Telefonsvarer

Når din mobil er slukket, uden for dækning el.lign, så viderestilles opkald automatisk til din Telefonsvarer. Men du har også mulighed for at stille disse opkald videre til et alternativt nummer.

Denne viderestilling (betinget viderestilling) koster alm. opkaldsafgift for dit abonnement - og du kan selv aktivere og deaktivere en viderestilling direkte fra gratisudgaven af RenMobil App, som findes til både Android og iOS.

For at aktivere viderestilling på RenMobil appen, skal du gøre følgende:

 1. Klik på indstillinger
 2. Vælg betinget viderestilling
 3. Vælg mellem tre muligheder for hvordan betinget viderestilling, skal håndtere indkommende opkald


Ring 60 500 000 for at aflytte din Telefonsvarer.

Det koster Telefonsvarer
 • 0 kr. i abonnement
 • 0 kr. i oprettelse
 • Alm. minutpris ved aflytning
 • Alm. opkaldsafgift ved viderestilling
Ændre sprog
 • Ring 60500000
 • Tast 4 i tastemenuen
 • Dansk: tast 1
 • Engelsk: tast 2
 • Vend tilbage til opsætningsmenu ved at taste *
Slet telefonsvarer beskeder
 • Ring 60500000
 • Lyt beskeden færdig
 • Slet besked: Tast 3
 • Tast 3 igen for at bekræfte sletningen
Ret kode til telefonsvarer
 • Ring 60500000
 • Tast 3 i tastemenuen
 • Tast 1
 • Afvent bip og tast kode - afslut med #
 • Gentag kode - afslut med #
 • Tast * for at komme tilbage til forgående menu
Aktiver kode til telefonsvarer
 • Ring 60500000
 • Tast 3 i tastemenuen
 • Tast 2
Deaktiver kode til telefonsvarer
 • Ring 60500000
 • Tast 3 i tastemenuen
 • Tast 3

 

Hvis du vil ændre kode/password på telefonsvarer skal du være opmærksom på følgende:

 • Din kode skal være på 4-6 tal

  Og du kan IKKE vælge følgende koder:
  - 1234, 5678, 654321 osv.         (alle fortløbende rækker af tal kan ikke vælges)
  - 0000,55555, 666666 osv.       (Kode hvor samme tal gentages 4-6 gange kan ikke vælges)
  - De sidste 6, 5 eller 4 tal i dit telefon nummer kan ikke vælges

Spørgsmål og svar

Første gang du ringer til din telefonsvarer, bliver du mødt af en startvejledning. Den instruerer i, hvordan du kan indtale en velkomsthilsen og ændre din personlige kode, så den er lettere for dig at huske. Din kode er som standard de sidste fire cifre i nummeret på dit simkort. Du kan aflæse nummeret ved at tage simkortet ud af din telefon. Du kan se, hvordan du gør i din mobilmanual.
Du skal eksempelvis bruge din personlige kode, hvis du har behov for at aflytte din Telefonsvarer fra en anden telefon end din egen.

I opsætningsmenuen i din telefonsvarer, kan du ændre eller aflytte din velkomsthilsen, ændre kode eller til-/frakoble oplæsning af støttemenuen. For at komme til opsætningsmenuen skal du høre dine beskeder færdig eller afbryde afspilningen ved at taste stjerne (*).

I opsætningsmenuen kan du gøre følgende:

 • Tast 1 for at til-/frakoble oplæsning af støttemenuen
 • Tast 2 for at indtale en personlig velkomsthilsen (eller lytte til den nuværende velkomsthilsen)
 • Tast 3 for at ændre din kode
 • Tast stjerne (*) for at afspille opsætningsmenuen igen

For hvert tastevalg får du oplæst en udførlig vejledning.

Du kan indtale tre forskellige hilsner på din Telefonsvarer:

 • Din personlige velkomsthilsen
 • Dit navn
 • International velkomsthilsen (internationale opkald til din telefonsvarer mødes af denne hilsen)

Alle velkomsthilsnerne indtaler du ved at trykke "2" i hovedmenuen og følge vejledningen herefter. Aktiver din hilsen ved at trykke på opkaldstasten.

Der går som udgangspunkt 15 sekunder, før ubesvarede opkald sendes til din Telefonsvarer. Du kan indstille Telefonsvareren til at vente helt op til 30 sekunder, før den slår til. 

Sådan gør du:

 • Tast: **61* efterfulgt af 60 500 000 efterfulgt af *11* efterfulgt af den ønskede tidsfaktor (5, 10, 15, 20, 25 eller 30) efterfulgt af #
 • Aktiver det indtastede ved at trykke på opkaldstasten
 • Undgå mellemrum i din indtastning

Fra 1. juli 2010 skal du ikke længere betale for viderestillede kald til telefonsvareren, når du befinder dig i udlandet og ikke kan besvare kaldet. Det gælder uanset om telefonen er optaget eller du blot ikke besvarer kaldet.

Du kan derfor roligt tage mobilen med til udlandet og have telefonsvareren slået til, uden at frygte for regningen. Du skal dog være opmærksom at det stadig koster gældende udlandspris at ringe til telefonsvareren for at aflytte den.

Din personlige kode er som standard de sidste fire cifre i nummeret på dit simkort. Du kan aflæse nummeret ved at tage simkortet ud af telefonen. Se hvordan i din telefonmanual.

Første gang du ringer op til telefonsvareren, bliver du bedt om at ændre den midlertidige kode til en personlig kode. Den skal være på fire til seks cifre, og det er den, du skal bruge fremover for at aflytte din beskeder fra en anden telefon end din egen.

