#digital mobning

#digital mobning

Digital mobning er desværre stadig et stort og stigende problem. 6 ud af 10 børn har oplevet at være udsat for digital mobning som eksklusion eller grimme kommentarer. Det viser en landsdækkende undersøgelse gennemført af analysebureauet Wilke i sommeren 2020.

Digital mobning er desværre stadig et stort og stigende problem. 6 ud af 10 børn har oplevet at være udsat for digital mobning som eksklusion eller grimme kommentarer. Det viser en landsdækkende undersøgelse gennemført af analysebureauet Wilke i sommeren 2020.

Det betyder, at digital mobning er et reelt problem i folkeskolen, og med #digitalpænt bidrager Telenor med at bekæmpe digital mobning i landets folkeskoler ved at uddanne børnene i, hvordan de kommunikerer og behandler hinanden i den digitale verden.

#digitalpænt - til kamp mod digital mobning

#digitalpænt - til kamp mod digital mobning

Alle børn har ret til en opvækst uden mobning. I Telenor vil vi gerne bidrage til, at vores børn kan færdes trygt på nettet og bruge digitale og sociale medier uden frygt for at blive mobbet I 2016 lancerede Telenor Danmark vores #digitalpænt program, som har til formål at bekæmpe digital mobning i Danmark.

Indtil nu har vi uddannet og givet mere end 23.000 skoleelever fra 4.-6. klasse redskaber til at passe på sig selv og hinanden online.

Støtter op om FN's Verdensmål

På globalt plan har Telenor siden 2009 arbejdet med at forebygge digital mobning blandt børn og unge, hvor vi arbejder ud fra FN’s Verdensmål og har særligt forpligtet os til at støtte op omkring Verdensmål #10. Telenor arbejder målrettet efter at skabe mulighed for, at alle mennesker kan begå sig sikkert online, og vi har forpligtet os til at uddanne børn og gøre dem opmærksomme på online sikkerhed, så de kan begå sig sikkert online.

Har du spørgsmål til #digitalpænt?

Send os en e-mail på digitalpaent@telenor.dk med dine spørgsmål og bliv klogere på #digitalpænt.