Er det lovligt at dele billeder af andre?

10. juni 2024 | SPURGT?
Du vågner op efter en god julefrokost med vennerne og ser til din skræk, at der ligger billeder af dig på en af dine kollegers instagram. Du mærker vreden stige op i dig, og spekulerer på, om det overhovedet er lovligt at dele billeder af folk helt uden at spørge.  Sammen med Center for Digital Dannelse har vi set nærmere på, hvad loven siger om billeddeling.

Når privatpersoner deler indhold på sociale medier, er det som udgangspunkt ikke omfattet af de almindelige GDPR-regler. Så selvom man i princippet behandler personfølsomme data, når man deler billeder af andre, er det fuldstændig lovligt, så længe delingen foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

 

Med andre ord betyder det, at man som privatperson gerne må dele billeder af andre på sociale medier uden at spørge om lov, så længe delingen ikke har kommercielle formål. Hvis man derimod er en virksomhed eller influencer, der reklamerer for et produkt eller en ydelse, er man underlagt de almindelige GDPR-regler om databehandling.

 

 

Nogle hensyn vejer tungere end retten til at dele 

Selvom udgangspunktet i databeskyttelsesloven er, at der ikke gælder de samme regler for privatpersoner som for virksomheder, kan der alligevel være hensyn, som faktisk opvejer det såkaldte privatbrugshensyn. Det betyder, at man under nogle omstændigheder alligevel vil være omfattet af databeskyttelsesreglerne.

 

Det kræver tunge hensyn at overtrumfe din ret til at dele som privatperson, men ifølge Datatilsynets juridiske telefonrådgivning kunne det fx være hensyn til børns særlige krav på beskyttelse eller hensynet til, at nogle ting er private og derfor ikke bare må deles af andre.

 

Der er dog ifølge Center for Digital Dannelse ikke nogen klar praksis på området endnu, og derfor er det svært at sige, præcis hvor grænsen går.

 

 

Du må ikke dele billeder af vold og sex eller hænge nogen ud

Når det så er sagt, må du selvfølgelig ikke dele hvad som helst. Her er eksempler på, hvad man IKKE må dele:

 

  • Seksuelt krænkende billeder, vold og drab.
  • Indhold, hvor du beskylder andre for noget, der ikke er sandt. Du må fx ikke beskylde nogen for at være en svindler, medmindre du kan dokumentere, at de rent faktisk er det.
  • Billeder af andres private forhold herunder hører nøgenbilleder, billeder, der afslører ting, som hører til internt i familien, billeder af sygdom, alkohol- eller stofmisbrug, selvmord eller selvmordsforsøg.
  • Billeder, der åbenlyst ikke hører til i offentligheden. Fx billeder af et trafikuheld. 
  • Billeder, der kan krænke andres ære. Det kan fx være billeder af nogen, der er i gang med at begå noget strafbart. Det kunne også være billeder, som er med til at sætte rygter i gang, eller billeder i en sammenhæng, hvor du skriver meget grimt om en person.
     
    Hvis du overtræder en af de regler, kan du udover selve din straf blive dømt ifølge paragraf 217 i straffeloven til at slette billedet.

 

 

Mediernes fællesskabsregler har også noget at sige

En sidste ting, du skal være opmærksom på, når du deler billeder og videoer af andre er, at det ikke kun er lovgivningen, der spiller ind. De sociale medier har nemlig også deres egne fællesskabsregler, som afgør, hvad du må dele, og hvad du ikke må på det bestemte medie. Her er et udpluk af reglerne fra de mest populære sociale medier: 

 

Instagram:

“Del kun billeder og videoer, du selv har taget, eller som du har ret til at dele”. 

 

Snapchat: 
“Det er ikke tilladt at dele en anden persons private oplysninger og Snaps af personer i private områder – såsom et badeværelse, soveværelse, omklædningsrum eller en medicinsk facilitet – uden deres viden og samtykke”. 

 

TikTok: 
På TikTok må man ikke dele indhold, “der afbilder farlig kørsel”, “der bruger TikToks interaktive funktioner (f.eks. duet) til at nedværdige andre” eller “digitale forfalskninger (syntetiske eller manipulerede medier), der vildleder brugere ved at fordreje begivenhedernes sandhed og forårsage væsentlig skade på videoens emne, andre personer eller samfundet”.

 

Fællesskabsreglerne vil ofte være i tråd med lovgivningen, men lægger også linjen for, hvilke værdier der er vigtige i det specifikke digitale fællesskab. Hvis du ikke overholder fællesskabsreglerne, risikerer du, at dine billeder bliver fjernet – eller i yderste konsekvens at din profil bliver lukket.
 
Så udover at kende lovgivningen – både når du deler billeder eller videoer af dig selv og andre – er det en god idé at sætte dig ind i fællesskabsreglerne, inden du deler.

 

 

Spørg, før du deler

Hvis du vil være helt sikker på at undgå problemer, er det allerbedste råd at spørge om lov, før du deler billeder af andre. På den måde kan du være sikker på, at ingen føler sig udstillet eller krænket. Du sikrer dig også, at de er klar over, at du deler, og at de har muligheden for enten at samtykke eller sige fra. 
 
Kort sagt overholder du både loven og sikrer en tryg online tilstedeværelse for dem, du deler.