Tre gode råd til lærere: Sådan bekæmper du digital mobning i klassen

14. Juni 2021 | Sikker på nettet | 3 min.
Hvis du som lærer har svært ved at finde ud af, hvordan du skal håndtere og bekæmpe digital mobning i din klasse, giver vi dig her tre gode råd.

Mobning sker i dag ikke kun i skolegården, men også i stigende grad digitalt. Det viser en undersøgelse, som Wilke har gennemførte på vegne af Telenor. Undersøgelsen fremhæver også vigtigheden af skolens rolle, da den er bindeleddet mellem den digitale mobning, der primært foregår blandt skolekammerater.

Vidste du at...

6 ud af 10 børn har prøvet at være udsat for digital mobning i form af eksklusion eller grimme kommentarer online

Tre gode råd

1

Vær nysgerrig på dine elevers digitale adfærd og sørg for løbende dialog om emnet i og udenfor undervisningslokalet.
Vær nysgerrig på dine elevers digitale adfærd og sørg for løbende dialog om emnet i og udenfor undervisningslokalet.
2

Sæt digital mobning på skoleskemaet og inddrag emnet i undervisningen. Dette kan f.eks. gøres igennem brugen af det #digitalpænt undervisningsmateriale, der er tilgængeligt lige her.
Sæt digital mobning på skoleskemaet og inddrag emnet i undervisningen. Dette kan f.eks. gøres igennem brugen af det #digitalpænt undervisningsmateriale, der er tilgængeligt lige her.
3

Udarbejd digitale spilleregler sammen med din klasse (Find skabelon her). På den måde, får I sammen fastsat rammerne for dine elevers færden i den digitale verden.
Udarbejd digitale spilleregler sammen med din klasse (Find skabelon her). På den måde, får I sammen fastsat rammerne for dine elevers færden i den digitale verden.

Om #digitalpænt programmet

Alle børn har ret til en opvækst uden mobning. I Telenor vil vi gerne bidrage til, at vores børn kan færdes trygt på nettet og bruge digitale og sociale medier uden frygt for at blive mobbet. Derfor lancerede vi i 2016 #digitalpænt, som har til formål at bekæmpe digital mobning i Danmark.

 

Vores #digitalpænt program består af undervisningsmateriale og en årlig skolekonkurrence, der giver anledning til refleksion og læring blandt eleverne i 4.-6. klasse og understøtter skolernes arbejde med digital kommunikation, trivsel og mobning på sociale medier.

Feedback fra lærere

I en spørgeundersøgelse blandt deltagende lærere i 2020, svarede 95%, ”at materialet fra konkurrencen var relevant/meget relevant for eleverne.”

 

Dorthe Aspegren Bendixen deltog med hendes 5. klasse i #digitalpænt-skolekonkurrence 2020. Ifølge hende var skolekonkurrencen en anledning til at få sat nogle sociale spilleregler for det digitale klasseværelse.

”Eleverne har lært, at man skal tale pænt. Men også mere konkret – hvordan gør man det så? Vi har lavet nogle sociale spilleregler for det digitale klasseværelse”.

 

Dorthe Aspegren Bendixen

-Lærer i 5. klasse

Du kan også finde materialet fra de tidligere år her, som du kan bruge i din undervisning.

Relaterede artikler

Se alle