har slået banke på-funktionen til. På den måde kan vigtige samtaler mellem dig og et andet medlem slippe for at stå i kø.

A-nummervisning
Hver søgeplan i din virksomhed får et id-nummer via Call Management (Multiplan) elvbetjening, så medlemmerne kan se, om et opkald kommer direkte eller via den personlige søgeplan. Et medlem, der er aktivt på flere søgeplaner på én gang, kan desuden se, hvilken søgeplan opkaldet kommer fra. Så vises A-nummeret efterfulgt af (#) og søgeplanens id-nummer. Ved direkte opkald vises A-nummeret altid.

På Call Management (Multiplan) selvbetjening kan du under søgeplan betjene følgende funktioner:

 1. Søgeprofil – vælg fast start, variabel start eller samtidig ringning
  (max 10 samtidige medlemmer)
 2. Antal tilringninger – vælg antal tilringninger eller minutter et opkald tilbydes inden kaldet viderestilles
 3. Vælg mellem dansk og engelsk til talebeskeder.
 4. Aktiver/deaktiver kø-funktion.
 5. Aktiver/deaktiver estimeret ventetid i kø - aktivering af estimeret ventetid i kø giver kunder i kø en præcis information om hvor længe de kan forvente at sidde i kø.
 6. Angiv et ID-nummer til brug sammen med A-nummer præsentation
  (fx. 72100100#10)
 7. Angiv navn, fx Support.
 8. Rediger åbningstider.
 9. Rediger ringetiden inden søgning fortsættes.
 10. Rediger viderestilling, fx til telefonsvareren og opsæt en standarduge for tidsstyring af viderestilling.
 11. Tilmeld og rediger medlemmer.
 12. Tilføj og rediger personlig kalender for medlemmer.

Søgeplan funktionaliteten kan ikke garanteres i udlandet, da søgeplansmedlemmernes tilgængelighed ikke nødvendigvis meldes retur til Telenors netværk.

IVRplan

Det er muligt at distribuere opkaldene til numre som ikke nødvendigvis er Telenor-numre, men en sådan viderefordeling kan medføre taksering.

 

Hvis du ønsker at anvende et nummer i IVRplanen, som ikke er et Telenor-nummer,, kan nummeret overføres til Telenor. Vi kan nemt hjælpe dig med overførslen. Kontakt vores sælgere på 72 12 65 00.

Overvejer du at opsige jeres IVRplan, så ring til os på 72 120 000. Der er ingen opsigelsesfrist på IVRplan, men opsigelsen skal være skriftlig.

Med Call Management selvbetjening (Multiplan) kan du få statistikinformation for den enkelte IVRplan. Statistikmodulet er inkluderet i IVRplan. IVRplan-Statistik:

 

Få et fuldstændigt overblik over alle indgående opkald til jeres IVRplan-hovednummer. Se statistik pr. kald, summering pr. dag og få et overblik over, hvilke tastevalg kunderne har foretaget. Rapporterne kan downloades og gemmes. Statistikken er tilgængelig to måneder bagud.

Telenor Mobilt Omstillingsbord (T-MOB)

Der er 3 simple skridt for at logge ind i Telenor Mobilt Omstillingsbord:

 

1. Du indtaster URL’en tmob.telenor.dk i din web browser. Herefter vil du blive bedt om at indtaste dit brugernavn og din adgangskode. Såfremt alle virksomhedens licenser allerede er i brug, kan du ikke logge ind. Der fremkommer en fejlbesked, som fortæller dig, at alle licenser er i brug. Du kan først logge ind, når en anden bruger har logget ud.

2. Vælg nummer at logge ind med. Dit eget nummer står altid som default nummer, når du logger ind, men har du fx. glemt din mobiltelefon derhjemme, har du mulighed for at logge ind med et andet nummer. De numre, du har mulighed for at vælge imellem, vil være tilgængelige i en drop down-liste.

3. Vælg de hovednumre, du ønsker at logge ind på. Du får kun vist de hovednumre, som du er medlem på. Er der andre hovednumre, som du ønsker at kunne logge ind på, skal du først oprettes som medlem på disse numre. Dette gøres via Call Management selvbetjening.

 

Kom godt i gang med Telenor Mobilt Omstillingsbord. Hent brugermanualen herunder:

 

https://www.telenor.dk/imagevault/publishedmedia/a5ybmrxs0atnibszgvpb/
Telenor_Mobilt_Omstillingsbord_V1.2_tcm69-117099.pdf

Når du logger på Telenor Mobilt Omstillingsbord via internettet, er alle informationerne krypteret. Telenor anvender samme sikkerhedskryptering, som bankerne anvender i deres netbank løsninger.

