Fastnet services

Læs om de forskellige services til fastnet herunder.

Vi sælger ikke alarmudstyr, men det kan bestilles via en alarmudbyder. Hvis du allerede har et abonnement på alarmudstyr fra TDC, kan du dog godt overføre det og have det sammen med dit abonnement hos Telenor.

Internt svar

 

Priskategorier for alarmudstyr

Alarmpakke Pris/md. eks. moms Indhold
Alarmpakke - Standard Service 119,20
 • Alarmterminal produkt
 • Serviceaftale 8-16 Alarm
 • Standardservice Fastnet
Alarmpakke - Udvidet Service 239,20
 • Alarmterminal produkt
 • Serviceaftale 8-20 Alarm
 • Standardservice 8-20 Fastnet
Alarmpakke - Udvidet Service 279,20
 • Alarmterminal produkt
 • Serviceaftale Alle dage 00-24 Alarm
 • Standardservice Alle dage 00-24 Fastnet

Med banke på går du ikke glip af opkald, når du taler i telefon. Når nogen ringer dig op, mens du taler med en anden, hører du en lyd i telefonen. Det betyder, at et andet opkald banker på.

Du kan også parkere opkald, så du kan skifte mellem to samtaler. Du bruger parkering, når du hører et nyt opkald banke på og ønsker at besvare det uden at afbryde din igangværende samtale. Du kan enten skifte mellem samtalerne eller ignorere det nye opkald. Hvis du ikke besvarer et ventende opkald inden 90 sekunder, bliver det automatisk afbrudt.

Begrænsninger

Du kan kun bruge parkering, hvis din telefon har en R-tast, en *-tast og en #-tast. Du bør slå banke på/parkering fra, hvis du bruger modem, telefax eller opkald til internettet.

Priser eks. moms

  Oprettelse Pr.måned
Banke på / parkering 0,00 kr. 12,80 kr.

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1  Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92 %
4 56,25 %
5 65,00 % 
6 70,93 % 
7 75,00 %
8 78,13 %
9 80,56 %
10 82,50 %

Sådan bruger du banke på

Samtale 1: Den samtale, som er i gang, når en anden samtale banker på.
Samtale 2: Den samtale, som banker på, og venter på at blive besvaret.

Aktiver banke på Deaktiver banke på Kontroller banke på
 • Tast *43#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 •  Tast #43#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 •  Tast *#43#
 • Aflyt besked

 

Besvar samtale 2 og luk samtale 1 Besvar samtale 2 og parker samtale 1 Skift samtale
 • Tast R, afvent klartone
 • Tast 1
 • Tast R, afvent klartone
 • Tast 2
 • Tast R, afvent klartone
 • Tast 2

 

Genoptag samtale 1 og luk samtale 2 Ignorer samtale 2 inden 90 sek.
 • Tast R, afvent klartone
 • Tast 1
 • Tast R, afvent klartone
 • Tast 0

 

Bemærk: Har du ISDN, skal du ringe op til selvbetjenningsnummeret 80 80 52 52 for at aktivere, deaktivere eller kontrollere banke på.

Butiksservice og indleveringsservice dækker nødvendige eftersyn, reparation af alle forekommende driftsfejl og slidtage på produkter med butiksservice eller indleveringsservice. Servicen udføres via reparation eller udskiftning. I fejlretningsperioden vil du modtage et udlånsprodukt.

Bemærk: Butiksservice/indleveringsservice er en udgået service, der har været udbudt af TDC, men som du har haft mulighed for at få flyttet med over til Telenor. For udgåede apparater ombyttes til et tilsvarende produkt i nuværende sortiment.
Hvis du med butiksservice/indleveringsservice får et apparat ombyttet, vil serviceaftalen blive opsagt, og der gives istedet to års reklamationsret på det ombyttede produkt. Al fejlretning med butiksservice/indleveringsservice skal ske via en TDC/YouSee-butik. Opsigelse af aftalen skal ligeledes ske i en TDC/YouSee-butik.

Internt svar

 

Priskategorier for butiksservice og Indleveringsservice

 Butiksservice Pr. måned inkl. moms Pr. måned eks. moms  
Grp 1.   5,00  4,00  
Grp 2.   7,00   5,60   
Grp 3.   15,00   12,00   
Grp 4.   25,00   20,00   
Grp 5.   40,00   32,00   
Grp 6.   50,00   40,00   
Grp 7.   65,00   52,00   
Grp 8.   90,00   72,00   

 

Indleveringsservice Pr. måned inkl. moms Pr. måned eks. moms  
Grp 1. 3,30  2,64   
Grp 2. 4,50  3,60   
Grp 3. 6,50  5,20   
Grp 4. 8,00  6,40   
Grp 5. 14,00  11,20   
Grp 6. 38,00 30,40    


Serviceaftale, som kunden bliver tilbudt af TDC/YouSee, når kunden lejer en fastnettelefon via dem.

