Udlandspriser for Mobilt Internet

Standardafgifter på udlandsdata

Priserne er uden moms.

Hvis du har et abonnement med inkluderet data, og du overskrider denne mængde, vil prisen på data i Norden og EU være 0,022 kr./MB.

Har du et abonnement uden inkluderet data, er prisen i Norden og EU 0,37kr./MB. Prisen for at modtage og afsende mms svarer til prisen for den brugte data.

 

Priser for zoner uden for Norden/EU

I zone Pris for data (kr./MB) Sende MMS Modtage MMS
Øvrige Europa og Thailand 60,00 Pris for data Pris for data
USA/Canada 60,00 Pris for data Pris for data
Verden 1 60,00 Pris for data Pris for data
Verden 2 60,00 Pris for data Pris for data
Skibe med MCP-dækning 60,00 Pris for data Pris for data

* Grønland og Færøerne er ikke en del af zonen "Norden og EU", men tilhører zonen "Øvrige Europa og Thailand"

Hjalp denne side dig?

Tak for din feedback