For at kunne anvende Telenor Mobilt Omstillingsbord er der påkrævet licens. Licenserne er fleksible ”flydende” licenser på virksomhedsniveau. Det vil sige, at licenserne ikke er låst til en bestemt bruger eller PC. Licensen er kun ”aktiv”, når en bruger er logget ind i Telenor Mobilt Omstillingsbord. Når brugeren logger ud, er licensen tilgængelig for andre brugere at Telenor Mobilt Omstillingsbord. Administration af licenser håndteres udelukkende via Call Management Selvbetjening. Det er derfor en forudsætning, at virksomheden har mindst én administrator på Call Management selvbetjening.

Det er ikke muligt at tilkøbe flere end de 10 inkluderede T-MOB-licenser, som medfølger BusinessFirst.

Indkommende kald fra de hovednumre, som du betjener vises altid i ”Linie 1”. Foretager du et udgående opkald vises dette også i ”Linie 1”. ”Linie 2” Anvendes kun til udgående opkald, når du har et aktivt opkald på Linie 1 og fx ønsker at foretage en ”Blind” eller ”Præsenteret” omstilling.

 

I bunden af Telenor Mobilt Omstillingsbord findes et ”Kaldspanel”, som anvendes til at styre alle kaldsfunktoner. Alle knapperne i ”Kaldspanelet” har en genvejsfunktion; F-taster på tastaturet.

Hvis alle medlemmer er optaget, kan du se at indgående kald til hovednummeret bliver sat i kø, og du kan se ventetiden for det kald, som har været i køen i længst tid. Herudover har du også overblik over antallet af aktive medlemmer på de hovednumre, som du betjener.

I fanebladet ”Kontakter” vises telefonbogen med alle kontakter som ligger i virksomhedens lokalnummerplan. I kolonnen "Status" længst til venstre ses et status ikon, der angiver kontaktens tilgængelighed. Grøn for "tilgængelige”, gul for "fravær/møde", rød for "optaget" og grå for "status ukendt".

I fanebladet ”Kontakter” kan du søge på navn, ord eller tal. Søgeresultater vises i takt med, at du skriver. Der søges på alle felter i fanebladet "Kontakter". Når du har fundet kontakten eller en liste af kontakter, vælger du den ønskede kontakt ved at trykke på denne.

 

OBS! Vælger du, at søgningen sker, mens du skriver, kan søgetiden i visse tilfælde være lidt længere. Vælg evt. først at starte søgningen, når du har skrevet dit søgekriterium ved, at trykke på Knappen ”søg”.

I fanebladet ”Kontaktdetaljer” er det muligt at ændre brugeroplysninger som fx e-mail adresse, titel, afdeling, lokation og firma i fanebladet ”Kontakter” (telefonbogen). Ændring af brugernavne skal foretages via Call Management selvbetjening.

Du kan sende en sms eller en e-mail til kontakter i kontaktlisten (telefonbogen). I bunden af skærmen vises felter til indtastning af tekst og mulighed for valg af beskedtype. Det er ikke muligt at afsende sms til numre udenfor virksomhedens Lokalnummerplan.

Det er muligt at ændre viderestillinger (betinget eller ubetinget) for alle dine kolleger, som har et mobilnummer, der er en del af virksomhedens Lokalnummerplan.

I fanebladet ”Opkaldslisten” i Telenor Mobilt Omstillingsbord findes oplysninger om alle opkald du har foretaget, modtaget og omstillet. Logger du ud af Telenor Mobilt Omstillingsbord nulstilles ”Opkaldslisten”.

I fanebladet ”Medlemmer” vises en liste over de medlemmer, der er aktive på virksomhedens hovednummer. Listen viser en særskilt status på alle hovednumre/køer medlemmerne er logget ind på.

I fanebladet ”Indstillinger” kan du opsætte dine individuelle indstillinger.
Opsætning af:

 • Fanebladet ”Kontakter”
 • Søgemetode i ”Kontakter”
 • Genvejsfunktioner (F-taster). 

Der er også mulighed for at foretage en række generelle indstillinger, som virker for alle brugere. Opsætning af: Skabeloner til beskeder (SMS eller E-mail), Import af kontakter og Outlook integration.

Der er kalenderintegration i Telenor Mobilt Omstillingsbord. For at kunne anvende funktionen forudsætter det, at virksomheden anvender Microsoft Outlook.

I fanebladet ”Hjælp” finder du en hjælpe-fil, som indeholder en beskrivelse af, hvordan de forskellige funktioner i Telenor Mobilt Omstillingsbord virker.

For at give brugeren optimale arbejdsvilkår anbefales det at der anvendes et ledningsheadset eller trådløst headset med rørløfte funktion.

Telenor Mobilt Omstillingsbord kan kombineres med IVRplan, søgeplan og øvrige Call Management-produkter.

Lokalnummerplan

Du kan kombinere Lokalnummerplan med flere forskellige services:

A-nummervisning

Hvis du ringer inden for gruppen, bliver der kun vist et kort nummer. Fx når 40xx4001 ringer til 40xx4002, står der på displayet kun, at 4001 ringer. Hvis du ønsker at indkode numrene på kolleger inden for gruppen, bør du derfor kun indkode lokalnumre. Ellers bliver navnet på din kollega ikke vist.