Med direkte gennemstilling kan din virksomheds kunde ringe direkte til deres kontaktpersonr med et ottecifret nummer uden at blive stillet om via receptionen.

Din virksomhed kan vælge en nummerserie med plads til 10, 100, 1.000 eller flere lokalnumre.

 

Priser ekskl. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Direkte gennemstilling af 10 nr   400,00 kr.  40,00 kr.
Direkte gennemstilling af 100 nr   400,00 kr.  332,80 kr.
Direkte gennemstilling af 1.000 nr   2000,00 kr.  2.666,40 kr.
Direkte gennemstilling af 10.000 nr   2000,00 kr.  12.500,00 kr.
     

Hvad kræver direkte gennemstilling?

Direkte gennemstilling kræver, at din virksomhed har et telefonanlæg til at styre opkaldene. Opsætningen af telefonanlægget afgør, om det er virksomhedens hovednummer eller den enkeltes direkte nummer, der bliver vist.
Direkte gennemstilling fungerer som nummerserier, der er tilknyttet den lokale central. Der kan kun være et hovednummer knyttet til hver nummerserie.

Direkte gennemstilling kan ikke kombineres med ISDN-servicen ekstranummer.

Internt svar

Direkte gennemstilling = direkte nummer hos TDC/YouSee.

Med direkte gennemstilling kan virksomheden etablere direkte gennemvalg til alle medarbejdere - eller grupper af dem. Et antal numre knyttes til telefonanlægget og sikrer, at virksomhedens kunder fremover kan ringe direkte til deres kontaktpersoner blot ved at taste et ottecifret nummer.

Alt efter behov kan virksomheden vælge en nummerserie, der giver plads til 10, 100, 1.000 eller flere lokalnumre. Fx 87 44 4X XX. Lokalnummeret fremgår i dette tilfælde af de sidste tre cifre.

Direkte gennemstilling giver mulighed for en tættere kontakt mellem kunder og medarbejdere. Samtidig aflastes omstillingen for en lang række rutineopkald. Det vil sige, at der kan spares ressourcer på dette job, og at der alligevel sikres en god telefonservice.

Forudsætninger:

 • Direkte gennemstilling forudsætter, at virksomheden har et telefonanlæg til at styre opkaldene. Det er konfigureringen af telefonanlægget, der afgør, om det er virksomhedens hovednummer eller det direkte nummer, der vises ved opkald til fx kunder.
 • Direkte gennemstilling vælges som nummerserier, der er tilknyttet den lokale central. Kan virksomheden ikke få tilstrækkeligt med numre inden for den valgte talserie, er det nødvendigt at skifte til en anden serie, og dermed til et andet hovednummer. 

Ekstra nummer er en ISDN2-service, hvor din virksomhed kan bestille op til syv ekstra ottecifrede ISDN-numre som supplement til jeres hovednummer. Det kan være numre, som skal bruges til faxmaskiner, telefoner m.m. - eller til en gruppe af medarbejdere med samme funktion (fx en salgsafdeling).

Priser eks. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Ekstra nummer 0,00 kr. 6,40 kr.

 

  

Internt svar

Hvad forudsætter det at få ekstra nummer – fastnet?

Bemærk:

 • Hvis kunden ønsker en service til ekstranummeret - f.eks. viderestilling - skal der abonneres på denne særskilt.
 • Ifm. oprettelse af ISDN2 er der i abonnementet inkluderet 1 stk. ekstranummer. Hvis kunden ønsker at benytte dette ekstranummer, skal dette oplyses ved bestillingen.
 • Får vi overdraget et ISDN2-abonnement, så vær opmærksom på om kundens installation er med en NTab-boks, for så skal kunden ikke opkræves for 1 stk. ekstranummer.

Med fast modtager ringer du op til ét bestemt nummer, når du løfter røret og venter fem sekunder. Det er smart, hvis du ofte ringer til det samme nummer og har en travl hverdag.

Begrænsninger:

 • Fast modtager kan ikke kombineres med viderestillingsfunktioner
 • Det faste nummer kan højst være på 16 cifre
 • Det faste nummer kan ikke være 112, et service-, 80- eller 90-nummer
 • Du kan kun bruge fast modtager, hvis du har fastnet hos Telenor

Priser eks. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Fast modtager 0,00 kr. 12,80 kr.

 

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1  Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92 %
4 56,25 %
5 65,00 % 
6 70,93 % 
7 75,00 %
8 78,13 %
9 80,56 %
10 82,50 %

Sådan bruger du fast modtager

Du kan selv slå fast modtager til og fra og styre hvilket nummer, der er dit faste nummer.

 Aktiver fast modtager:  Kontroller fast modtager  Skift fast modtager  Slå fast modtager fra
 •  Tast *53*
 • Tast det nummer, som centralen automatisk skal ringe til
 • Tast #
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Løft røret
 • Afvent 5 sekunder indtil der er forbindelse til det faste nummer

 •  Tast *53*
 • Tast det nye nummer, som centralen automatisk skal ringe til
 • Tast #
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 •  Tast #53#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på

Internt svar

Funktionalitet uden et telefonapparat med tasterne * og #:
Ved bestilling af tjenesten oplyses det faste nummer, som så videregives til TDC. Ved deaktivering eller ændring af nummeret skal du kontakte Telenor og meddele ændringen.

