#digitalpænt’s privatlivspolitik

#digitalpænt’s privatlivspolitik

#digitalpænt er et CSR-initiativ faciliteret af Telenor A/S, der har til formål at bekæmpe digital mobning i Danmark. Når du tilmelder dig og/eller din klasse til #digitalpænt-projektet og du/I deltager i den årlige #digitalpænt-skolekonkurrence, indsamler og behandler Telenor en række personoplysninger om dig/jer. I denne privatlivspolitik kan du/I læse mere om, hvordan vi behandler jeres personoplysninger.

 

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

 

Telenor A/S er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med #digitalpænt-projektet og den dertilhørende skolekonkurrence. Det betyder, at Telenor afgør til hvilke formål personoplysninger indsamles og behandles, og at Telenor er juridisk ansvarlig for at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål til Telenors behandling af oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte teamet bag #digitalpænt-projektet eller Telenors beskyttelsesrådgiver:

 

#digitalpænt-teamet:

 

Telenor A/S
Frederikskaj 8, 2450 København SV
CVR-nr.: 19433692
Mail: digitalpaent@telenor.dk

Telenors databeskyttelsesrådgiver:

Mail: databeskyttelse@telenor.dk

 

Ved brev: Telenor A/S, Att.: Databeskyttelsesrådgiver, Frederikskaj 8, 2450 København SV

 

Behandling i forbindelse med skolekonkurrencen

 

Tilmeldingsfase og efterfølgende undervisningsforløb

 

Lærer

 

Når du som lærer tilmelder din klasse til skolekonkurrencen, behandler Telenor følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Telefonnummer

Formålet med Telenors behandling af dine personoplysninger består i:

 • At kunne kontakte dig omkring konkurrencen og det videre forløb med #digitalpænt-projektet.

Behandlingen sker på baggrund af Telenors legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Telenors legitime interesse består i at kunne kontakte de deltagende skoleklasser for at kunne give information om projektet, skolekonkurrencen og hele forløbet forbundet hermed, samt spørge ind til, hvorfor et evt. undervisningsforløb ikke påbegyndes og/eller fuldføres efter tilmelding.

 

Dine personoplysninger opbevares under hele #digitalpænt-projektets forløb, og slettes således, når projektet afsluttes.

 

Der findes ingen øvrige modtagere af dine personoplysninger, da de udelukkende behandles af Telenor.

 

Forældre

 

Som forældre til et barn, hvis skoleklasse har valgt at deltage i #digitalpænt-projektet og skolekonkurrencen, kan du give dit samtykke til, at Telenor må behandle personoplysninger om dit barn. Når du afgiver dette samtykke, behandler Telenor følgende personoplysninger om dig:

 

 • Navn
 • Oplysninger om dit barns navn og skole

 

Formålet med Telenors behandling af dine personoplysninger består i:

 • At kunne identificere samtykke-giver samt at kunne opbevare den afgivne samtykkeerklæring.

 

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af Telenors legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Telenors legitime interesse består i at kunne dokumentere at du, som forældremyndighedsindehaver til det deltagende barn, har afgivet samtykke til behandling af dit barns personoplysninger.

De afgivne samtykkeerklæringer – og dermed dine personoplysninger om navn og underskrift – opbevares i løbende år + 3 år og slettes herefter.

Der findes ingen øvrige modtagere af dine personoplysninger, da de udelukkende behandles af Telenor.

 

Under konkurrencen

 

Gennemgang og udvælgelse af videoer

 

Skolekonkurrencen består i, at de deltagende klasser indsender videoer om et valgfrit dilemma omhandlende digital mobning. Elever og lærere kan frivilligt vælge at deltage i disse videoer. Telenor modtager videoerne og et dommerpanel bestående af repræsentanter fra henholdsvis Telenor, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik samt en journalist fra Politiken gennemser videoerne med henblik på at udvælge vinderne af skolekonkurrencen. Telenor behandler i den forbindelse følgende oplysninger om de deltagende elever og lærer

 

 • Videooptagelser af de medvirkende
 • Navn og klassetrin, såfremt eleverne selv vælger at tilføje dette i deres indsendte video.

