Ny lovgivning om blankmedieordningen

Der er fra den 1. januar 2022 kommet en ny lovgivning vedrørende blankmedieordningen, som kan påvirke dig som erhvervskunde. Den nye lovgivning medfører, at alle danske forhandlere af smartphones, tablets, computere og harddiske, herunder Telenor, skal opkræve et lovpligtigt vederlag pr. enhed, der er købt fra den 1. januar 2022 og frem.

Blankmedievederlaget omfatter 45,00 DKK pr. enhed, uanset om du køber én eller 200 mobiltelefoner til dine medarbejdere i virksomheden.

Lovkravet er gældende for såkaldte ”integrerede lagringsmedier”. Det kan for eksempel være en smartphone, hvorpå du kan lagre musik eller andre lydfiler. Uanset om du eller dine medarbejdere vælger at lagre musik eller ej, er vederlaget lovpligtigt, da selve muligheden for at kunne lagre medier foreligger.

Vederlaget er en kompensation for privatkopiering og går til kunstnere og producenter. Det skal opkræves af os og indbetales til Copydan, der administrerer ordningen.

*Vil du fritages for at betale vederlaget? Læs mere i afsnittet 'Sådan undgår du vederlaget'.

Telenor opkræver vederlaget

Selvom det er Copydan, der administrerer ordningen om blankmedievederlaget, er det fra politisk side besluttet, at opkrævningen skal ske af forhandlerne.

Derfor er det Telenors pligt at opkræve alle erhvervskunder et vederlag på 45,00 DKK pr. købte enhed efter den 1. januar 2022.

Vederlaget vil blive efterfaktureret, og vi afregner vederlaget kvartalsvis. Derfor vil vederlaget ikke nødvendigvis fremgå af den næstfølgende faktura.

Har du allerede købt mobile enheder i år?

Hvis vi allerede har registreret, at du som erhvervskunde har købt mobiltelefoner eller tablets i år, vil du blive opkrævet det lovpligtige vederlag på 45,00 DKK pr. enhed købt siden den 1. januar 2022.

Når du som erhvervskunde i fremtiden køber en mobiltelefon eller tablet hos os, vil vederlaget blive efterfaktureret.

Hvis du er i tvivl om, hvor mange mobile enheder I har købt siden årsskiftet, kan du altid tjekke jeres faktura i OneScreen Business.

Sådan undgår du vederlaget  

*Som erhvervskunde kan du undgå vederlaget ved at registrere din virksomhed hos Copydan.

Ved registrering vil din virksomhed slippe for vederlag pr. enhed købt siden 1. januar 2022 samt vederlagsfrit kunne købe smartphones og tablets hos Telenor i fremtiden.

Alle i virksomheden kan udføre registreringen. Det behøver altså ikke at være en underskriftsberettiget, der tilmelder virksomheden. Det er nemt og hurtigt at lade sig registrere, og hver virksomhed skal kun lade sig registrere én gang.

Vi opfordrer alle erhvervskunder til at gøre det snarest muligt for at undgå opkrævning af vederlaget.

Du kan læse mere om blankmedievederlagsordningen her.

 

Spørgsmål og svar

Når du har registreret din virksomhed hos NemHandel, kan du vælge at modtage dine fakturaer i forskellige formater.

 

Kode Beskrivelse UBL fil indeholder UBL fil indeholder
Fakturaoversigt Detaljeret oversigt
U0 UBL 0 - Fakturaoversigt (ingen UTS)
U1 UBL 1 - Kort faktura, u/ brugerspec.
U2 UBL 2 - Fuld faktura, m/ brugerspec.
U3 UBL 3 - Kort afd., u/ brugerspec.
U4 UBL 4 - Fuld afd., m/ brugerspec.
U5 UBL 5 - Detaljerede BAN & brugeropkrævninger (ingen UTS)


Specifikationsformater (UTS):

Kode Beskrivelse FAK KTO OVF BRO AFS AFO BRS
U0 UBL 0 - Fakturaoversigt (ingen UTS)
U1 UBL 1 - Kort faktura, u/ brugerspec.
U2 UBL 2 - Fuld faktura, m/ brugerspec.
U3 UBL 3 - Kort afd., u/ brugerspec.
U4 UBL 4 - Fuld afd., m/ brugerspec.
U5 UBL 5 - Detaljerede BAN & brugeropkrævninger (ingen UTS)


Forkortelser:

Navn Beskrivelse Præsenteres som
FAK Faktura Specifikation
KTO Kontoopkrævning Specifikation
OVF Overførsler Oversigt
BRO Brugeroversigt Oversigt
AFS Afdelingsspecifikation Specifikation
AFO Afdelingsoversigt Oversigt
BRS Brugerspecifikation Specifikation

Betegnelsen "andre beløb" dækker beløb udover almindeligt forbrug af sms, tale og data. Det kan være sim-kort og fx tilslutningsgebyr.

Beløb over forfald står under "Yderligere oplysninger"

Du finder alle brugernavne og numre i afsnittet Brugeroversigt og Brugerspecifikation. Oplysninger er sorteret efter telefonnummer – ikke brugernavn.

Har du ikke modtaget din UBL-faktura, anbefaler vi, at du:

  1. Tjekker at du har registreret virksomheden korrekt hos NemHandel. Virksomhedens EAN-nummer skal være registreret med følgende detaljer:
    Rolle = Customer
    Profil = Procurement-BilSim-1.0" og "Reference-Utility-1.0"
  2. Ring til Kundeservice på 72 120 000, hvis du har registreret virksomheden korrekt.

Har du stadig spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice - Vi er klar mandag til lørdag 7-23.