En ansvarlig virksomhed

Vi ønsker at være en ansvarlig virksomhed. Det gælder udadtil i forhold til kunder, leverandører og vores omverden i det hele taget. Og det gælder indadtil i forhold til medarbejdere. Vores ansvarlighed handler både om mennesker, miljø og den økonomiske bundlinje.

Derfor siger vi:

  • Vi vil sikre respekten for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i hele vores værdikæde
  • Vi vil drive vores forretning på en måde, som er miljømæssigt forsvarlig.
  • Vi lægger vægt på at skabe et økonomisk overskud med en høj grad af forretningsetik

    Med dette tredobbelte fokus støtter vi aktivt FN's arbejde med at udbrede Global Compact, de 10 internationale principper for samfundsansvar. Hos Telenor arbejder vi også for at beskytte miljøet mest muligt. Telenor Group vil reducere sin globale CO2 udledning med 40 % inden 2017. I Telenor i Danmark vil vi medvirke til, at koncernen når dette mål.

Læs mere om, hvordan vi tager ansvar for samfundet og miljøet på Telenor Groups hjemmeside