Fastnet services

Læs om de forskellige services til fastnet herunder.

Vi sælger ikke alarmudstyr, men det kan bestilles via en alarmudbyder. Hvis du allerede har et abonnement på alarmudstyr fra TDC, kan du dog godt overføre det og have det sammen med dit abonnement hos Telenor.

Med banke på går du ikke glip af opkald, når du taler i telefon. Når nogen ringer dig op, mens du taler med en anden, hører du en lyd i telefonen. Det betyder, at et andet opkald banker på.

Du kan også parkere opkald, så du kan skifte mellem to samtaler. Du bruger parkering, når du hører et nyt opkald banke på og ønsker at besvare det uden at afbryde din igangværende samtale. Du kan enten skifte mellem samtalerne eller ignorere det nye opkald. Hvis du ikke besvarer et ventende opkald inden 90 sekunder, bliver det automatisk afbrudt.

Begrænsninger

Du kan kun bruge parkering, hvis din telefon har en R-tast, en *-tast og en #-tast. Du bør slå banke på/parkering fra, hvis du bruger modem, telefax eller opkald til internettet.

Priser eks. moms

Oprettelse Pr.måned
Banke på / parkering 0,00 kr. 12,80 kr.

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1 Ingen rabat
2 31.25 %
3 47,92%
4 56,25%
5 65,00%
6 70,93%
7 75,00%
8 78,13%
9 80,56%
10 82,50%

Sådan bruger du banke på

Samtale 1: Den samtale, som er i gang, når en anden samtale banker på.
Samtale 2: Den samtale, som banker på, og venter på at blive besvaret.

Aktiver banke på Deaktiver banke på Deaktiver banke på
Tast *43#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast #43#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast *#43#
Aflyt besked

 

Besvar samtale 2 og luk samtale 1 Besvar samtale 2 og parker samtale 1 Skift samtale
Tast R, afvent klartone
Tast 1
Tast R, afvent klartone
Tast 2
Tast R, afvent klartone
Tast 1

 

Genoptag samtale 1 og luk samtale 2 Ignorer samtale 2 inden 90 sek.
Tast R, afvent klartone
Tast 1
Tast R, afvent klartone
Tast 0

 

Bemærk: Har du ISDN, skal du ringe op til selvbetjenningsnummeret 80 80 52 52 for at aktivere, deaktivere eller kontrollere banke på.

Butiksservice og indleveringsservice dækker nødvendige eftersyn, reparation af alle forekommende driftsfejl og slidtage på produkter med butiksservice eller indleveringsservice. Servicen udføres via reparation eller udskiftning. I fejlretningsperioden vil du modtage et udlånsprodukt.

Bemærk: Butiksservice/indleveringsservice er en udgået service, der har været udbudt af TDC, men som du har haft mulighed for at få flyttet med over til Telenor. For udgåede apparater ombyttes til et tilsvarende produkt i nuværende sortiment.
Hvis du med butiksservice/indleveringsservice får et apparat ombyttet, vil serviceaftalen blive opsagt, og der gives istedet to års reklamationsret på det ombyttede produkt. Al fejlretning med butiksservice/indleveringsservice skal ske via en TDC/YouSee-butik. Opsigelse af aftalen skal ligeledes ske i en TDC/YouSee-butik.

Med direkte gennemstilling kan din virksomheds kunde ringe direkte til deres kontaktpersonr med et ottecifret nummer uden at blive stillet om via receptionen.

Din virksomhed kan vælge en nummerserie med plads til 10, 100, 1.000 eller flere lokalnumre.

 

Priser ekskl. moms

Oprettelse Pr. måned
Direkte gennemstilling af 10 nr 400,00 kr. 40,00 kr.
Direkte gennemstilling af 100 nr 400,00 kr. 332,80 kr.
Direkte gennemstilling af 1.000 nr 2000,00 kr. 2.666,40 kr.
Direkte gennemstilling af 10.000 nr 2000,00 kr. 12.500,00 kr.

Hvad kræver direkte gennemstilling?

Direkte gennemstilling kræver, at din virksomhed har et telefonanlæg til at styre opkaldene. Opsætningen af telefonanlægget afgør, om det er virksomhedens hovednummer eller den enkeltes direkte nummer, der bliver vist.
Direkte gennemstilling fungerer som nummerserier, der er tilknyttet den lokale central. Der kan kun være et hovednummer knyttet til hver nummerserie.

