Gør karriere hos Telenor

Telenor er en international virksomhed med kontorer i 9 lande og mere end ca. 1200 ansatte i Danmark. Læs om hvad Telenor er for en arbejdsplads.

Velkommen til Telenor

Velkommen til Telenor

En dynamisk virksomhed, hvor vi snarere handler på dagen end dagen efter. En virksomhed der tør at prøve nye ting af, og hvor der lyttes til input. Vores værdier – eller behaviours som vi kalder dem - er vores fundament.

Telenor Behaviours

Vi har humor som et fællessprog

I Telenor kan du forvente at blive mødt af en masse imødekommende og kompetente kolleger med en stor villighed til at hjælpe, og hvor mangfoldighed anses som en styrke. Vi har en uformel omgangstone, god stemning, og der er højt til loftet. Vores medarbejdere beskriver Telenor-kulturen som et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi griner meget.

Vi prioriterer læring

Det er blevet så stor en del af vores DNA, at det endda er lagt fast ind i vores kalender 1 time ugentligt! Det er topmotiverende og inspirerende for os som medarbejdere, at læring er så højt prioriteret. Desuden er du selv herre over dine karrieremuligheder, og dem er der rigelige af, hvis du vil, så længe du er god til at italesætte dem.

En inspirerende arbejdsplads

Vi tror på, at rammerne er med til at skabe innovation og glade medarbejdere, så hos os har vi hyggelige lounge områder, storrumskontorer, mødelokaler og stillerum designet til enhver lejlighed.

 

Work/life balance og fleksibilitet er af stor vigtighed for os alle. Vores team kræver nogle gange lidt ekstra, når der er en vigtig deadline om hjørnet, men fleksibilitet skal være gensidig. Vores medarbejdere skal have plads til at gå tidligt, når familien kræver det, eller tage en hjemmearbejdsdag, når det giver bedre mening. Det vigtigste er, at det reelt bliver efterlevet i hverdagen, og det ikke blot er noget, vi siger!

Diversitet

Hos Telenor opfordrer vi alle til at søge – uanset baggrund. Vi tror på, at mangfoldighed stimulerer nye måder at tænke på, genererer nye ideer og giver uendelige muligheder. Alle vores medarbejdere skal behandles med respekt og ligeværdighed.

 

Diskriminering er imod vores Code Of Conduct, som klart udtrykker at ingen direkte eller indirekte negativ diskriminering må finde sted mod køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, sprog, religion eller nedsat funktionsevne.

 

Vi er forpligtet af vores ligestillingspolitik igennem hele vores rekrutteringsproces, og vi mener, at forskellige stemmer fører til dybere samtaler, løsninger og resultater.

 

En afbalanceret arbejdsstyrke er nøglen til Telenors succes.

Kunne Telenor være noget for dig?

Som medarbejder er ansvar for egne opgaver en selvfølge, og du vil blive stillet overfor mange spændende opgaver - både velkendte som nye, og projektdeltagelse på tværs af organisationen er en naturlig og forventelig del af din hverdag. Sammen kommer vi nemlig bedst i mål med vores opgaver.

 

For at nå i mål med vores mange opgaver, har vi travlt, og du skal trives med en omskiftelig hverdag, hvor det at ændre kurs og retning ikke skræmmer dig. Vi håber, at du har fået et godt førstehåndsindtryk af, hvad Telenor kan tilbyde dig som en arbejdsplads, og vi glæder os til at høre fra dig.

Følg med og hold dig opdateret