En ansvarlig virksomhed

Vi har fokus på økonomi, mennesker og forretningsetik.

Vores ansvar

Vores ansvar

I Telenor vægter vi ansvarlighed, etik og sikkerhed højt og stræber efter, at vi i hele organisationen tager ansvar, viser respekt for vores omgivelser og medmennesker og ikke mindst giver alle lige mulighed for at bruge digital kommunikation. Samfundsansvar og Corporate Social Responsibility (CSR) er en integreret del af måden, vi driver forretning på, behandler vores ansatte på, udvikler produkter/services på, håndterer kundedata på og tager del i det danske samfund på – fx gennem vores #digitalpænt-program, hvor vi forsøger at forebygge digital mobning og lære børn at begå sig sikkert digitalt.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på at gøre digital kommunikation nemt, sikkert og mere tilgængeligt – dét gør vi ved at udvikle stabile og sikre forbindelser og ved at tage ansvar indenfor en lang række områder, der knytter sig til vores kunders behov.

Global indsats

Global indsats

Vi vil sikre respekten for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i hele vores værdikæde. Vi vil drive vores forretning på en måde, som er miljømæssigt forsvarlig. Vi lægger vægt på at skabe et økonomisk overskud med en høj grad af forretningsetik. Læs vores Code of Conduct

Med dette tredobbelte fokus støtter vi aktivt FN's arbejde med at udbrede Global Compact, de 10 internationale principper for samfundsansvar.