Direkte gennemstilling kan ikke kombineres med ISDN-servicen ekstranummer.

Ekstra nummer er en ISDN2-service, hvor din virksomhed kan bestille op til syv ekstra ottecifrede ISDN-numre som supplement til jeres hovednummer. Det kan være numre, som skal bruges til faxmaskiner, telefoner m.m. - eller til en gruppe af medarbejdere med samme funktion (fx en salgsafdeling).

Priser eks. moms

Oprettelse Pr. måned
Ekstra nummer 0,00 kr. 6,40 kr.

Med fast modtager ringer du op til ét bestemt nummer, når du løfter røret og venter fem sekunder. Det er smart, hvis du ofte ringer til det samme nummer og har en travl hverdag.

Begrænsninger:

 • Fast modtager kan ikke kombineres med viderestillingsfunktioner
 • Det faste nummer kan højst være på 16 cifre
 • Det faste nummer kan ikke være 112, et service-, 80- eller 90-nummer
 • Du kan kun bruge fast modtager, hvis du har fastnet hos Telenor

Priser eks. moms

Oprettelse Pr. måned
Fast modtager 0,00 kr. 12,80 kr.

 

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1 Ingen rabat
2 31.25 %
3 47,92%
4 56,25%
5 65,00%
6 70,93%
7 75,00%
8 78,13%
9 80,56%
10 82,50%

Sådan bruger du fast modtager

Du kan selv slå fast modtager til og fra og styre hvilket nummer, der er dit faste nummer.

Aktiver fast modtager: Kontroller fast
modtager
Skift fast modtager Slå fast modtager fra
Tast *53*
Tast det nummer, som
centralen automatisk
skal ringe til
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på
Løft røret
Afvent 5 sekunder indtil
der er forbindelse til det
faste nummer
Tast *53*
Tast det nye nummer,
som centralen
automatisk skal ringe til
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på
Tast #53#
Aflyt besked
Læg røret på

Hvis du i en kortere ellere længere periode ikke ønsker at blive forstyrret af din telefon, kan du indkode en optagettone. Så hører alle, der ringer til dig, en optagettone, indtil du slår servicen fra igen. I mellemtiden ringer din telefon ikke, så du bliver forstyrret.

Begrænsninger:

 • Forstyr ikke kræver, at du har en trykknaptelefon
 • Servicen kan ikke kombineres med gruppesøgning

 

Priser ekskl moms

Oprettelse Pr. måned
Forstyr ikke 0,00 kr. 12,80 kr.

 

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1 Ingen rabat
2 31.25 %
3 47,92%
4 56,25%
5 65,00%
6 70,93%
7 75,00%
8 78,13%
9 80,56%
10 82,50%

Sådan bruger du forstyr ikke

Du kan selv slå forstyr ikke til og fra og tjekke, om du har aktiveret servicen.

Slå forstyr ikke til Slå forstyr ikke fra
Tast *26#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast #26#
Aflyt besked
Læg røret på

Oplysninger om navne og numre

Når din virksomhed opretter et fastnetabonnement hos os, sender vi information om navn og nummer/numre til 118-oplysningen hos TDC og til De Gule Sider A/S. Hvis din virksomhed ønsker at have hemmeligt nummer, sender vi ikke information til De Gule Sider, men 118-oplysningen skal have alle numre. De holder nemlig 112-alarmcentralen opdateret, så de i ulykkestilfælde kan rykke ud til den rigtige adresse.

Sådan til-/afmelder din virksomhed hemmeligt nummer

Hvis din virksomhed beslutter at få hemmeligt nummer eller opsige hemmeligt nummer, skal I give os besked. Vi kontaker så De Gule Sider. Vi sender nummerinformation dagligt (bortset fra lørdag), men vi har ingen indflydelse på, hvor hurtigt informationerne kommer ud på de forskellige oplysningstjenester. Typisk skal man regne med op til 14 dage.

Med Kortnummervalg opretter du en tocifret kode for et helt telefonnummer, så du nemmere og hurtigere kan ringe op. De indkodede telefonnumre må højst være på 20 cifre og kan ikke indeholde mellemrum.

