Telefonsvarer

Din Telefonsvarer er automatisk slået til, og dine opkald vil automatisk blive stillet videre, når du er optaget, har slukket mobilen eller du er uden for dækning.

Ring 60 500 000 for at aflytte din Telefonsvarer.

 

Det koster telefonsvarer Ændre sprog
 • 0 kr. i abonnement
 • 0 kr. i oprettelse
 • Alm. minutpris ved aflytning
 • Alm. opkaldsafgift ved viderestilling
 • Ring 60 500 000
 • Tast 4 i tastemenuen
 • Dansk: Tast 1
 • Engelsk: Tast 2
 • Vend tilbage til opsætningsmenuen ved at taste *
Slet telefonsvarer beskeder Ret kode til telefonsvarer
 • Ring 60 500 000
 • Lyt beskeden færdig
 • Slet besked: Tast 3
 • Tast 3 igen for at bekræfte sletningen
 • Ring 60 500 000
 • Tast 3 i tastemenuen
 • Tast 1
 • Afvent bip og tast kode - afslut med #
 • Gentag kode - afslut med #
 • Tast * for at komme tilbage til forgående menu
Aktiver kode til telefonsvarer Deaktiver kode til telefonsvarer
 • Ring 60 500 000
 • Tast 3 i tastemenuen
 • Tast 2
 • Ring 60 500 000
 • Tast 3 i tastemenuen
 • Tast 3

 

Hvis du vil ændre kode/password på telefonsvarer skal du være opmærksom på følgende:

 • Din kode skal være på 4 tal

  Og du kan IKKE vælge følgende koder:
  - 1234, 5678, 6543 osv.         (alle fortløbende rækker af tal kan ikke vælges)
  - 0000,5555, 6666 osv.       (Kode hvor samme tal gentages 4 gange kan ikke vælges)
  - De sidste 4 tal i dit telefon nummer kan ikke vælges

Hjalp denne side dig?

Tak for din feedback

Spørgsmål og svar

Første gang du ringer til din telefonsvarer, bliver du mødt af en startvejledning. Den instruerer i, hvordan du kan indtale en velkomsthilsen og ændre din personlige kode, så den er lettere for dig at huske. Din kode er som standard de sidste fire cifre i nummeret på dit simkort. Du kan aflæse nummeret ved at tage simkortet ud af din telefon. Du kan se, hvordan du gør i din mobilmanual.
Du skal eksempelvis bruge din personlige kode, hvis du har behov for at aflytte din Telefonsvarer fra en anden telefon end din egen.

I opsætningsmenuen i din telefonsvarer, kan du ændre eller aflytte din velkomsthilsen, ændre kode eller til-/frakoble oplæsning af støttemenuen. For at komme til opsætningsmenuen skal du høre dine beskeder færdig eller afbryde afspilningen ved at taste stjerne (*).

I opsætningsmenuen kan du gøre følgende:

 • Tast 1 for at til-/frakoble oplæsning af støttemenuen
 • Tast 2 for at indtale en personlig velkomsthilsen (eller lytte til den nuværende velkomsthilsen)
 • Tast 3 for at ændre din kode
 • Tast stjerne (*) for at afspille opsætningsmenuen igen

For hvert tastevalg får du oplæst en udførlig vejledning.

Du kan indtale tre forskellige hilsner på din Telefonsvarer:

 • Din personlige velkomsthilsen
 • Dit navn
 • International velkomsthilsen (internationale opkald til din telefonsvarer mødes af denne hilsen)

Alle velkomsthilsnerne indtaler du ved at trykke "2" i hovedmenuen og følge vejledningen herefter. Aktiver din hilsen ved at trykke på opkaldstasten.

Du kan ændre sekunder inden dit opkald viderestilles.


 • Vælg mellem 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder.
 • Du skal sende en SMS til 1221 med følgende tekst: VID **61*(telefonnummer, der skal viderestilles til)*11*(antal sekunder)#

Obs! Husk at tilføje 0045 foran telefonnummeret hvis du ønsker det skal virke i udlandet.

Din personlige kode er som standard de sidste fire cifre i nummeret på dit simkort. Du kan aflæse nummeret ved at tage simkortet ud af telefonen. Se hvordan i din telefonmanual.

Første gang du ringer op til telefonsvareren, bliver du bedt om at ændre den midlertidige kode til en personlig kode. Den skal være på fire til seks cifre, og det er den, du skal bruge fremover for at aflytte din beskeder fra en anden telefon end din egen.

Du har brug for din telefonsvarerkode i to tilfælde:

1. Når du ringer til din telefonsvarer fra en anden telefon end din egen eller fra udlandet
Så får du ikke automatisk adgang, men bliver bedt om at indtaste dit mobilnummer og derefter din kode. Dette er en sikkerhed for, at ingen uvedkommende kan få adgang til dine beskeder.

2. Når du vil ændre din kode
Tast først din nuværende kode (Din oprindelige kode består af de fire sidste cifre i dit simkortnummer). Du kan bruge op til seks cifre i din nye kode. Hvis du har glemt din kode, kan du få den tilsendt som sms ved at taste * (stjerne).

Din pinkode er som standard de fire sidste cifre i dit simkort-nummer. Ønsker du at ændre dette, kan det gøres enten ved opkald til telefonsvaren under hovedmenuen eller ved at logge på Telefonsvarer Selvbetjening under Mit Telenor. Er du førstegangsbruger skal du logge på ved at indtaste dit mobilnummer, hvorefter du vil modtage en sms.

I menuen "Ændre kode" kan du ændre din kode. Din nuværende kode er som standard de fire sidste cifre på dit simkort.

Du kan aflytte din telefonsvarer fra en anden telefon på to måder:

1. Ring op til 60 500 000

 • Indtast dit mobilnummer
 • Lyt til din velkomsthilsen/afbryd den med stjerne
 • Indtast din kode, og afslut med firkant

2. Ring op til din mobiltelefon

 • Vent på, at du bliver viderestillet til telefonsvareren
 • Lyt til din velkomsthilsen/afbryd den ved at taste stjerne
 • Indtast din kode, og afslut med firkant

Telefonsvarer:

Tast 1:
For at ringe tilbage til afsender (gælder ikke Taletids- og Selvhenterkunder)

Tast 2:
For at gå til næste besked.

Tast 3:
For at slette beskeden.

Tast 8:
For at få oplyst tidspunkt og nummer på afsender.

Tast 0:
For hjælp eller flere valgmuligheder.

Tast 4:
For at spole nogle sekunder tilbage i beskeden.

Tast 5: 
For at holde en pause. Pausen varer et minut, men kan afbrydes ved at trykke på en vilkårlig tast.

Tast 6:
For at spole nogle sekunder frem i beskeden.

Tast 7: 
For at høre beskeden igen.

Tast 77: 
For at gå til forrige besked.

Tast *: 
For at gå til menuen for opsætning.

Ja. Men DobbeltSIM kan du aflytte din telefonsvarer fra såvel hovedkort som bikort. Du ringer bare til din telefonsvarer og aflytter dine beskeder på normal vis.

Vi gemmer dine beskeder i 7 dage, før de slettes.

Har du stadig spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice - Vi er klar mandag til lørdag 7-23.