Fair use begrænsninger

Ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kan Telenor kræve dokumentation for, at din hjemstedsadresse er i Danmark, eller at du har anden fast tilknytning til Danmark, som medfører hyppige eller længerevarende ophold i Danmark fx fuldtidsarbejde i Danmark eller andre situationer der medfører hyppigt eller længerevarende fysisk ophold i Danmark. Kan du ikke dokumentere dette, er Telenor berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst for dit forbrug af roaming i Roam Away eller og Roam Away+ lande.
Du er som kunde berettiget til at bruge mobiltjenesten under periodiske rejser i Roam Away eller/og Roam Away+ lande til samme takst, som hvis forbruget var sket i Danmark, forudsat at dit abonnement på mobiltjenesten giver adgang til forbrug i disse lande. Ved misbrug eller unormalt forbrug af mobiltjenesten i Roam Away eller og Roam Away+ lande (f.eks. brug af mobiltjenesten til andet end periodiske rejser i de pågældende lande, er Telenor berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst for dit forbrug af roaming i de inkluderede lande (EU-tillæg). Dette kan ske efter forudgående underretning af dig.

Forhold der, blandt andet, anses for misbrug eller unormalt forbrug af mobiltjenesten i EU:

 

  1. Forbrug af mobiltjenesten i Roam Away eller og Roam Away+ lande, med andre formål end til periodiske rejser i de inkluderede lande.
  2. Forbrug registreret over en periode på minimum 4 måneder viser, at dit forbrug, ikke hovedsageligt er i Danmark, og at du ikke hovedsageligt opholder dig i Danmark.
  3. Dit tilknyttede sim-kort er inaktivt i lange perioder samt, derudover, primært anvendes til roaming.
  4. Du har flere mobilabonnementer og abonnementerne og de tilhørende sim-kort benyttes successivt til roaming.Telenor vil rette henvendelse til dig, hvis vi registrerer misbrug i henhold til ovenstående. Telenor er berettiget til at opkræve EU-tillæg fra det tidspunkt hvor vi underrettede dig, hvis du ikke ændrer dit forbrugsmønster inden for to uger efter underretningen, samt at der registreres et faktisk forbrug i Danmark eller ophold i Danmark. Telenor ophører med at opkræve EU-tillæg, når dit forbrugsmønster - registreret over en periode på minimum 4 måneder dokumenterer at du hovedsageligt har forbrug i Danmark, eller at du hovedsageligt opholder dig i Danmark.
Hvis dit abonnement inkluderer en eller flere datapakker, er Telenor berettiget til at opkræve EU-tillæg for dit forbrug af mobildata i de inkluderede lande, der overstiger den grænse for rimeligt dataforbrug i Roam Away eller og Roam Away+ lande (fair use-grænse).