Hvis du i en kortere ellere længere periode ikke ønsker at blive forstyrret af din telefon, kan du indkode en optagettone. Så hører alle, der ringer til dig, en optagettone, indtil du slår servicen fra igen. I mellemtiden ringer din telefon ikke, så du bliver forstyrret.

Begrænsninger:

 • Forstyr ikke kræver, at du har en trykknaptelefon
 • Servicen kan ikke kombineres med gruppesøgning

 

Priser ekskl moms

  Oprettelse  Pr. måned
Forstyr ikke 0,00 kr. 12,80 kr.

 

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1  Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92 %
4 56,25 %
5 65,00 % 
6 70,93 % 
7 75,00 %
8 78,13 %
9 80,56 %
10 82,50 %

Sådan bruger du forstyr ikke

Du kan selv slå forstyr ikke til og fra og tjekke, om du har aktiveret servicen.

Slå forstyr ikke til   Slå forstyr ikke fra
 • Tast *26#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på

 

 • Tast #26#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på

Oplysninger om navne og numre

Når din virksomhed opretter et fastnetabonnement hos os, sender vi information om navn og nummer/numre til 118-oplysningen hos TDC og til De Gule Sider A/S. Hvis din virksomhed ønsker at have hemmeligt nummer, sender vi ikke information til De Gule Sider, men 118-oplysningen skal have alle numre. De holder nemlig 112-alarmcentralen opdateret, så de i ulykkestilfælde kan rykke ud til den rigtige adresse.

Sådan til-/afmelder din virksomhed hemmeligt nummer

Hvis din virksomhed beslutter at få hemmeligt nummer eller opsige hemmeligt nummer, skal I give os besked. Vi kontaker så De Gule Sider. Vi sender nummerinformation dagligt (bortset fra lørdag), men vi har ingen indflydelse på, hvor hurtigt informationerne kommer ud på de forskellige oplysningstjenester. Typisk skal man regne med op til 14 dage.

Internt svar

Blanket NYS-082 Videregivelse af Telenor numre til 118 Servicetelefonen er nedlagt august 2007. TDC accepterer herefter kun elektroniske overførsler

Hemmeligt nummer - fastnet gensalg

HEMNR01 Hemmeligt tlf nr og adresse Intet bliver oplyst (hedder Udeladt nr hos TDC)
HEMNR02  Hemmeligt tlf nr Navn og adresse oplyses, telefonnummer holdes hemmeligt
HEMNR03  Hemmelig adresse Navn og telefonnummer oplyses, adresse holdes hemmelig

 

Information om alle gensolgte numre overføres til TDC (118-oplysningen) fra Telenor (NewDelfi) via automatiske kørsler. Fra 118-oplysningen overføres samtlige numre til 112-alarmcentralen, hvor de anvendes til stedbestememlse af alarmkald.

Med Kortnummervalg opretter du en tocifret kode for et helt telefonnummer, så du nemmere og hurtigere kan ringe op. De indkodede telefonnumre må højst være på 20 cifre og kan ikke indeholde mellemrum.

Du kan abonnere på op til ni grupper på hver 10 kortnumre. Nummerserien går fra 10 til 99. Oplys det antal grupper, du ønsker, når du bestiller.

Priser ekskl. moms

  Oprettelse  Pr. kvartal
Kortnummervalg  0,00 kr. 38,40 kr.

Minutforbruget takseres efter gældende minuttakst.

Rabat på Tryk Selv Services:

Priser ekskl. moms

Antal services Pr. kvartal
0-2 Ingen rabat
3-5 37,50 %
6-8 52,78 %
9+ 58,33 %

Sådan bruger du Kortnummervalg

Du kan selv slå Kortnummervalg til og fra og kontrollere, om servicen er aktiveret.

Opret Kortnummervalg Brug Kortnummervalg Slet Kortnummervalg
 • Tast *51*
 • Tast et tocifret kortnummer
 • Tast *
 • Tast det ønskede telefonnummer
 • Tast #
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast **
 • Tast kortnummer
 • Tast #51*
 • Tast kortnummer
 • Tast #
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
Kontroller Kortnummervalg Lav om i Kortnummervalg
 • Tast #51*
 • Tast kortnummeret
 • Tast *
 • Tast #
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast *51*
 • Tast kortnummer
 • Tast *
 • Tast det nye ønskede telefonnummer
 • Tast #
 • Aflyt besked
 • Læg røret på

Din virksomhed kan leje en fastnettelefon, hvis I har fastnetsabonnement hos TDC. Hvis din virksomhed skifter teleselskab til Telenor, bliver abonnementet på den lejede telefon overført sammen med selve telefonabonnementet. I bliver faktureret for en lejetelefon via jeres Telenor-regning.

