Diversitet & Inklusion

Hos Telenor opfordrer vi alle til at søge vores ledige stillinger – uanset baggrund. Vi udfordrer os selv og markedet ved at gå nye veje og vi tror på, at mangfoldighed stimulerer nye måder at tænke på, genererer nye idéer og giver uendelige muligheder. Alle vores medarbejdere behandles med respekt og ligeværdighed – og du er velkommen, præcis som du er.

 

Diskrimination er imod vores Code of Conduct, som klart udtrykker at ingen direkte eller indirekte negativ diskriminering må finde sted mod køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, sprog, religion eller nedsat funktionsevne. Vi er forpligtet af vores Code of Conduct igennem alt vores arbejde, og vi tror på, at flere perspektiver skaber Fantastiske forbindelser.

 

84% tilkendegiver, at Telenor gør god brug af medarbejdernes kompetencer og evner.

 

Diversitet og inklusion er en essentiel del af måden, vi arbejder på. Vi forsøger altid at skabe et inkluderende miljø, hvor du får de bedste forudsætninger for at udføre dit arbejde og føle dig velkommen. Dette handler om inkluderende sprogbrug, at være bevidste om hinandens behov og have et arbejdsmiljø, som bygger på psykologisk tryghed.