En ansvarlig virksomhed

En ansvarlig virksomhed

Vi arbejder hver dag på at gøre digital kommunikation nemt, sikkert og mere tilgængeligt. Dét gør vi ved at udvikle stabile og sikre forbindelser og ved at have fokus på data- og forretningsetik og bæredygtighed.

Vores ansvar

I Telenor vægter vi ansvarlighed, etik og sikkerhed højt og stræber efter at tage ansvar, vise respekt for vores omgivelser og medmennesker og ikke mindst give alle lige mulighed for at bruge digital kommunikation.
Samfundsansvar og Corporate Social Responsibility (CSR) er en integreret del af måden, vi driver forretning på – fx gennem vores #digitalpænt-program, hvor vi hjælper med at forebygge digital mobning blandt børn.

Global indsats

Global indsats

Vi vil sikre respekten for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i hele vores værdikæde. Vi vil drive vores forretning på en måde, som er miljømæssigt forsvarlig. Vi lægger vægt på at skabe et økonomisk overskud med en høj grad af forretningsetik. Læs vores Code of Conduct

Med dette tredobbelte fokus støtter vi aktivt FN's arbejde med at udbrede Global Compact, de 10 internationale principper for samfundsansvar.