Digital adfærd

Telenor vægter ansvarlighed og sikkerhed meget højt i måden, vi driver forretning på, og vi arbejder hver dag på at gøre digital kommunikation nemt, sikkert og mere tilgængeligt. Vi vil især gerne bidrage til at udvikle børns digitale færdigheder og evne til at begå sig sikkert i det digitale univers. Derfor har vi udviklet #digitalpænt-programmet, hvor vi giver børn redskaber til at passe på sig selv, være opmærksom på sprogbrug på sociale medier ol. Samtidig giver vi gennem #digitaleforældre de voksne viden og tips til, hvordan de kan agere og guide børnene.

#digitaleforældre

#digitaleforældre

Få gode råd til dit barns digitale liv, så du kan blive den bedste digitale forælder. Vi giver anbefalinger til, hvordan dit barn færdes trygt og sikkert online, og hvordan I som familie får mest muligt ud af de mange digitale muligheder.