En ansvarlig virksomhed

En ansvarlig virksomhed

Vi ønsker at være en ansvarlig virksomhed. Vores ansvarlighed handler både om mennesker, miljø og den økonomiske bundlinje.

Vi ønsker at være en ansvarlig virksomhed. Vores ansvarlighed handler både om mennesker, miljø og den økonomiske bundlinje.

Derfor siger vi

Vi vil sikre respekten for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i hele vores værdikæde Vi vil drive vores forretning på en måde, som er miljømæssigt forsvarlig. Vi lægger vægt på at skabe et økonomisk overskud med en høj grad af forretningsetik Med dette tredobbelte fokus støtter vi aktivt FN's arbejde med at udbrede Global Compact, de 10 internationale principper for samfundsansvar. Hos Telenor arbejder vi også for at beskytte miljøet mest muligt.

Læs mere om, hvordan vi tager ansvar for samfundet og miljøet på Telenor Groups hjemmeside