Ambitiøse målsætninger med en handleplan bag sig

CO2-neutrale i 2030

Telenor skal være CO2-neutral i 2030, så vi bidrager til Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Det er et ambitiøst mål, og derfor skal vi skal handle hurtigt.

Baseret på forskning

Vores klimamål er såkaldte Science-Based Targets. Det betyder, at Science-Based Targets initiative har godkendt, at målene er i overensstemmelse med den seneste forskning på området.

Gælder i hele Telenor

Vores klimaindsatser går på tværs af hele Telenor - fra butikker til kontorer og fra de største master til de mindste simkort. Vi stiller også krav til vores leverandører.
Vi opfører en solcellepark

Vi opfører en solcellepark

Telenor har sammen med Telia indgået en elkøbsaftale med Better Energy om at opføre en solcellepark,som kommer til at ligge mellem byerne Viuf og Håstrup i Jylland. Solcelleparken vil være færdigopført og i drift i december 2024 og forventes dække ca. 75 % af Telenor og Telias strømforbrug. Udover store arealer til solceller vil parken også indeholde rekreative områder samt naturområder med genskabte miljøer der er tilpasset truede dyrearter i området.

Naturligt kølesystem til netværket

Naturligt kølesystem til netværket

Vi lever af at levere netværk, så du kan ringe og gå på nettet. Men det udstyr, der sidder i teknikskabe ved vores master, skal konstant køles ned for ikke at overophede og brænde sammen. Tidligere brugte vi traditionel aircondition, men det er slut. I stedet har vi udviklet vores eget nedkølingssystem, som udnytter luftens naturlige køling.

Intelligent netværk sparer på strøm og CO2

Intelligent netværk sparer på strøm og CO2

Vi bruger kunstig intelligens til at kortlægge, hvornår der er tryk på vores netværk, og hvornår der er færre på. Det gør, at vi kan skrue ned – eller måske helt slukke – for kapaciteten på en given mast i stille perioder og på den måde spare strøm og CO2. Det kan fx være aftener og nætter i erhvervsområder eller formiddage og nætter i boligområder.
Tidligere analyser har vist, at vi kan spare ca. 400 tons CO2 om året.

Mindre tiltag, som tilsammen gør en stor forskel

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Det, du har læst her på siden, er bare en del af Telenors klimatiltag. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om nogle af de ting, vi gør på verdensplan, eller hvis du vil blive klogere på vores Science Based Targets, så læs videre her.