IT-overvågning

IT-overvågning

Den digitale drift og arbejdsgang fylder mere end aldrig før, derfor er vi også mere afhængige af høj sikkerhed, da et angreb på virksomhedens netværk kan have alvorlige konsekvenser. Vi advarer jer, hvis der er mistænkelige trafikudsving på jeres netværk, som minimerer de potentielle skader, hvis der er tale om hacking. Vi overvåger jeres logdata alle døgnets timer, og vi giver øjeblikkelig besked, når vi observerer hændelser, der kræver videre analyse eller akut aktion.

Den digitale drift og arbejdsgang fylder mere end aldrig før, derfor er vi også mere afhængige af høj sikkerhed, da et angreb på virksomhedens netværk kan have alvorlige konsekvenser. Vi advarer jer, hvis der er mistænkelige trafikudsving på jeres netværk, som minimerer de potentielle skader, hvis der er tale om hacking. Vi overvåger jeres logdata alle døgnets timer, og vi giver øjeblikkelig besked, når vi observerer hændelser, der kræver videre analyse eller akut aktion.

Se webinar om cybertruslen og den ustabile verdenssituation

Se webinar om cybertruslen og den ustabile verdenssituation

Se voreswebinar 'Cybertruslen og den ustabile verdenssituation', hvor  IT-sikkerhedsekspert Jacob Herbst fra Dubex maler de aktuelle trusler og mulige konsekvenser op.

 

Som virksomhed får du konkrete råd til, hvordan I kan handle præventivt, når I rammes af et cyberangreb.

Dubex og Telenor
Dubex og Telenor

Dubex og Telenor

Telenor og Dubex arbejder sammen om at højne it-sikkerhedsniveauet i erhvervslivet. Dubex Cyber Defence Center monitorerer og analyserer virksomhedernes logfiler, og kunden bliver alarmeret, hvis Dubex’ eksperter opfanger mistænkelige hændelser.

 

Samarbejdet skaber tryghed i en tid, hvor hackertruslerne er stigende. Vores målsætning er, at de danske virksomheder kan fokusere på deres egne forretningsområder ved at udlicitere sikkerheden til et specialiseret team af rådgivere og analytikere.

IT-overvågning i realtid

IT-overvågning i realtid

Dubex Managed SIEM & MDR er en service, der monitorerer jeres logfiler og reagerer på kritiske hændelser i jeres digitale infrastruktur. I vælger selv hvilke enheder, der skal overvåges, så I har et sikkerhedsnet på fx forretningskritiske dele af jeres virksomhed. Alt overvågning sker fra Dubex’ Cyber Defence Center med henblik på at identificere unormale hændelser, fejl og potentielle angrebsmønstre.

Dubex Managed SIEM & MDR er en service, der monitorerer jeres logfiler og reagerer på kritiske hændelser i jeres digitale infrastruktur. I vælger selv hvilke enheder, der skal overvåges, så I har et sikkerhedsnet på fx forretningskritiske dele af jeres virksomhed. Alt overvågning sker fra Dubex’ Cyber Defence Center med henblik på at identificere unormale hændelser, fejl og potentielle angrebsmønstre.

Kontinuerlig IT-overvågning 24/7/365

Dubex overvåger logfiler fra jeres forretningskritiske systemer som firewalls, databaser, Windows-servere, applikationer og netværk.

Risikoanalyse

Vi analyserer mistænkelige hændelser, og klassificerer dem ud fra risikoniveau. Vurderer vi, at der er en trussel, går vi i alarmberedskab og kontakter jer.

Rapportering og sikkerhedsvurdering

Hvert kvartal afholder vi møder, hvor vi gennemgår sikkerhedshændelser, og vurderer sikkerheden på jeres netværk og servere.

Adgang til logdata og rapporter

I webportalen kan I tilgå logdata og rapporter, der sammen med vores rådgivning kan danne grundlag for optimering af sikkerheden i jeres netværk og den daglige drift.

Dubex Incident Response Team

Dubex Incident Response Team

Når I modtager IT-overvågning (Managed SIEM & MDR), kan I vælge at blive tilkoblet Dubex Incident Respone Team (DIRT), som er et udrykningsteam af sikkerhedsspecialister, der står klar alle døgnets timer. DIRT rykker ud øjeblikkeligt ved kritiske hændelser, så et nedbrud kan behandles effektivt, og dermed begrænse skaderne.

Når I modtager IT-overvågning (Managed SIEM & MDR), kan I vælge at blive tilkoblet Dubex Incident Respone Team (DIRT), som er et udrykningsteam af sikkerhedsspecialister, der står klar alle døgnets timer. DIRT rykker ud øjeblikkeligt ved kritiske hændelser, så et nedbrud kan behandles effektivt, og dermed begrænse skaderne.

Stands angreb

Udrykningsteamet identificerer problemet, og får jeres virksomhed op at køre igen hurtigst muligt.

Udrykning alle døgnets timer

Akut udrykning med udstyr og specialviden i IT-kriminalitet, der kan lokalisere, isolere og afhjælpe sikkerhedsbruddet.

Gendannelse af tabt data

Hvis jeres virksomhed har mistet data, hjælper udrykningsteamet med at genetablere det tabte og minimere risikoen for, at der skal betales løsepenge for adgangen til egne filer.

Rådgivning

På baggrund af vores overvågning fremlægger vi initiativer, der på sigt kan skærpe jeres sikkerhed på tværs af virksomheden.

Skal vi finde den rigtige løsning til din virksomhed?

Kundeservice ikon

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig i gang med den rigtige løsning.

Bestil et opkald