Du kan abonnere på op til ni grupper på hver 10 kortnumre. Nummerserien går fra 10 til 99. Oplys det antal grupper, du ønsker, når du bestiller.

Priser ekskl. moms

Oprettelse Pr. kvartal
Kortnummervalg 0,00 kr. 38,40 kr.

Minutforbruget takseres efter gældende minuttakst.

Rabat på Tryk Selv Services:

Priser ekskl. moms

Antal services Pr. kvartal
0-2 Ingen rabat
3-5 37,50 %
6-8 52,78 %
9+ 58,33 %

Sådan bruger du Kortnummervalg

Du kan selv slå Kortnummervalg til og fra og kontrollere, om servicen er aktiveret.

Opret Kortnummervalg Brug Kortnummervalg Slet Kortnummervalg
Tast *51*
Tast et tocifret kortnummer
Tast *
Tast det ønskede telefonnummer
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på
Tast **
Tast kortnummer
Tast #51*
Tast kortnummer
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på
Kontroller Kortnummervalg Lav om i Kortnummervalg
Tast #51*
Tast kortnummeret
Tast *
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på
Tast #51*
Tast kortnummer
Tast *
Tast det nye ønskede telefonnummer
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på

Din virksomhed kan leje en fastnettelefon, hvis I har fastnetsabonnement hos TDC. Hvis din virksomhed skifter teleselskab til Telenor, bliver abonnementet på den lejede telefon overført sammen med selve telefonabonnementet. I bliver faktureret for en lejetelefon via jeres Telenor-regning.

Med nummerbestemt ringning kan du og dine kolleger høre på ringetonen, hvem af jer et opkald er til, og derfor lade den rette person besvare opkaldet. Din virksomhed kan få koblet et eller to ekstra telefonnumre til det nuværende hovednummer. Servicen kræver, at I har et Telenor-abonnement.

Med nummerbestemt ringning er der kun én fysisk telefonforbindelse. Telefonen melder derfor optaget, når linjen er optaget - uanset og det er hovednummeret eller et ekstranummer. Ekstranumrene har en hurtigere ringekadence end hovednummeret, dvs. de nye ringninger kommer i en hurtigere takt end den almindelige ringning. Servicen er et billigt alternativ til at oprette en ny linje.

Priser:

 

Oprettelse pr. nr. Flytning Ændring af nr. Pr. måned
Nummerbestemt ringning 20,00 kr. 20,00 kr. 20,00 kr. 12,80 kr.

Priser eks. moms

Nummerbestemt ringning er velegnet til mindre virksomheder, telefaxejere og hjemmearbejdspladser.

Mindre virksomheder

I mindre virksomheder, hvor du og dine kolleger sidder tæt på hinanden og ikke har så stort behov for at tale i telefon, er det oplagt med nummerbestemt ringning. Så kan den medarbejder, opkaldet er henvendt til, besvare opkaldet direkte.

Telefax

Hvis du har sluttet en telefax til din telefon, kan du med et ekstra nummer undgå at tage telefonen, når opkaldet er til din telefax. Når din telefax er tændt bliver den hurtigt aktiveret, når der bliver ringet op til et ekstranummer. Men når der bliver ringet til hovednummeret, har du god tid til at tage telefonen, inden faxen går i gang.

Hjemmearbejdsplads

Hvis du arbejder hjemme fra din privatadresse, kan du med et ekstra telefonnummer nemt holde private og arbejdsopkald adskilt. Ved hjælp af den særlige ringetone kan du hurtigt høre, om opkaldet er til dig/din familie eller dit firma. Du kan skrive ekstranummeret på dit visitkort som et erhvervsnummer (ud over dit privatnummer) og den nummerbestemte ringning sørger for, at du kan svare på virksomhedens vegne.

Nummerskjul forhindrer, at dit nummer bliver vist til den, du ringer til. Du kan vælge, at dit nummer enten bliver skjult fra opkald til opkald eller altid. Selvom du som udgangspunkt vælger altid at have skjult nummer, kan du godt vælge, at dit nummer skal vises i visse situationer, uden at du behøver at abonnere på Nummervisning. Vær opmærksom på, at dit nummer ikke bliver hemmeligt for Nummeroplysningen med Nummerskjul.

