Hvorfor #digitalpænt?

#digitalpænt - til kamp mod digital mobning

#digitalpænt - til kamp mod digital mobning

Alle børn har ret til en opvækst uden mobning. I Telenor vil vi gerne bidrage til, at vores børn kan færdes trygt på nettet og bruge digitale og sociale medier uden frygt for at blive mobbet. Derfor har Telenor siden 2009 på globalt plan arbejdet med at forebygge digital mobning blandt børn og unge. Som en del af dette arbejde, lancerede vi i 2016 i Telenor Danmark vores projekt #digitalpænt, som har til formål at bekæmpe digital mobning i Danmark. 

Støtter op om FN’s Verdensmål

I Telenor arbejder vi ud fra FN’s Verdensmål og har særligt forpligtet os til at støtte op omkring Verdensmål #10. Telenor arbejder derfor på globalt plan målrettet efter at skabe mulighed for, at alle mennesker kan begå sig sikkert online, og vi har forpligtet os til at uddanne børn og gøre dem opmærksomme på online sikkerhed, så de kan begå sig sikkert online. Derfor har vi i Danmark #digitalpænt programmet, som sætter fokus på online sikkerhed og digital mobning.

I 2019 havde vi en rekordstor tilslutning til vores #digitalpænt skolekonkurrence. Således blev mere end 8.000 børn fra 4.-6. klasse undervist i #digitalpænt materialet, som giver børnene redskaber til at passe på sig selv og hinanden online.

6 ud af 10 skolebørn har været udsat for digital mobning

6 ud af 10 skolebørn har været udsat for digital mobning

I forbindelse med årets digitalpænt skolekonkurrence har Telenor sammen med analysebureauet Wilke gennemført en undersøgelse vedr. digital mobning blandt børn i alderen 10-12 år samt deres forældre.

Undersøgelsen viser bl.a., at 60% af skolebørn oplever eksklusion eller mobning på digitale medier, og at 50% har modtaget grimme kommentarer enten om dem selv eller andre. Disse svar fra undersøgelsen viser, at digital mobning er et reelt problem i folkeskolen, og med #digitalpænt bidrager Telenor til at løse problemet med digital mobning i folkeskolerne ved at uddanne børnene i, hvordan man kommunikerer online.

DOs & DON'Ts - for en god digital oplevelse

DOs

  • Husk at behandle andre på nettet, som du selv ønsker at blive behandlet.
  • Spørg før du deler billeder eller videoer af andre.
  • Forsvar og bak op om den der bliver mobbet ved fx at sende en sød besked til den, der bliver mobbet, eller ved at sige tydeligt stop til den, som mobber.
  • Tag altid en voksen med, hvis du skal mødes med en, som du kun kender fra nettet.
  • Undlad at svare tilbage, hvis du bliver mobbet. Tal til gengæld med en voksen om det, så de kan hjælpe med at få det stoppet på en ordentlig måde.
  • Brug dine private indstillinger og bloker den eller dem, som mobber dig.
  • Husk altid at søge hjælp eller rådgivning, hvis du selv eller andre oplever digital mobning. Du kan tale med en voksen om det eller kontakte en hotline for (digital) mobning, som så kan hjælpe dig videre. 

DON'Ts

  • Del aldrig dit password med andre.
  • Slet ikke mobbende beskeder, men vis dem til en voksen.

Dialogværktøj til forældremøder

De sociale medier er ofte på dagsordenen til forældremøder og et emne, der kan skabe debat og uenighed. Derfor har Medierådet for Børn og Unge udviklet nogle dialogredskaber til hhv. indskoling og mellemtrin med forskellige digitale temaer som den første mobiltonen på nettetmobiltidbilleddeling og mobilpolitik, der kan hjælpe med at facilitere en konstruktiv dialog.

Om dialogværktøjet

Om dialogværktøjet

Materialet består af 20 aktiviteter, der kan gennemføres på mellem 10-25 min. Materialet indeholder interviewfilm med eksperter, dilemmaer til drøftelse og aktive øvelser til både børn og forældre.

Har du spørgsmål til #digitalpænt?

Send os en e-mail på digitalpaent@telenor.dk med dine spørgsmål og bliv klogere på #digitalpænt.