Internt svar

Lejetelefon, opsigelse:
Hvis en kunde ønsker at opsige sin lejetelefon, skal den indleveres til TDC. Telenor modtager derefter besked fra TDC om at slette produktet fra kundens konto.

Er en kunde ikke længere i besidelse af telefonen kan vi godt nedtage servicen, men kunden kommer til at betale et erstatningsgebyr på 100 kr.

 

Priskategorier for lejetelefon

Lejetelefon Pr. måned inkl. moms Pr. måned eks. moms  
 Grp 1. 1 stk.  6,50 kr. 5,20 kr.   
Grp 2. 1 stk.   8,00 kr. 6,40 kr.  
Grp 3. 1 stk.   15,00 kr. 12,00 kr.  
Grp 4. 1 stk.   50,00 kr. 40,00 kr.  
Grp 5. 1 stk.   70,00 kr. 56,00 kr.   
Grp 6. 1 stk.   119,00 kr. 95,20 kr.   

Produkterne findes også i flerstyksvarianter.
Ovenstående produkter har været tilgængelige siden 19. april 2006
Kunder oprettet før denne dato er oprettet med de gamle produkter, der hedder lejeterminal

Med nummerbestemt ringning kan du og dine kolleger høre på ringetonen, hvem af jer et opkald er til, og derfor lade den rette person besvare opkaldet. Din virksomhed kan få koblet et eller to ekstra telefonnumre til det nuværende hovednummer. Servicen kræver, at I har et Telenor-abonnement.

Med nummerbestemt ringning er der kun én fysisk telefonforbindelse. Telefonen melder derfor optaget, når linjen er optaget - uanset og det er hovednummeret eller et ekstranummer. Ekstranumrene har en hurtigere ringekadence end hovednummeret, dvs. de nye ringninger kommer i en hurtigere takt end den almindelige ringning. Servicen er et billigt alternativ til at oprette en ny linje.

Priser:

   

Priser eks. moms

  Oprettelse pr. nr. Flytning  Ændring af nr. Pr. måned
Nummerbestemt ringning 20,00 kr. 20,00 kr. 20,00 kr. 12,80 kr.

Nummerbestemt ringning er velegnet til mindre virksomheder, telefaxejere og hjemmearbejdspladser.

Mindre virksomheder

I mindre virksomheder, hvor du og dine kolleger sidder tæt på hinanden og ikke har så stort behov for at tale i telefon, er det oplagt med nummerbestemt ringning. Så kan den medarbejder, opkaldet er henvendt til, besvare opkaldet direkte.

Telefax

Hvis du har sluttet en telefax til din telefon, kan du med et ekstra nummer undgå at tage telefonen, når opkaldet er til din telefax. Når din telefax er tændt bliver den hurtigt aktiveret, når der bliver ringet op til et ekstranummer. Men når der bliver ringet til hovednummeret, har du god tid til at tage telefonen, inden faxen går i gang.

Hjemmearbejdsplads

Hvis du arbejder hjemme fra din privatadresse, kan du med et ekstra telefonnummer nemt holde private og arbejdsopkald adskilt. Ved hjælp af den særlige ringetone kan du hurtigt høre, om opkaldet er til dig/din familie eller dit firma. Du kan skrive ekstranummeret på dit visitkort som et erhvervsnummer (ud over dit privatnummer) og den nummerbestemte ringning sørger for, at du kan svare på virksomhedens vegne.

Internt svar

Nummerbestemt ringning kan anvendes til almindelige fastnetabonnementer

Nummerbestemt ringning er en tillægstjeneste til et eksisterende telefonnummer (hovednummer), hvor kunden kan få et eller to ekstra telefonnumre, der ved tilringning giver en særlig ringetone.

Fordelen er, at kunden kan høre, hvem kaldet er til - og dermed lade den rette om at svare telefonen. Nummerbestemt ringning bruges alene ved indkommende kald, hvor idéen er, at man på ringelyden kan høre, hvem opkaldet er til. Tjenesten er et billigt alternativ til at oprette en ny linie.

De ekstra telefonnumre har en hurtigere ringekadence end "hovednummeret", dvs. de nye ringninger kommer i en hurtigere takt end den almindelige ringning.

Der er stadigvæk kun én fysisk telefonforbindelse, og det er kun muligt at føre én samtale ad gangen. Telefonen melder derfor optaget, når linjen er optaget.

En speciel anvendelse er, at et ekstra telefonnummer af kunden kun oplyses til en eller flere udvalgte personer, således at det på forhånd kan høres hvem, der ringer. Fx for job med hyppige tilkaldelser som viceværter eller hospitalspersonale vil et ekstranummer, der alene oplyses til få (fx det hospital man arbejder på), muliggøre, at det på forhånd kan høres, hvem kaldet kommer fra.

