Telenor QuickSupport

Ansvarsfraskrivelse
Telenor er forpligtet til at hemmeligholde den information, der måtte blive Telenor bekendt i forbindelse med adgangen til din computer, ligesom Telenor anerkender, at sådan information ikke må bruges til noget andet formål, end hvad der er hensigten med den service, som Telenor skal yde i forbindelse med adgangen til din computer.

Din tildeling af adgang til din computer sker på eget ansvar. Telenor kan ikke garantere, at (internettjenesten, der giver adgang til kundens computer) er fri for virus eller skadelige komponenter. Telenor er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle afbrydelser, tab af data, nedbrud, funktionssvigt, forstyrrelser eller nogen anden form for skader eller tab, der måtte hidrøre fra Telenors adgang til din computer gennem brug af denne internettjeneste, inklusiv - men ikke begrænset til - direkte, indirekte, tilfældige og afledte skader. Dette gælder uanset eventuelle forudgående advarsler om sådanne skader eller tab, medmindre skaden eller tabet skyldes Telenors forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.

Ved at hente og køre programmet accepterer du ovenstående ansvarsfraskrivelse.

Programmet kan hjælpe os med at løse de udfordringer, som du har henvendt dig til Telenor omkring.

3,7 MB

10,5 MB

Hjalp denne side dig?

Tak, fordi du giver os besked om det.

Vi vil sætte stor pris på, hvis du vil fortælle os hvorfor, artiklen ikke hjalp dig.

Tak for din feedback.