 

Formålene med Telenors behandling af personoplysningerne består i:

 

 • At kunne gennemføre skolekonkurrencen samt at kunne udvælge vinderne
 • At skabe awareness om #digitalpænt-projektet
 • At offentliggøre vindervideoerne med henblik på at promovere projektet og skabe awareness om digital mobning.

Personoplysninger i form af videooptagelser behandles på baggrund af et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Alle videoerne uploades til Telenors lukkede Vimeo-konto, hvorfra Telenor og dommerpanelet kan gennemgå videooptagelserne og udvælge vinderne.

Vindervideoerne offentliggøres på Telenors hjemmeside.

Videooptagelserne opbevares på hjemmesiden i løbende år + ét år, hvorefter de slettes.

 

Overraskelsesvideo og interviews

 

Når Telenor har fundet vinderne af skolekonkurrencen, bliver lærerne til de vindende klasser kontaktet med henblik på at aftale et tidspunkt, hvor Telenor kan komme ud og overraske klassen med resultatet og en præmie. Telenor filmer klassens reaktion på nyheden om, at de er blevet udvalgt som vindere af skolekonkurrencen og den dertilhørende præmieoverrækkelse som en ”overraskelsesvideo”.

 

I forlængelse af ovenstående vil Telenor desuden foretage og optage interviews med de elever og lærere, der ønsker at fortælle om deres oplevelse med #digitalpænt-projektet. Forud for videooptagelse af både overraskelsesvideo og eventuelle interviews vil Telenor altid sikre sig, at der foreligger gyldigt samtykke fra alle involverede parter. Følgende personoplysninger behandles i forbindelse med ovennævnte optagelser

 

 • Videooptagelser af overraskelsesmomentet
 • Videooptagelser af interviews
 • Oplysninger om navn, skole og klassetrin på henholdsvis elever og lærere

 

Formålet med Telenors behandling af personoplysningerne består i:

 

 • At optage overraskelsesvideo og interviews af de deltagende elever og lærere til brug for udarbejdelse af en opsamlingsvideo (se mere om opsamlingsvideoen nedenfor).

Personoplysninger i form af videooptagelser behandles på baggrund af et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysninger om navn, skole og klassetrin behandles på baggrund af Telenors legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Telenors legitime interesse består i at kunne identificere de deltagende elever og lærere med henblik på at sikre, at der alene behandles personoplysninger om dem, der har samtykket til at deltage i ovennævnte videooptagelser.

 

Videooptagelser af overraskelsesmoment samt interviews opbevares i løbende år + ét år, hvorefter de slettes.

 

Efter konkurrencen

 

Opsamlingsvideo

 

Efter gennemførelsen af skolekonkurrencen og efterfølgende videooptagelser af præmieoverrækkelserne og interviews laver Telenor en opsamlingsvideo af årets #digitalpænt-projekt indeholdende klip fra årets respektive vindervideoerne, klip fra overraskelsesvideoerne samt klip fra interviews. Til brug for denne opsamlingsvideo behandler Telenor følgende personoplysninger:

 

 • Videooptagelser af de vindende skoleklasser
 • Videooptagelser af overraskelsesmomentet
 • Videooptagelser af interviews
 • Oplysninger om navn, skole og klassetrin på henholdsvis elever og lærere

 

Formålet med Telenors behandling af personoplysningerne består i:

 

 • At sammensætte og offentliggøre en opsamlingsvideo med henblik på at promovere projektet og skabe awareness om digital mobning.

Personoplysninger i form af de ovennævnte videooptagelser behandles på baggrund af et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

 

Oplysninger om navn, skole og klassetrin behandles på baggrund af Telenors legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Telenors legitime interesse består i at kunne identificere de deltagende elever og lærere med henblik på at sikre, at der alene behandles personoplysninger om dem, der har samtykket til at deltage i ovennævnte videooptagelser.

