Brug for hjælp? Ring til os på 72 120 000

Services du altid har

Når du har telefoni hos Telenor og ringer via dit bredbånd, får du altid disse services med.

Med Saldooplysninger får du forskellige muligheder for selv at holde øje med dit telefonforbrug. Under saldooplysninger kan du:

 • Finde oplysninger om dit forbrug siden sidste regning
 • Se dine opkald i en bestemt periode
 • Se dine opkald til et bestemt nummer
 • Finde ud af, hvilke numre du ringer mest til
 • Se og udprinte opkaldsspecifikationer (gratis)

Ved at bruge Telenor Selvbetjening kan du spare gebyr for fremsendelse af fx tidligere regninger eller opkaldsspecifikationer. De er altid lige ved hånden.

Under Saldooplysninger finder du desuden Takstfinder, som du kan bruge til at finde ud af, hvor meget et kald til et givet nummer vil koste, før du foretager det.

Med Saldo Maksimum kan du sætte loft på dit forbrug. Du vælger et maksbeløb for, hvor meget du vil tale for om måneden. Når du når dit maksbeløb, bliver din telefon midlertidigt lukket. Du kan dog altid ringe til Kundeservice og hæve eller fjerne din maksimumgrænse. Så bliver din telefonforbindelse genåbnet.

Du kan vælge din maksimumgrænse i 50-kroners intervaller - fra 50 kroner til 500 kroner. Derefter kan du vælge i 100-kroners intervaller fra 500 til 1000 kroner. Maksimumgrænsen dækker kun telefoniforbrug og tager altså ikke højde for abonnementsafgifter eller lignende.

Bemærk: Vi registrerer som minimum dit forbrug med et interval på 24 timer. Det betyder, at der kan være en tidsforskydning mellem dit sidste opkald, og hvornår dette bliver registreret. Du kan derfor blive faktureret for forbrug, der er højere end din maksgrænse.

Der findes to typer spærringer: Brugervalgte spærringer og forhåndsspærringer.

Brugervalgte spærringer

Du kan vælge at sætte eller ophæve spærringer for opkald til følgende kategorier via Telenor Selvbetjening:

 • Udlandsspærring: alle udenlandske numre (fastnet og mobil).
 • Mobilspærring Danmark: alle danske mobilnumre.
 • Spærring for 9050-numre: alle 9050-numre (bruges bl.a. til konkurrencer og koster op til 5 kr. pr. kald).
 • Spærring for 9055-og 90565-numre: alle 9055-og 90565-numre (bruges bl.a. til indsamlinger og koster op til 150 kr. pr. opkald. Numrene kan være momsfritaget).
 • Spærring for 901-numre: alle 901- numre (bruges til overtakserede tjenester, men må ikke indeholde konkurrencer eller erotisk indhold).
 • Totalspærring: alle udgående opkald (undtagen Alarm 112). Totalspærring er relevant, når du er på ferie eller af anden årsag vil sikre, at din telefon ikke kan bruges i en periode.

Forhåndsspærringer

Vi har på forhånd aktiveret to spærringer for alle vores telefonikunder. Det drejer sig om spærring for specielle 90-numre, samt VoksenSpærring Udland. Forhåndsspærringerne er lovpligtige, men du kan til enhver tid vælge at ophæve dem.

 • Spærring 902-904: Dit abonnement er automatisk spærret for opkald til numre, der begynder med 902-904.
 • Voksenspærring Udland: Spærrer for opkald til lande, der erfaringsmæssigt tilbyder tele- og internettjenester til markant høje minuttakster. Følgende lande omfattet af Voksenspærring Udland:

  Diego Garcia (00 246)
  EMSAT (0088213)
  Guines Bissau (00 245)
  Guyana, Britisk (00 592)
  Kiribati (00 686)
  Nauru (00674)
  Sao Tomé & Principe (00 239)
  Siera Leone (00 232) 
  St. Helena (00 290)

Du kan bestille ophævelse af forhåndsspærringer via Kundeservice. Du skal dog være opmærksom på, at ændringen først træder i kraft, efter at du har modtaget et bekræftelsesbrev.

Med Skjul Nummer kan du selv bestemme, om den, du ringer til, må se dit telefonnummer. Det betyder, at du ringer anonymt, og at den du ringer til ikke kan se dit nummer, selvom vedkommende har en nummerviser eller en telefon, som kan vise nummer.

Ved opkald til alarmcentralen bliver dit nummer dog altid vist, så du kan få den bedst mulige hjælp.

 

Sådan aktiverer du Skjul Nummer

 • Løft røret
 • Tast " *31# "
 • Afvent talemeddelelse
 • Læg røret på

Sådan deaktiverer du Skjul Nummer permanent

 • Løft røret 
 • Tast " #31# "
 • Afvent talemeddelelse
 • Læg røret på

 

Sådan aktiverer du Skjul nummer - kun for det næste kald

 • Løft røret
 • Tast " *31* "
 • Tast det ønskede telefonnummer og afslut med #

 

Sådan tjekker du status for Skjul Nummer

 • Løft røret
 • Tast " *#31# "
 • Afvent talemeddelelse
 • Læg røret på
Hjalp denne side dig?
Tak for din feedback