Du har brug for din telefonsvarerkode i to tilfælde:

1. Når du ringer til din telefonsvarer fra en anden telefon end din egen eller fra udlandet
Så får du ikke automatisk adgang, men bliver bedt om at indtaste dit mobilnummer og derefter din kode. Dette er en sikkerhed for, at ingen uvedkommende kan få adgang til dine beskeder.

2. Når du vil ændre din kode
Tast først din nuværende kode (Din oprindelige kode består af de fire sidste cifre i dit simkortnummer). Du kan bruge op til seks cifre i din nye kode. Hvis du har glemt din kode, kan du få den tilsendt som sms ved at taste * (stjerne).

Din pinkode er som standard de fire sidste cifre i dit simkort-nummer. Ønsker du at ændre dette, kan det gøres enten ved opkald til telefonsvaren under hovedmenuen eller ved at logge på Telefonsvarer Selvbetjening under Mit Telenor. Er du førstegangsbruger skal du logge på ved at indtaste dit mobilnummer, hvorefter du vil modtage en sms.

I menuen "Ændre kode" kan du ændre din kode. Din nuværende kode er som standard de fire sidste cifre på dit simkort.

Du kan aflytte din telefonsvarer fra en anden telefon på to måder:

1. Ring op til 60 500 000

 • Indtast dit mobilnummer
 • Lyt til din velkomsthilsen/afbryd den med stjerne
 • Indtast din kode, og afslut med firkant

2. Ring op til din mobiltelefon

 • Vent på, at du bliver viderestillet til telefonsvareren
 • Lyt til din velkomsthilsen/afbryd den ved at taste stjerne
 • Indtast din kode, og afslut med firkant

Telefonsvarer:

Tast 1:
For at ringe tilbage til afsender (gælder ikke Taletids- og Selvhenterkunder)

Tast 2:
For at gå til næste besked.

Tast 3:
For at slette beskeden.

Tast 8:
For at få oplyst tidspunkt og nummer på afsender.

Tast 0:
For hjælp eller flere valgmuligheder.

Tast 4:
For at spole nogle sekunder tilbage i beskeden.

Tast 5: 
For at holde en pause. Pausen varer et minut, men kan afbrydes ved at trykke på en vilkårlig tast.

Tast 6:
For at spole nogle sekunder frem i beskeden.

Tast 7: 
For at høre beskeden igen.

Tast 77: 
For at gå til forrige besked.

Tast *: 
For at gå til menuen for opsætning.

Ja. Men DobbeltSIM kan du aflytte din telefonsvarer fra såvel hovedkort som bikort. Du ringer bare til din telefonsvarer og aflytter dine beskeder på normal vis.

Telefonsvareren kan aflyttes fra såvel hovedkort som bikort. Der ringes blot op til telefonsvareren, og man genkendes af telefonsvareren på normal vis og kan aflytte sine beskeder - både via hovedkort og bikort.

OBS: man modtager ikke sms kvittering vedr. telefonsvarer på bikortet. Der sendes kun sms til hovedkortet når der eksempelvis er indtalt en ny besked på telefonsvareren.

 • Aflytning af beskeder
 • Videresending af beskeder
 • Læse fax
 • Videresende fax
 • Ændring af opsætning i Hjælpemenuen
 • Opsætning så Telefonsvarer kan aflyttes direkte fra et andet nummer


Der er flere muligheder, feks slå varsling til og fra …?

På www.telenor.dk kan du videresende dine talebeskeder automatisk til en emailadresse. Log på og gå ind under ”Videresending af beskeder” og indtast den emailadresse, du ønsker talebeskeder sendt til. Du kan også vælge, hvilket lydformat de skal sendes i. Hvis du vil sende beskederne til flere forskellige emailadresser, så skal adresserne adskilles af et semikolon (;).

Det er også muligt at ændre i opsætning af din Telefonsvarer på www.telenor.dk. Det gør du ved at logge ind på www.telenor.dk under Telefonsvareren og herefter ind under "Vælg Menu". Her kan du slå oplæsning af Hjælpemenuen til og fra, og du kan ændre sproget til engelsk, når du får menuer oplæst.

Alle priser er inklusiv moms

Priser for at videresende til mail:

 • Pr. videresendt besked 1,00 kr.
 • Pr. videresendt fax 1,00 kr.

Priser for at afspille/åbne på www.telenor.dk:

 • Pr. afspillede besked 1,00 kr.
 • Pr- åbnede fax 1,00 kr.

Erhverv får rabat afhængig af deres aftale. Erhvervsaftale, Basis aftale og Foreningsaftale. Staten opnår ikke rabat.

Telefonsvarer med personligt nummer har akkurat de samme funktioner og muligheder som den "almindelige" Telefonsvarer.
Eneste forskel er, at kunden med Telefonsvarer med personligt nummer har et unikt telefonsvarernummer.

Denne service kan være hensigtsmæssig at tilbyde til kunder der rejser meget i udlandet, da der i visse tilfælde kan være problemer med at aflytte beskeder i udlandet når man har den "almindelige" telefonsvarer.

For at aflytte Telefonsvareren skal man ringe til det personlige nummer. Herefter SKAL man taste * (efterfulgt af kode hvis det er fra en fremmed tlf.)
Når kunden har viderestillet til sin Telefonsvarer med personligt nummer, og befinder sig i udlandet, vil personen der ringer til kunden, få kundens personlige hilsen, i stedet for at skulle trykke kundens mobilnummer ind igen.
Telefonsvarer med personligt nummer tilbydes større erhvervskunder og privatkunder som rejser meget i udlandet, og det er gratis at have Telefonsvarer med Personligt nummer.

Vi gemmer dine beskeder i 7 dage, før de slettes.

Hjalp denne side dig?

Tak for din feedback