 

Opsamlingsvideoen offentliggøres på Telenors hjemmeside, på Telenors Facebook-side og på Telenors instagram-profil.

 

Opsamlingsvideoen opbevares i løbende år + 3 år, hvorefter den slettes.

 

Promovering, undervisning, udvikling og forbedring af #digitalpænt-projektet

 

Spørgeundersøgelser

 

Efter den årlige skolekonkurrences afslutning fremsender Telenor spørgeundersøgelser til de lærere, der har deltaget. Vælger du at deltage i spørgeundersøgelser, behandler Telenor følgende personoplysninger om dig:

 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Oplysninger fra din besvarelse af spørgeundersøgelsen

 

Formålet med Telenors behandling af personoplysningerne består i:

 

 • At kunne fremsende spørgeundersøgelser og efterfølgende modtage dem retur med svar
 • At kunne vurdere den oplevede kvalitet af #digitalpænt-projektet
 • At kunne planlægge og videreudvikle projektet på baggrund af besvarelsen

Behandlingen af personoplysningerne sker på baggrund af Telenors legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Telenors legitime interesse består i at kunne evaluere, videreudvikle og forbedre #digitalpænt-projektet på baggrund af tilbagemeldingerne.

 

Spørgeundersøgelserne opbevares i løbende år + tre år, hvorefter de slettes.

Der findes ingen øvrige modtagere af dine personoplysninger, da de udelukkende behandles af Telenor.

 

Billedmateriale til brug for undervisning og promovering

 

Telenor benytter billedmateriale på Telenors #digitalpænt-hjemmeside og på Telenors Facebook-side. Derudover benyttes billedmaterialet i det undervisningsmateriale, der sendes til de skoleklasser, der ønsker at deltage i #digitalpænt-projektet. Til brug for undervisningsmateriale behandler Telenor følgende personoplysninger:

 

Personoplysninger i form af billeder

 

Formålet med Telenors behandling af personoplysningerne består i:

 

 • At kunne modtage og offentliggøre billederne på Telenors hjemmeside og på Telenors Facebook-profil
 • At kunne benytte billedmaterialet i det undervisningsmateriale skolerne modtager ved deltagelse i #digitalpænt-projektet
 • At skabe awareness og promovere #digitalpænt-projektet og skolekonkurrencen
 • At gøre projektet og problemstillingerne mere håndgribelige for de skoleklasser, der har et ønske om at deltage i #digitalpænt-projektet

Behandlingen af personoplysningerne sker på baggrund af et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Billedmaterialet opbevares i løbende år + tre år.

 

Modtagere af personoplysningerne

 

Telenor videregiver ikke dine personoplysninger. For at Telenor kan lave overraskelsesvideoer og opsamlingsvideoen samt udsende spørgeskemaer overlader Telenor dine personoplysninger til følgende databehandler, som alene behandler personoplysningerne efter instruks fra Telenor:

 

Serious Games Interactive
Ryesgade 106 A, 3-4 sal, 2100 København Ø
CVR-nr.: 29529779

 

Enalyzer A/S
Refshalevej 147, 1432 København K
CVR-nr.: 25761618

 

Ovennævnte samarbejdspartner er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysninger til andre formål end angivet i de indgåede databehandleraftaler.

 

Overførsel til lande uden for EU/EØS

 

Telenor overfører ikke personoplysninger indsamlet i forbindelse med #digitalpænt-projektet til databehandlere i lande uden for EU/EØS.

 

Rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Telenors behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Telenor på kontaktoplysningerne angivet i punkt 1 ovenfor.  

 

Retten til at trække samtykke tilbage

 

Baseres behandlingen af dine personoplysninger på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at sende en mail til digitalpaent@telenor.dk.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Telenors behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Indsigtsret

 

Du har ret til at få indsigt i oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Telenor fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Telenors ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til dataportabilitet

 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Telenor behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Opdateret og offentliggjort: Juni 2023