Klagevejledning

Hvis du er utilfreds med din vare eller din aftale hos Telenor, og du ikke kan blive enig med os om en løsning, har du mulighed for at klage til et klagenævn. Hvilket klagenævn, du skal klage til, afhænger af, hvad du vil klage over. Her kan du se en oversigt over de forskellige klageinstanser:

Varer (telefoner mv.)

Vil du klage over en vare købt hos os, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
www.forbrug.dk

Du kan også indgive en klage ved at anvende EU-kommissionens online klageportal, hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark. Du kan indgive klage på siden: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: kundeservice@telenor.dk.

Abonnementer (regninger mv.)

Ønsker du at klage til Telenor over forhold vedrørende dit abonnement, kan du ringe direkte til vores kundeservice på telefon 72 100 100.

Du kan også skrive til os på e-mail adresse: kundeservice@telenor.dk

I de tilfælde, hvor uenigheden mellem dig og Telenor drejer sig om et af Telenor registreret forbrug, kan Telenors afgørelse indbringes for Teleankenævnet.

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3. sal Th.
DK-1609 København V
Telefon: 33 18 69 00
E-mail: teleanke@teleanke.dk
www.teleanke.dk

Reparation

Ønsker du at klage til Telenor over en reparation eller et reparationsforløb, skal du skrive til telenor.rep@ingrammicro.com

Mobilforsikring

Hvis du vil klage over selve forsikringsaftalen, kan du skriftligt henvende dig til Squaretrade:

- Via Squaretrade.dk
- Via e-mailen kundesupport@squaretrade.com
- Via brev til Customer Experience Manager, Squaretrade, Herstedøstervej 27-29, Unit A, 2620 Albertslund.

Hvis du ikke kan blive enige med Squaretrade, kan du finde yderligere information om klagemulighederne i dine Priser & Vilkår.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1.
1572 København V
Telefon: +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
www.ankeforsikring.dk

 

_

Hjalp denne side dig?

Tak for din feedback