Alle børn har ret til en god digital barndom

Derfor har Telenor skabt #digitaltpænt - et program der har til formål at hjælpe børn til at få en god og tryg digital opvækst. #digitalpænt består af undervisningsmateriale til 4., 5. og 6. klasser, som hjælper elever med at håndtere de udfordringer, der er ved at færdes på digitale medier og platforme.

Derfor har Telenor skabt #digitaltpænt - et program der har til formål at hjælpe børn til at få en god og tryg digital opvækst. #digitalpænt består af undervisningsmateriale til 4., 5. og 6. klasser, som hjælper elever med at håndtere de udfordringer, der er ved at færdes på digitale medier og platforme.

Hent materialet
Om #digitalpænt programmet

Om #digitalpænt programmet

Alle børn har ret til en god digital barndom. Siden 2016 har vi med #digitalpænt gjort børn opmærksomme på, hvilke konsekvenser ens handlinger kan have, når man er online. Vi giver dem indblik i de oplevelser og følelser, der kan opstå, når man kommunikerer på digitale medier og platforme og giver dem værktøjer til selv at handle i de situationer, de oplever.

Vores #digitalpænt program består af undervisningsmateriale og en årlig skolekonkurrence, der giver anledning til refleksion og læring blandt eleverne i 4., 5. og 6. klasse og understøtter skolernes arbejde med digital kommunikation, trivsel og mobning på sociale medier.

#digitalpænt - til kamp for digital dannelse

#digitalpænt - til kamp for digital dannelse

Alle børn har ret til en god digital barndom. Hos Telenor vil vi gerne bidrage til, at vores børn kan færdes trygt på nettet og bruge digitale og sociale medier uden frygt for at se eller opleve ubehagelige ting. I 2016 lancede Telenor Danmark vores #digitalpænt program, og indtil nu har vi uddannet og givet knap 40.000 skoleelever fra 4.-6. klasse redskaber til at passe på sig selv og hinanden online.

Har du spørgsmål til #digitalpænt?

Send os en e-mail på digitalpaent@telenor.dk med dine spørgsmål og bliv klogere på #digitalpænt.