Ved viderestilling af hovednummeret kan der stadig modtages opkald hjemme på ekstranumrene, idet kald mod ekstranumrene ikke bliver viderestillet. Det er nyttigt, når hovednummeret fx viderestilles mod en mobiltelefon samtidig med at et ekstra telefonnummer bruges som telefaxnummer. Herved kan der modtages fax hjemme uden problemer, samtidig med at hovednummeret er viderestillet, således at de viderestillede kald modtages på mobiltelefon. Ekstranummeret kan ikke viderestilles.

Bemærk:
Har kunden nummerbestemt ringning og ændrer sit abonnement til ISDN2, kan denne tjeneste ikke længere benyttes. Kunden rådes til, at nummeret, der havde tjenesten tilkoblet, bliver oprettet som ekstra nummer på ISDN2-abonnementet. Det er ved ISDN2 ikke muligt at have forskellige ringetoner.

Nummerskjul forhindrer, at dit nummer bliver vist til den, du ringer til. Du kan vælge, at dit nummer enten bliver skjult fra opkald til opkald eller altid. Selvom du som udgangspunkt vælger altid at have skjult nummer, kan du godt vælge, at dit nummer skal vises i visse situationer, uden at du behøver at abonnere på Nummervisning. Vær opmærksom på, at dit nummer ikke bliver hemmeligt for Nummeroplysningen med Nummerskjul.

Nummerskjul pr. opkald eller fast

Du kan vælge at skjule nummeret pr. opkald, hvor du ved det enkelte opkald skal bestemme, om dit nummer skal vises på modtagerens display. Hvis du ønsker, at dit nummer aldrig bliver vist, kan du bestille Nummerskjul Fast.

Begrænsninger:

 • Nummerskjul bliver ikke overført til fx Genvejsnummer og Sidste Nummer Gentaget.
 • Når du ringer til udlandet, bliver telefonnummeret ikke overført, medmindre du bruger en ISDN-telefon.

Priser:

 • Nummerskjul er gratis.

Sådan bruger du Nummerskjul

Slå Nummerskjul til Slå Nummerskjul fra
 • Tast *31* (eller ring 1831 fra en drejeskivetelefon)
 • Tast det nummer, du vil ringe til
Nummerskjul bliver automatisk slået fra, når du afbryder samtalen

Internt svar

Navn hos Tele Danmark: Skjul Nummer/Skjul Nummer, Fast

Bemærk: Ved hemmeligt nummer eller udeladt nummer, skal Kundeservice ALTID huske at påføre Nummerskjul Fast på nummeret.

Firmaers telefonnumre er ved oprettelsen automatisk påført Nummerskjul. Ønsker firmaet, at deres telefonnumre skal vises, vil det være firmaets kaldenummer/hovednummer, der vises.

Nummerskjul Fast

Meddeles ved bestillingen og kundens nummer vil aldrig blive vist hos B-abonnenten. Ønsker kunden i enkelte tilfælde at nummeret skal vises, skal kunden følge proceduren for Aktivering af Nummerskjul.

Sammenmærkning sikrer, at indgående samtaler bliver stillet direkte igennem til den første ledige telefon i virksomheden.

Vi tilbyder to typer sammenmærkning:

 • Med fast start bliver opkald altid stillet igennem til den først ledige telefon i en ønsket rækkefølge. Hvis denne telefon også er optaget, bliver opkaldet stillet videre til nummer to på listen osv., indtil der bliver fundet en ledig telefon.
 • Med variabel start holder servicen selv styr på, hvilken telefon den sidste indgående samtale blev stillet igennem til og finder selv den næste ledige telefon i rækken.

Sammenmærkning kan sagtens kombineres med én samlet viderestilling – fx til en telefonsvarer uden for normal åbningstid.

 

Priser ekskl. moms

Sammenmærkning Oprettelse  Pr. måned
Kaldenummer  400,00 kr. 4,00 kr
Ledsagenummer  120,00 kr. 4,00 kr
     

Internt svar

Sammenmærkning kan anvendes til alm. Fastnetabonnementer

Med en terminaladresse kan din virksomhed give både medarbejdere og kunder mulighed for at kalde op direkte til computere, dataudstyr m.m. i virksomheden - på samme ISDN-nummer. Terminaladresserne bliver koblet til ISDN2-nummeret, og kan indeholde op til 20 tegn (tal/bogstaver/en kombination af begge dele).

Din virksomhed behøver kun ét abonnement for at tildele alt udstyr på ISDN-forbindelse en individuel terminaladresse. Med terminaladresser kan en udearbejdende medarbejder fx logge sig på en bestemt pc ved at taste ISDN-nummeret efterfulgt af pc'ens terminaladresse, eller fx starte måleudstyr og alarmer. Og eksterne afdelinger kan fx overføre de nyeste omsætningstal direkte til virksomhedens økonomidatabase, osv.

Terminaladresser virker kun ved opkald mellem ISDN2-abonnenter.

Priser ekskl. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Terminaladresse  0,00 kr. 10,40 kr.

