Telefonsvarer

Din Telefonsvarer er automatisk slået til, og dine opkald vil automatisk blive stillet videre, når du er optaget, har slukket mobilen eller du er uden for dækning.

Ring 60 500 000 for at aflytte din Telefonsvarer.

Har du ikke brug for din Telefonsvarer, kan du nemt og enkelt slå den fra. Du kan til enhver tid slå den til igen.

Slå Telefonsvarer fra  Indtast  ##002# og tryk på opkaldstasten. Når du modtager beskeden "Viderestilling, alle sletninger lykkedes" er din Telefonsvarer slået fra. 
Slå Telefonsvarer til igen  Indtast **004*60500000# på din mobil og tryk på opkaldstasten. Når du modtager beskeden "Viderestilling med forbehold. Registrering lykkedes" er din Telefonsvarer slået til igen. 

 

Hvis du vil ændre kode/password på telefonsvarer skal du være opmærksom på følgende:

 • Din kode skal være på 4 tal
  Og du kan IKKE vælge følgende koder:
  - 1234, 5678, 6543 osv.         (alle fortløbende rækker af tal kan ikke vælges)
  - 0000,5555, 6666 osv.       (Kode hvor samme tal gentages 4 gange kan ikke vælges)
  - De sidste 4 tal i dit telefon nummer kan ikke vælges

Pris

 • 0 kr. i abonnement
 • 0 kr. i oprettelse
 • Alm. minutpris ved aflytning
 • Alm. opkaldsafgift ved viderestilling

Hjalp denne side dig?

Tak for hjælpen med at gøre siden bedre

Spørgsmål og svar

Første gang du ringer til din telefonsvarer, bliver du mødt af en startvejledning. Den instruerer i, hvordan du kan indtale en velkomsthilsen og ændre din personlige kode, så den er lettere for dig at huske. Din kode er som standard de sidste fire cifre i nummeret på dit simkort. Du kan aflæse nummeret ved at tage simkortet ud af din telefon. Du kan se, hvordan du gør i din mobilmanual.
Du skal eksempelvis bruge din personlige kode, hvis du har behov for at aflytte din Telefonsvarer fra en anden telefon end din egen.

I opsætningsmenuen i din telefonsvarer, kan du ændre eller aflytte din velkomsthilsen, ændre kode eller til-/frakoble oplæsning af støttemenuen. For at komme til opsætningsmenuen skal du høre dine beskeder færdig eller afbryde afspilningen ved at taste stjerne (*).

I opsætningsmenuen kan du gøre følgende:

 • Tast 1 for at til-/frakoble oplæsning af støttemenuen
 • Tast 2 for at indtale en personlig velkomsthilsen (eller lytte til den nuværende velkomsthilsen)
 • Tast 3 for at ændre din kode
 • Tast stjerne (*) for at afspille opsætningsmenuen igen

For hvert tastevalg får du oplæst en udførlig vejledning.

Du kan indtale tre forskellige hilsner på din Telefonsvarer:

 • Din personlige velkomsthilsen
 • Dit navn
 • International velkomsthilsen (internationale opkald til din telefonsvarer mødes af denne hilsen)

Alle velkomsthilsnerne indtaler du ved at trykke "2" i hovedmenuen og følge vejledningen herefter. Aktiver din hilsen ved at trykke på opkaldstasten.

Du kan ændre sekunder inden dit opkald viderestilles.


 • Vælg mellem 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder.
 • Du skal sende en SMS til 1221 med følgende tekst: VID **61*(telefonnummer, der skal viderestilles til)*11*(antal sekunder)#

Obs! Husk at tilføje 0045 foran telefonnummeret hvis du ønsker det skal virke i udlandet.

Din personlige kode er som standard de sidste fire cifre i nummeret på dit simkort. Du kan aflæse nummeret ved at tage simkortet ud af telefonen. Se hvordan i din telefonmanual.

Første gang du ringer op til telefonsvareren, bliver du bedt om at ændre den midlertidige kode til en personlig kode. Den skal være på fire til seks cifre, og det er den, du skal bruge fremover for at aflytte din beskeder fra en anden telefon end din egen.

Du har brug for din telefonsvarerkode i to tilfælde:

1. Når du ringer til din telefonsvarer fra en anden telefon end din egen eller fra udlandet
Så får du ikke automatisk adgang, men bliver bedt om at indtaste dit mobilnummer og derefter din kode. Dette er en sikkerhed for, at ingen uvedkommende kan få adgang til dine beskeder.

2. Når du vil ændre din kode
Tast først din nuværende kode (Din oprindelige kode består af de fire sidste cifre i dit simkortnummer). Du kan bruge op til seks cifre i din nye kode. Hvis du har glemt din kode, kan du få den tilsendt som sms ved at taste * (stjerne).

Din pinkode er som standard de fire sidste cifre i dit simkort-nummer. Ønsker du at ændre dette, kan det gøres enten ved opkald til telefonsvaren under hovedmenuen. Hvis du ikke kan huske din pinkode, når du bliver bedt om at indtaste den, skal du blot taste (*) for at få koden tilsendt på sms.

Du kan aflytte din telefonsvarer fra en anden telefon på to måder:

1. Ring op til 60 500 000

 • Indtast dit mobilnummer
 • Lyt til din velkomsthilsen/afbryd den med stjerne
 • Indtast din kode, og afslut med firkant

2. Ring op til din mobiltelefon

 • Vent på, at du bliver viderestillet til telefonsvareren
 • Lyt til din velkomsthilsen/afbryd den ved at taste stjerne
 • Indtast din kode, og afslut med firkant

Telefonsvarer:

Tast 1:
For at ringe tilbage til afsender (gælder ikke Taletids- og Selvhenterkunder)

Tast 2:
For at gå til næste besked.

Tast 3:
For at slette beskeden.

Tast 8:
For at få oplyst tidspunkt og nummer på afsender.

Tast 0:
For hjælp eller flere valgmuligheder.

Tast 4:
For at spole nogle sekunder tilbage i beskeden.

Tast 5: 
For at holde en pause. Pausen varer et minut, men kan afbrydes ved at trykke på en vilkårlig tast.

Tast 6:
For at spole nogle sekunder frem i beskeden.

Tast 7: 
For at høre beskeden igen.

Tast 77: 
For at gå til forrige besked.

Tast *: 
For at gå til menuen for opsætning.

Vi gemmer dine uhørte beskeder i 7 dage, før de slettes.
Afhørte beskeder gemmes i 4 dage, før de slettes.

Har du stadig spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice - Vi er klar mandag til lørdag 7-23.