Nummerskjul pr. opkald eller fast

Du kan vælge at skjule nummeret pr. opkald, hvor du ved det enkelte opkald skal bestemme, om dit nummer skal vises på modtagerens display. Hvis du ønsker, at dit nummer aldrig bliver vist, kan du bestille Nummerskjul Fast.

Begrænsninger:

 • Nummerskjul bliver ikke overført til fx Genvejsnummer og Sidste Nummer Gentaget.
 • Når du ringer til udlandet, bliver telefonnummeret ikke overført, medmindre du bruger en ISDN-telefon.

Priser:

 • Nummerskjul er gratis.
Slå Nummerskjul til Slå Nummerskjul fra
Tast *31* (eller ring 1831 fra en
drejeskivetelefon)
Tast det nummer, du vil ringe til
Nummerskjul bliver automatisk slået fra, når du afbryder
samtalen

Sammenmærkning sikrer, at indgående samtaler bliver stillet direkte igennem til den første ledige telefon i virksomheden.

Vi tilbyder to typer sammenmærkning:

 • Med fast start bliver opkald altid stillet igennem til den først ledige telefon i en ønsket rækkefølge. Hvis denne telefon også er optaget, bliver opkaldet stillet videre til nummer to på listen osv., indtil der bliver fundet en ledig telefon.
 • Med variabel start holder servicen selv styr på, hvilken telefon den sidste indgående samtale blev stillet igennem til og finder selv den næste ledige telefon i rækken.

Sammenmærkning kan sagtens kombineres med én samlet viderestilling – fx til en telefonsvarer uden for normal åbningstid.

 

Sammenmærkning Oprettelse Pr. måned
Kaldenummer 400,00 kr. 4,00 kr
Ledsagenummer 120,00 kr. 4,00 kr

Med en terminaladresse kan din virksomhed give både medarbejdere og kunder mulighed for at kalde op direkte til computere, dataudstyr m.m. i virksomheden - på samme ISDN-nummer. Terminaladresserne bliver koblet til ISDN2-nummeret, og kan indeholde op til 20 tegn (tal/bogstaver/en kombination af begge dele).

Din virksomhed behøver kun ét abonnement for at tildele alt udstyr på ISDN-forbindelse en individuel terminaladresse. Med terminaladresser kan en udearbejdende medarbejder fx logge sig på en bestemt pc ved at taste ISDN-nummeret efterfulgt af pc'ens terminaladresse, eller fx starte måleudstyr og alarmer. Og eksterne afdelinger kan fx overføre de nyeste omsætningstal direkte til virksomhedens økonomidatabase, osv.

Terminaladresser virker kun ved opkald mellem ISDN2-abonnenter.

Oprettelse Pr. måned
Terminaladresse 0,00 kr. 10,40 kr.

Terminaladresse er inkluderet gratis i ISDN2 Erhverv.

Med terminalskift kan din virksomhed flytte en igangværende samtale fra et sted til et andet, hvis der fx er for meget uro i lokalet, eller hvis en kollega et andet sted har nogle vigtige baggrundspapirer.

Vi tilbyder to typer terminalskift:

 • Tag telefonen og flyt den til et andet stik - samtalen følger med.
 • Flyt samtalen til en helt anden telefon.

Hvis en samtale ikke bliver genoptaget efter højst tre minutter, bliver forbindelsen afbrudt.

Oprettelse Pr. måned
Terminaladresse 0,00 kr. 10,40 kr.

Terminaladresse indgår gratis i ISDN2 Erhverv.

Tre på linjen giver dig mulighed for at afholde telefonmøder med op til to andre deltagere (også fra udlandet). I kan alle tre snakke sammen som ved et fysisk møde.

Som mødeholder kan du også stille en af deltagerne i venteposition, og deltagerne kan selv koble sig af uden af afbryde mødet, så du kan fortsætte samtalen med den tilbageværende.

Den, der ringer op, betaler samtalerne.

Oprettelse Pr. måned
Banke på og parkering 0,00 kr. 12,80 kr.