Terminaladresse er inkluderet gratis i ISDN2 Erhverv.

Internt svar

Forudsætninger:

 • Terminaladresse kan kun anvendes til ISDN2 og er inkluderet i disse abonnementer, såfremt installationen er sket med en NTab Boks (installeret efter 01.02.2003). Hvis installationen er ældre, vil produktet kun være inkluderet i ISDN2 erhverv.
 • Alt udstyr i virksomheden/afdelingen skal kunne programmeres til at håndtere terminaladresser. Alternativt risikerer kunden, at det ikke-programmerbare udstyr reagerer på alle opkald - uden hensyn til de forskellige Terminaladresser.

Med terminalskift kan din virksomhed flytte en igangværende samtale fra et sted til et andet, hvis der fx er for meget uro i lokalet, eller hvis en kollega et andet sted har nogle vigtige baggrundspapirer.

Vi tilbyder to typer terminalskift:

 • Tag telefonen og flyt den til et andet stik - samtalen følger med.
 • Flyt samtalen til en helt anden telefon.

Hvis en samtale ikke bliver genoptaget efter højst tre minutter, bliver forbindelsen afbrudt.

Priser ekskl. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Terminaladresse  0,00 kr. 10,40 kr.

Terminaladresse indgår gratis i ISDN2 Erhverv.

Internt svar

Terminalskift = Terminalskift hos Tele Danmark.

Terminalskift kan kun anvendes til ISDN2 og er inkluderet i disse abonnementer, såfremt installationen er sket med en NTab Boks (installeret efter 01.02.2003). Hvis installationen er ældre, vil produktet kun være inkluderet i ISDN2 erhverv

Terminalskift er integreret i et ISDN2 Erhverv abonnement.

Forudsætninger for Terminalskift:

 • Kunden skal sikre sig, at der er etableret en lokal kabling på adressen - også kaldet S-bus.
 • Terminalskift fungerer kun mellem apparater på samme ISDN-tilslutning.
 • Kan kun anvendes af ISDN2-abonnementer.
 • Tryk Selv Service til ISDN2 kan ikke kombineres med Terminalskift

Tre på linjen giver dig mulighed for at afholde telefonmøder med op til to andre deltagere (også fra udlandet). I kan alle tre snakke sammen som ved et fysisk møde.

Som mødeholder kan du også stille en af deltagerne i venteposition, og deltagerne kan selv koble sig af uden af afbryde mødet, så du kan fortsætte samtalen med den tilbageværende.

Den, der ringer op, betaler samtalerne.

Priser eks. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Banke på og parkering 0,00 kr. 12,80 kr.

 

 

 

Rabat på Tryk Selv Services

Antal services Rabatsats i %
0-1  Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92 %
4 56,25 %
5 65,00 % 
6 70,93 % 
7 75,00 %
8 78,13 %
9 80,56 %
10 82,50 %

 

Sådan bruger du Tre på linjen

Start telefonmøde Kobl samtaler sammen Skift samtale
 • Foretag det første opkald på normal vis
 • Tast R, og afvent klartone.
 • Tast nummer til den anden mødedeltager (Tast R for at vende tilbage til den oprindelige samtale, hvis du ikke kommer igennem).
 • Tast R, og afvent klartone
 • Tast 3
 • Tast R, og afvent klartone
 • Tast 2 for at sætte tredjepart i venteposition
Fortsæt med en person
(afbryd med den ene mødedaltager)
Afslut telefonmøde
 • Tast R, og afvent klartone
 • Tast 1 for at afbryde igangværende samtale og fortsætte med den anden part
Når alle har lagt røret på er telefonmødet afsluttet

 

Med viderestilling fast nummer kan du få stillet alle dine telefonopkald videre til et på forhånd valgt nummer. Oplys nummeret, når du bestiller servicen. Opkald bliver stillet videre, når du enten ikke besvarer din telefon, eller når den er optaget. Der kan viderestilles til både danske og udenlandske fastnet- og mobilnumre samt personsøgernumre. Du betaler for viderestillingen.

Begrænsninger:

 • Viderestillingsnummeret må maks. være på 16 cifre
 • Servicen kan ikke betjenes fra en betalingstelefon eller vha. tonenøgle
 • Der kan ikke viderestilles til 112 og servicenumre
 • Automatisk vækning kan ikke viderestilles
 • Servicen kan ikke kombineres med banke på og parkering, viderestilling selvvalgt nummer og nækning
 • Servicen kræver, at din telefon har tasterne * og #
 • Servicen kan ikke kombineres med ISDN

Priser eks. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Viderestilling Fast nummer 0,00 kr. 12,80 kr.

Minutforbruget bliver takseret efter gældende minuttakst afhængigt af, om der bliver stillet videre til en mobil- eller fastnettelefon. 

