Klagevejledning

Hvis du er utilfreds med din vare eller din aftale hos Telenor, og du ikke kan blive enig med os om en løsning, har du mulighed for at klage til et klagenævn. Hvilket klagenævn, du skal klage til, afhænger af, hvad du vil klage over. Her kan du se en oversigt over de forskellige klageinstanser:

Varer (telefoner mv.)

Vil du klage over en vare, kan du klage til Forbrugerklagenævnet, hvis varen har kostet mindst 800 kr.

Læs mere om Forbrugerklagenævnet

Abonnementer (regninger mv.)

Du kan klage til Telenors Regningsklagenævn over alle forhold vedrørende dit abonnement.

Du kan kontakte Regningsklagenævnet skriftligt på:

Regningsklagenævnet
Skelagervej 9
9000 Aalborg

I de tilfælde, hvor uenigheden mellem dig og Telenor drejer sig om et af Telenor registreret forbrug, kan Regningsklagenævnets afgørelse indbringes for Teleankenævnet.

Læs mere om Teleankenævnet

TelenorSikring

Hvis du vil klage over selve forsikringsaftalen, kan du skrive til:

Telenor A/S
Att. TelenorSikring
Skelagervej 9
9000 Aalborg

Hvis du ikke kan blive enig med TelenorSikring om din klage, kan du klage til Forsikringsankenævnet.

Læs mere om Forsikringsankenævnet

Hjalp denne side dig?
Tak for din feedback