 • Mobil til Automatisk Forvalg/Tast Selv 1015
  Det lange nummer bliver vist i displayet.

 • Mobil til Direkte Linje
  Lokalnummeret bliver vist i displayet.

 • Automatisk Forvalg/Tast Selv 1015/Direkte Linje til Mobil
  Lokalnummeret bliver vist i displayet.

Sms

Hvis du skal sende en sms, skal du altid bruge det lange nummer. Ved afsendelse af sms uden for gruppen skal du ikke taste 0, men kun det lange nummer.

Viderestilling

Hvis du skal viderestille din mobiltelefon, skal du altid viderestille til det lange nummer. Når du viderestiller fra Direkte Linje, Tast Selv 1015 og Automatisk Forvalg, gør du på samme måde, som når du ringer nummeret op. Dvs., hvis du vil viderestille til et nummer med lokalnummer, viderestiller du til lokalnummeret, og hvis du vil viderestille til et nummer med langt nummer, viderestiller du til det lange nummer.

Fixed dialing numbers

Hvis du tager en person inden for gruppen med, skal du taste det korte nummer. Hvis du vil tilføje et nummer uden for gruppen, skal du taste 0 eller +45 foran det nummer, du gemmer.

DobbeltSIM

Når du ringer mellem dine to simkort, bliver det kortnummer, som er ens for begge kort, brugt.

Du kan vælge følgende numre i din Lokalnummerplan:

 • Din virksomheds fastnettelefoner (hvis I har Telenor Fastnet eller Direkte Linje)
 • Din virksomheds Telenor-mobiler
 • Din virksomheds øvrige afdelinger/datterselskaber (Zoneplan)
 • Firmabetalte medarbejdertelefoner
 • Datanumre
 • Faxnumre
 • DobbeltSIMHigh Speed Data
 • GPRS

Du kan ikke tage din telefonsvarer med i Lokalnummerplan.

Hvis du har behov for at ændre i din Lokalnummerplan kan du gøre det via Call Management selvbetjening, eller du kan kontakte Kundeservice på 72 120 000.

Call Management selvbetjening

Du kan ikke foretage opkald via Lokalnummerplan i udlandet, men dine kolleger kan godt ringe dig op via Lokalnummerplan.

Du kan kombinere Lokalnummerplan med flere forskellige services:

A-nummervisning

Hvis du ringer inden for gruppen, bliver der kun vist et kort nummer. Fx når 40xx4001 ringer til 40xx4002, står der på displayet kun, at 4001 ringer. Hvis du ønsker at indkode numrene på kolleger inden for gruppen, bør du derfor kun indkode lokalnumre. Ellers bliver navnet på din kollega ikke vist.

 • Mobil til Automatisk Forvalg/Tast Selv 1015
  Det lange nummer bliver vist i displayet.

 • Mobil til Direkte Linje
  Lokalnummeret bliver vist i displayet.

 • Automatisk Forvalg/Tast Selv 1015/Direkte Linje til Mobil
  Lokalnummeret bliver vist i displayet.

Sms

Hvis du skal sende en sms, skal du altid bruge det lange nummer. Ved afsendelse af sms uden for gruppen skal du ikke taste 0, men kun det lange nummer.

Viderestilling

Hvis du skal viderestille din mobiltelefon, skal du altid viderestille til det lange nummer. Når du viderestiller fra Direkte Linje, Tast Selv 1015 og Automatisk Forvalg, gør du på samme måde, som når du ringer nummeret op. Dvs., hvis du vil viderestille til et nummer med lokalnummer, viderestiller du til lokalnummeret, og hvis du vil viderestille til et nummer med langt nummer, viderestiller du til det lange nummer.

Fixed dialing numbers

Hvis du tager en person inden for gruppen med, skal du taste det korte nummer. Hvis du vil tilføje et nummer uden for gruppen, skal du taste 0 eller +45 foran det nummer, du gemmer.

DobbeltSIM

Når du ringer mellem dine to simkort, bliver det kortnummer, som er ens for begge kort, brugt.

Valgfri Vis Nummer

Det er muligt at vise alle numre, der indgår i Lokalnummerplanen.

Valgfri vis nummer er understøttet i Danmark, men fungerer også ved opkald fra Danmark til udlandet.

Tilmelding og efterfølgende administration af servicen foregår via Call Management selvbetjening.

Call Management selvbetjening

Administratoren bestemmer, hvilke brugere, der skal kunne anvende Valgfri vis nummer.

Hjalp denne side dig?

Tak, fordi du giver os besked om det.

Vi vil sætte stor pris på, hvis du vil fortælle os hvorfor, artiklen ikke hjalp dig.

Tak for din feedback.