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1  Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92 %
4 56,25 %
5 65,00 % 
6 70,93 % 
7 75,00 %
8 78,13 %
9 80,56 %
10 82,50 %

 

Slå viderestilling fast nummer til Kontroller viderestilling fast nummer Slå viderestilling fast nummer fra
 • Tast *22#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast *#22#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast #22#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på

Lav om i nummeret

Når du vil ændre det nummer, der bliver viderestillet til, skal du kontakte kundeservice på 72 120 000.

Internt svar

Taksering:

 • Hvis der er tale om viderestilling fra fastnet til mobil indenfor samme LokalnummerPlan, er den gældende takst 0,40 kr.
 • Er kunden tilknyttet en aftale (Basis-, Forenings-, Erhvervsaftale), er taksterne rabatgivende iht. den gældende aftale.

Med denne bliver dine opkald stillet videre til et nummer, du indkoder fra gang til gang.

Du kan vælge mellem tre forskellige viderestillinger:

 1. Viderestilling af alle opkald.
 2. Viderestilling af alle opkald, hvis du ikke tager telefonen.
 3. Viderstilling af alle opkald, hvis din telefon er optaget.

Viderestilling kan bruges både på almindelige telefoner og på ISDN-telefoner. Læs mere under Spørgsmål og svar for de enkelte varianter af Viderestilling Selvvalgt nummer.

Hvis du ikke er i nærheden af din telefon eller ikke ønsker at blive forstyrret, kan du viderestille alle dine opkald direkte til et andet nummer, som du selv indkoder fra gang til gang. Der kan viderestilles til danske og udenlandske fastnet- og mobilnumre samt personsøgernumre. Du betaler for viderestillingen.

Begrænsninger:

 • Viderestillingsnummeret må maks. være på 16 cifre
 • Servicen kan ikke betjenes fra en betalingstelefon eller vha. tonenøgle
 • Der kan ikke viderestilles til 112 og servicenumre
 • Automatisk Vækning kan ikke viderestilles
 • Servicen kan ikke kombineres med Banke på/Parkering, Viderestilling Fast Nummer - alle opkald og Vækning
 • Servicen kræver, at din telefon har tasterne * og #

Priser:

Priser eks. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Viderestilling selvvalgt nummer
- alle opkald
0,00 kr. 12,80 kr.

Minutforbruget takseres efter gældende minuttakst afhængigt af, om det er en mobil- eller fastnettelefon, der bliver stillet videre til.

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1  Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92 %
4 56,25 %
5 65,00 % 
6 70,93 % 
7 75,00 %
8 78,13 %
9 80,56 %
10 82,50 %

 

Sådan bruger du viderestilling selvvalgt nummer - ved alle opkald:

Slå Viderestilling til Kontroller Viderestilling Slå Viderestilling fra
 • Tast *21*
 • Tast det nummer, der skal viderestilles til
 • Tast #
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast *#21#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast #21#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på

Internt svar

Navn hos TDC: Viderestilling, valgt nummer

Bemærk: at på ISDN2 adskiller Viderestillingen Selvvalgt Nummer sig fra den tilsvarende service til Fastnetabonnement, idet ved ISDN2 er der ikke tale om en Tryk-Selv-Service, men et nummer kunden ringer til, hvorefter kunden kan vælge at viderestille alle opkald, ved manglende svar eller ved optaget.

Dvs. Med viderestilling på ISDN2 får man alle 3 viderestillingsmuligheder i én. På Fastnetabonnementet skal de bestilles særskilt.

Taksering:

 • Hvis der er tale om viderestilling fra fastnet til mobil indenfor samme LokalnummerPlan, er den gældende takst 0,40 kr.
 • Er kunden tilknyttet en aftale (Basis-, Forenings-, Erhvervsaftale), er taksterne rabatgivende iht. den gældende aftale.

Bemærk: har kunden ISDN kan * kommandoer ikke benyttes. Kunden skal i stedet ringe op selvbetjenings nummer 80 80 52 52

Med viderestilling selvvalgt nummer - ved optaget kan du selv viderestille dine telefonopkald til et nummer, du indkoder fra gang til gang. Dine opkald bliver stillet videre, når din telefon er optaget. Der kan viderestilles til danske og udenlandske fastnet- og mobilnumre samt personsøgernumre. Du betaler for viderestillingen.

Begrænsninger:

 • Viderestillingsnummeret må maks. være på 16 cifre
 • Servicen kan ikke betjenes fra en betalingstelefon eller vha. tonenøgle
 • Der kan ikke viderestilles til 112 og servicenumre
 • Automatisk Vækning kan ikke viderestilles
 • Servicen kan ikke kombineres med banke på/parkering, viderestilling fast nummer - alle opkald og Vækning
 • Servicen kræver, at telefonen har tasterne * og #

Priser ekskl. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Viderestilling selvvalgt nummer
- ved optaget
0,00 kr. 12,80 kr.

Minutforbruget bliver takseret efter gældende minuttakst afhængigt af, om det er en mobil- eller en fastnettelefon, der stilles videre til.

