Databeskyttelse

Vi lægger stor vægt på at beskytte og værne om vores kunders data og privatliv. Det gør vi ved at sikre kundernes data og kontinuerligt at træne vores medarbejdere i, hvordan de håndterer data – og ved at være gennemsigtig omkring, hvordan vi håndterer, logger, opbe-varer og anvender data til at udvikle kundeoplevelsen.

I Telenor er sikkerhed en kernesag, og vi går ikke på kompromis med datasikkerhed, derfor lever vi naturligvis også op til lovgivningen og overholder naturligvis også GDPR. Sikkerhed er af allerhøjeste prioritet, og vi har strenge processer for alle de sammenhænge, hvor der indgår kundedata.
Vi sætter en ære i at beskytte dit privatliv og tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst. Derfor er det vigtigt for os, at du forstår, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Databeskyttelsespolitik

Når vi registrerer personoplysninger, gør vi det i henhold til de regler, som gælder på området, og i henhold til den aftale, som vi har indgået med dig.
Nedenfor har vi samlet vores databeskyttelsespolitik i en kort udgave.

Vi indsamler dine personoplysninger på tre måder:

1. Oplysninger, som du selv giver os: Når du bliver kunde hos Telenor, registrerer vi dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer og CPR-nummer. Desuden registrerer vi betalingsoplysninger samt typen af kontrakt, som du har med os. Det er vi nødt til, for at kunne sende dig regninger. Vi registrerer også oplysninger om din kontakt med vo-res kundeservice om eksempelvis spørgsmål til dit abonnement.

2. Oplysninger, som vi indsamler automatisk: Vi indsamler oplysninger om dit forbrug, herunder de opkald, som du foretager. Vi indsamler også information om din telefons lokation. Din telefon skal være tilknyttet en mast og vores netværk for at du kan bruge vores tjenester, og vi indsamler denne information for at opfylde vores regulatoriske forpligtelser (logning) samt for at kunne fejlrette og i øvrigt drive vores netværk.

3. Oplysninger, som vi får fra tredjepart: Vi indsamler personoplysninger om dig fra tredjeparter, f.eks.: kreditoplysningsbureauer i forbindelse med kreditgodkendelse, søgeinformationsudbydere osv.

Vi bruger primært dine personoplysninger med henblik på at opfylde den aftale, som vi har indgået med dig. Vi vil gerne øge den værdi, du får som Telenor kunde og give dig mere relevant information om produkter og tjenester. Har du givet et markedsføringssamtykke til det, så kan vi og udvalgte tredjeparter med din tilladelse bruge dine personlige oplysninger til at sende dig marketing kommunikation om produkter og tjenester baseret på dine præferencer og interesser.
Vi bruger desuden dine personoplysninger til at lave statistikker og analyser til internt brug om f.eks. salg, tjenester og netværkstrafik.

I Telenor er vi – ligesom alle andre teleselskaber – forpligtiget til at samle oplysninger ind om vores kunder og deres færden til brug for politiets opklaring af alvorlige forbrydelser. Denne logning af vores kunder sker på baggrund af reglerne i den såkaldte ”Logningsbekendtgørelse”. Ifølge reglerne skal vi bl.a. indsamle oplysninger om, hvor vores kunder var, da de ringede eller sendte en SMS eller en MMS. Disse oplysninger om kundernes lokation er vi ifølge bekendtgørelsen forpligtet til at gemme i et år. Det er kun sikkerhedsgodkendt perso-nale, der har adgang til informationerne.
Vi udleverer kun disse oplysninger til politiet på baggrund af en dommerkendelse.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det formål, de er blevet indsamlet til, medmindre vi ved lov er forpligtet til at opbevare det længere end det.

Markedsføringssamtykker opbevares af dokumentationsmæssige årsager, så længe de er gældende og indtil 2 år efter, at de sidst har været anvendt.

Du kan læse mere om dine rettigheder og opbevaringstid i vores databeskyttelsespolitik

Først og fremmest skal du være meget opmærksom på, hvem du giver adgang til at bruge din konto/dine tjenester. Hvis du vælger at lade andre personer, såsom familiemedlemmer, skal du bede dem om at læse denne databeskyttelsespolitik .

Husk også at sikre din telefon med passwords og låsekode, som ikke må deles med nogle. Giv ikke personlige oplysninger til personer, du ikke kender, eller ikke har tillid til.

Gør din mobil synlig, så du kan finde den igen: Har du en iPhone, så slå Find min iPhone til. Har du en Android eller en Windows Phone kan du tilknytte den til henholdsvis din Google-konto eller din Microsoft-konto.

Download aldrig programmer eller fx apps fra leverandører, du ikke har tillid til. Sig ja tak til softwareopdateringer. Opdateringer er rettelser af større eller mindre fejl i soft-waren, og rettelserne styrker din mobilsikkerhed.

1. Forretningsnødvendig
For at kunne drive vores virksomhed og teleoperation er vi nødt til at registrere data om vores kunder, og hvordan de anvender vores netværk, så vi kan levere tjenesterne til kunderne, rette eventuelle fejl og drive vores netværk.

2. Kommercielle ydelser
Vi bruger de oplysninger og data, som du har givet os, til at administrere dine kunderelationer med os, administrere og opfylde dine ordrer, sende dig fakturaer og indkøbsordrer, og opkræve betaling for vores tjenester. Herudover kommunikerer vi med dig om de tjenester, vi leverer til dig, sender dig meddelelser om køb og om fejl i tjenesten og besvarer dine forespørgsler og feedback.

3. Personificerede services / kommunikation
Vi vil gerne tilføre værdi til de tjenester, du modtager fra os, og give dig personligt tilpassede og mere relevante tjenester. Derfor analyserer vi data, så vi kan give dig mere relevant information om produkter og tjenester baseret på dine præferencer og interesser. I henhold til loven indhenter vi altid dit samtykke, før vi bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføring. Bemærk, at hvis du framelder dig, vil vi stoppe med at sende dig marketing kommunikation, men vi vil fortsætte med at sende dig serviceinformation, der relaterer til de tjenester, vi leverer til dig.

Har du stadig spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på 72 100 100 eller kundeservice@telenor.dk. Vi er klar mandag til fredag 8-20.