Skift netværksnavn

1

Log in på netværket

Åbn din internetbrowser, fx Internet Explorer, og tast http://192.168.8.1 og tryk derefter "Enter" på tastaturet.

Username: admin
Password: admin

Tryk "Log ind".

2

Skift dit netværksnavn

Klik på indstillinger > Wlan > grundlæggende indstillinger for WLAN


1. Under "SSID" kan du ændre det trådløse netværksnavn.
2. Sikkerhedstilstand skal som udgangspunkt altid stå til WPA2/PSK
3. WPA Pre-Shared Key er koden til det trådløse netværk

Hjalp denne side dig?
Tak for hjælpen med at gøre siden bedre