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1  Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92 %
4 56,25 %
5 65,00 % 
6 70,93 % 
7 75,00 %
8 78,13 %
9 80,56 %
10 82,50 %

 

Slå viderestilling til Kontoller viderestilling Slå viderestilling fra
 • Tast *67*
 • Tast det telefonnummer, du vil viderestille til
 • Tast #
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast #67#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast *#67#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på

Internt svar

Navn hos TDC: Viderestilling, valgt nummer

Bemærk: at på ISDN2 adskiller Viderestillingen Selvvalgt Nummer sig fra den tilsvarende service til Fastnetabonnement, idet ved ISDN2 er der ikke tale om en Tryk-Selv-Service, men et nummer kunden ringer til, hvorefter kunden kan vælge at viderestille alle opkald, ved manglende svar eller ved optaget.

Dvs. Med viderestilling på ISDN2 får man alle 3 viderestillingsmuligheder i én. På Fastnetabonnementet skal de bestilles særskilt.

Taksering:

 • Hvis der er tale om viderestilling fra fastnet til mobil indenfor samme LokalnummerPlan, er den gældende takst 0,40 kr.
 • Er kunden tilknyttet en aftale (Basis-, Forenings-, Erhvervsaftale), er taksterne rabatgivende iht. den gældende aftale.

Med viderestilling selvvalgt nummer - ved manglende svar kan du viderestille dine telefonopkald til et telefonnummer, du selv indkoder fra gang til gang. Opkaldene bliver stillet videre, når du ikke tager din telefon. Der kan viderestilles til danske og udenlandske fastnet- og mobilnumre og personsøgernumre. Du betaler for viderestillingen.

Begrænsninger:

 • Viderestillingsnummeret må maks. være på 16 cifre
 • Servicen kan ikke betjenes fra en betalingstelefon eller vha. tonenøgle
 • Der kan ikke viderestilles til 112 og servicenumre
 • Automatisk Vækning kan ikke viderestilles
 • Servicen kan ikke kombineres med banke på/parkering, viderestilling fast nummer - alle opkald og vækning
 • Servicen kræver, at din telefon har tasterne * og #

Priser eks. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Viderestilling selvvalgt nummer
- ved manglende svar
0,00 kr. 12,80 kr.

Minutforbruget bliver takseret efter gældende minuttakst afhængigt af, om det er en mobil- eller fastnettelefon, der stilles videre til.

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1  Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92 %
4 56,25 %
5 65,00 % 
6 70,93 % 
7 75,00 %
8 78,13 %
9 80,56 %
10 82,50 %

 

Slå viderestilling til Kontroller viderestilling  Slå viderestilling fra Ændring af tiden før opkald viderestilles (15 sek. er standard)
 • Tast *61*
 • Tast det telefonnummer, du vil viderestille til
 • Tast #
 • Afly besked
 • Læg røret på
 • Tast #61#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på

 

 • Tast *#61#
 • Aflyt besked
 • Læg røret på
 • Tast *61*
 • Tast det nummer, du ønsker at viderestille til
 • Tast * efterfulgt af tiden i sekunder (mellem 5 og 60 sekunder)
 • Tast #

Internt svar

Navn hos TDC: Viderestilling, valgt nummer

Bemærk: at på ISDN2 adskiller Viderestillingen Selvvalgt Nummer sig fra den tilsvarende service til Fastnetabonnement, idet ved ISDN2 er der ikke tale om en Tryk-Selv-Service, men et nummer kunden ringer til, hvorefter kunden kan vælge at viderestille alle opkald, ved manglende svar eller ved optaget.

Dvs. Med viderestilling på ISDN2 får man alle 3 viderestillingsmuligheder i én. På Fastnetabonnementet skal de bestilles særskilt.

Taksering:

 • Hvis der er tale om viderestilling fra fastnet til mobil indenfor samme LokalnummerPlan, er den gældende takst 0,40 kr.
 • Er kunden tilknyttet en aftale (Basis-, Forenings-, Erhvervsaftale), er taksterne rabatgivende iht. den gældende aftale.

Med Vis Nummer kan du se nummeret på den, der ringer dig op, og dermed sortere hvilke opkald, du vil besvare. Servicen kræver, at du har et abonnement, og at du enten har en separat nummerviser eller en telefon, der understøtter denne funktion. Servicen er aktiv, indtil du afbestiller den.

Nummeret vises ikke, hvis den, der ringer op:

 • Har Nummerskjul eller hemmeligt/udeladt nummer.
 • Ringer fra udlandet.
 • Ringer fra en offentlig telefon.

Priser ekskl. moms

  Oprettelse  Pr. måned
Vis Nummer 0,00 kr. 12,80 kr.
Vis Nummer Plus 0,00 kr. 16,00 kr.

Vis Nummer er inkluderet i ISDN2-erhverv. Vis Nummer Plus er en pakkeløsning med Nummervisning samt Banke på.

Internt svar

Vis nummer Plus indgår ikke i rabatordningen for tryk-selv-tjenester.

Hjalp denne side dig?

Tak for din feedback