Sikkerhed

Telenor er som mobil- og internetselskab med til at sikre en pålidelig digital infrastruktur, som er vigtig for hele samfundet. Sikkerhed er topprioritet i Telenor, da vi – som et led i at udøve vores forretning – håndterer store mængder data. Derfor er det essentielt, at vores egen sikkerhed er i top, at vores netværk er beskyttet, og at vi kan rådgive og guide vores kunder om, hvordan de bedste muligt sikrer deres forbindelser.

Hvordan sikrer du dig?

Du kan selv gøre en del for at beskytte dig selv og din familie mod hackerangreb på nettet, øge din mobile sikkerhed og passe godt på dine data. Vi har samlet en række gode tips og råd nedenfor – og derudover informerer vi løbende på vores Facebook, når der florerer mange fupopkald eller falske konkurrencer – så følg gerne denne, hvis du også vil være orienteret.
Vi har også lavet en sikkerhedsguide, der mere detaljeret beskriver, hvad du kan gøre for at undgå at blive udsat for svindel over telefonen, e-mail, hjemmesider og pop-ups, da vi oplever, at flere blive ofre for Phishing, Wangiri, Spoofing og CEO-fraud.

Bliver du udsat for svindel, fupopkald eller lignende, så anmeld det gerne til vores Kundeservice via Mit Telenor App’en eller kontakt os.

 

Bedre sikkerhed på din mobil:
Gode råd til din sikkerhed
Sikkerhed og backup

Øg sikkerheden på dit internet:
Optimer dit trådløse netværk

Sådan passer du på din data:
Gode råd til at passe på din data

Beskyt dine børn:
Spærring og børnesikring
Få råd til dit barns digitale liv

 

Beskyttelse af dit digitale liv

I Telenor Danmark bidrager vi til projektet ”Mit digitale selvforsvar”, der er en app, som TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk står bag. Appen holder dig orienteret om fupmails, falske konkurrencer, digital svindel eller trusler fra vira og andet skadelig software. Hvis skaden sker, kan du også finde konkrete råd til at løse problemet i appen. Vi giver besked til ”Mit digitale selvforsvar”, hvis vi oplever phishing eller anden svindel i netværket. Dette gør vi, fordi vi gerne vil være med til at beskytte vores kunder.

 

Mit digitale selvforsvar appen er gratis og kan downloades af alle. Applikationen kan bruges på Android-og iOS-mobiler og tablets. Læs hvordan du downloader her.

Læs om vores sikkerhed

Vi vægter sikkerhed højt og er meget opmærksom på, hvordan vi som selskab kan beskytte vo-res netværk og vores kunders data. Den stigende cybertrussel gør, at vi i stigende grad investerer i beskyttelse af virksomheden og vores kunders data, da sikkerhed er fundamentet for at kunne levere vores tjenester og opbevare kunders data.

I takt med vores øgede brug og afhængighed af internettet, oplever vi desværre, at cybertruslen stiger. Derfor arbejder vi både med forebyggende sikkerhed – fx scanning af vores system og netværk for sårbarheder – og har et tæt samarbejde med Center for Cyber Sikkerhed. Telenor arbejder både globalt og lokalt med at højne sikkerhedsniveauet, og har bl.a. medvirket til udvik-lingen af en national cyberstrategi og har været med til at etablere telesektorens Decentrale Cy-ber- og Informationssikkerhedsenhed (DCIS).

I Telenor tænker vi sikkerhed ind i vores governance og i alle vores processer og har fx stram adgangsstyring til vores systemer, proaktiv logmonitorering og har etableret et overvågningscen-ter, der overvåger vores netværk, så vi kan handle hurtigt på eventuelle fejl, nedbrud eller angreb. Derudover tænker vi sikkerhed ind i alt fra ansættelser til nyudvikling, vores fysisk sikkerhed, vores processer og vores auditering. Telenor efterlever blandt andet ISO 27001, der sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om sikkerhedsaspektet.

Der finder hver dag tusindvis af samtaler og millioner af datatransaktioner af sted igennem Tele-nors netværk. Derfor det essentielt, at vores netværk er godt beskyttet, så vi kan beskytte vores kunder og deres data hele vejen fra signalet rammer netværksantennen, til det forlader kundens mobiltelefon.
Via kryptering sikrer vi bl.a. vores netværk mod aflytning. Alle talekald bliver krypteret i Telenors core-netværk, så vores kunder kan være sikre på, at der ikke er nogen, der lytter med.

Vi har aktiv filtrering af SMS-trafik for at undgå scam og pishing (SMishing) og krypterer al mo-bildatatrafik, så vi er beskyttet mod sniffing, og ingen kan se den datatrafik, der går igennem vores netværk.

Derudover har vi sat firewalls op og etableret DDOS-beskyttelse. Det betyder, at vores kunder beskyttes og chancen for overbelastning ved et muligt DDOS-angreb reduceres markant. Dette er særligt en fordel for erhvervsvirksomheder, som dermed mindsker risikoen for at blive lagt ned, fordi vi beskytter kunder i vores netværk mod angreb.

Vi har stor fokus på at beskytte vores netværk og infrastruktur, og grundlæggende søger vi at tænke sikkerhed ind i alle aspekter af vores netværk. Vi kalder det ’sikkerhed by design’ – og det betyder, at når vi bygger nyt, skifter ud eller reparerer, så gør vi det altid i en ny, bedre og mere sikker udgave for dermed at gøre vores netværk bedre og mere sikkert.