Adskillige lån blev optaget i Kims navn uden hans viden

16. juni 2021 | ID-Tyveri | 3 min.
Det hele startede tilbage i november 2019, hvor Kim fik optaget et lån i sit navn uden, at han var bevidst om det. Det var kun starten på utallige lån, som blev oprettet i hans navn hos forskellige banker. Først i februar 2020 opdagede Kim de mange lån, som samlet var løbet op i hele 112.000 kroner.

Det kom som et stort chok for Kim på 32 år, og han meldte det med det samme til politiet som bedrageri. Det viste sig, at Kims NemKonto var blevet flyttet, og han havde fået oprettet en e-Boks i sit navn, hvilket han ikke havde tidligere. Netop her eskalerede situationen, da tyvene nu nemt kunne oprette de mange lån i Kims navn.

Den lille mod den store

Med identitetstyvene ude af billedet stod Kim alene tilbage mod en masse banker, som krævede at få deres penge tilbage. Men Kim havde jo aldrig selv modtaget pengene, og han anede ikke, hvordan det var sket. Så hvorfor skulle han hæfte for de optagne lån?

 

Heldigvis for Kim havde han adgang til juridisk rådgivning og retshjælp gennem HELP Forsikring, som gjorde indsigelse mod lånene. Men bankerne var vedholdende og krævede at få deres penge tilbage. På trods af politianmeldelsen og de efterfølgende indsigelser valgte nogle af bankerne at fastholde deres krav, hvilket førte til en tur i fogedretten.

En god forsikring er vigtig

Antallet af identitetstyverier er et stigende problem – blandt andet grundet Covid-19, som har sat skub i den digitale udvikling, da vi nu er nødsaget til at løse flere opgaver online. Mange oplever også, at identitestyvene er blevet dygtigere til at snyde og bedrage.

Kims sag viser vigtigheden af at være dækket ved ID-tyveri. I dette tilfælde tog HELP Forsikring Kim i hånden og hjalp ham igennem hele forløbet. Han stod aldrig alene i kampen mod identitetstyvene og bankerne, ligesom han heller ikke selv skulle sørge for at skaffe en advokat og navigere sagens forløb.

Rettens gang

Kreditorerne mente blandt andet, at Kim havde været for passiv, da der var gået lang tid mellem optagelsen af lånene og anmeldelsen til politiet. Men Kim fik hjælp af HELP Forsikring og endte med at slippe ud af samtlige lån.

Hos Telenor står du aldrig alene ved økonomisk kriminalitet
Hos Telenor står du aldrig alene ved økonomisk kriminalitet

Hos Telenor står du aldrig alene ved økonomisk kriminalitet

Du kan altid få professionel hjælp med NetSikker Plus, der dækker ved digitale krænkelser, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet. Servicen tilbydes i samarbejde med HELP Forsikring. 

Andre personlige historier

Se alle