 

Antal services Rabatsats i %
0-1 Ingen rabat
2 31.25 %
3 47,92%
4 56,25%
5 65,00%
6 70,93%
7 75,00%
8 78,13%
9 80,56%
10 82,50%

 

Sådan bruger du Tre på linjen

Start telefonmøde Kobl samtaler sammen Skift samtale
Foretag det første opkald på normal vis
Tast R, og afvent klartone.
Tast nummer til den anden mødedeltager (Tast R for at vende
tilbage til den oprindelige samtale, hvis du ikke kommer
igennem).
Tast R, og
afvent klartone
Tast 3
Tast R, og afvent klartone
Tast 2 for at sætte
tredjepart i venteposition
Fortsæt med en person
(afbryd med den ene mødedaltager)
Afslut telefonmøde
Tast R, og afvent klartone
Tast 1 for at afbryde igangværende samtale og fortsætte med den
anden part
Når alle har lagt røret på er telefonmødet
afsluttet

Med viderestilling fast nummer kan du få stillet alle dine telefonopkald videre til et på forhånd valgt nummer. Oplys nummeret, når du bestiller servicen. Opkald bliver stillet videre, når du enten ikke besvarer din telefon, eller når den er optaget. Der kan viderestilles til både danske og udenlandske fastnet- og mobilnumre samt personsøgernumre. Du betaler for viderestillingen.

Begrænsninger:

 • Viderestillingsnummeret må maks. være på 16 cifre
 • Servicen kan ikke betjenes fra en betalingstelefon eller vha. tonenøgle
 • Der kan ikke viderestilles til 112 og servicenumre
 • Automatisk vækning kan ikke viderestilles
 • Servicen kan ikke kombineres med banke på og parkering, viderestilling selvvalgt nummer og nækning
 • Servicen kræver, at din telefon har tasterne * og #
 • Servicen kan ikke kombineres med ISDN
Oprettelse Pr. måned
Viderestilling Fast nummer 0,00 kr. 12,80 kr.

Minutforbruget bliver takseret efter gældende minuttakst afhængigt af, om der bliver stillet videre til en mobil- eller fastnettelefon. 

Rabat på tryk selv-services

Antal services Rabatsats i %
0-1 Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92%
4 56,25%
5 65,00%
6 70,93%
7 75,00%
8 78,13%
9 80,56%
10 82,50%

 

Slå viderestilling fast nummer
til
Kontroller viderestilling fast
nummer
Slå viderestilling fast nummer
fra
Tast *22#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast *#22#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast #22#
Aflyt besked
Læg røret på

Lav om i nummeret

Når du vil ændre det nummer, der bliver viderestillet til, skal du kontakte kundeservice på 72 120 000.

Med denne bliver dine opkald stillet videre til et nummer, du indkoder fra gang til gang.

Du kan vælge mellem tre forskellige viderestillinger:

 1. Viderestilling af alle opkald.
 2. Viderestilling af alle opkald, hvis du ikke tager telefonen.
 3. Viderstilling af alle opkald, hvis din telefon er optaget.

Viderestilling kan bruges både på almindelige telefoner og på ISDN-telefoner. Læs mere under Spørgsmål og svar for de enkelte varianter af Viderestilling Selvvalgt nummer.

Hvis du ikke er i nærheden af din telefon eller ikke ønsker at blive forstyrret, kan du viderestille alle dine opkald direkte til et andet nummer, som du selv indkoder fra gang til gang. Der kan viderestilles til danske og udenlandske fastnet- og mobilnumre samt personsøgernumre. Du betaler for viderestillingen.

Begrænsninger:

 • Viderestillingsnummeret må maks. være på 16 cifre
 • Servicen kan ikke betjenes fra en betalingstelefon eller vha. tonenøgle
 • Der kan ikke viderestilles til 112 og servicenumre
 • Automatisk Vækning kan ikke viderestilles
 • Servicen kan ikke kombineres med Banke på/Parkering, Viderestilling Fast Nummer - alle opkald og Vækning
 • Servicen kræver, at din telefon har tasterne * og #

Priser:

Oprettelse Pr. måned
Viderestilling selvvalgt nummer
- alle opkald
0,00 kr. 12,80 kr.

Minutforbruget takseres efter gældende minuttakst afhængigt af, om det er en mobil- eller fastnettelefon, der bliver stillet videre til.

Antal services Rabatsats i %
0-1 Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92%
4 56,25%
5 65,00%
6 70,93%
7 75,00%
8 78,13%
9 80,56%
10 82,50%

 

Sådan bruger du viderestilling selvvalgt nummer - ved alle opkald:

Slå Viderestilling til Kontroller Viderestilling Slå Viderestilling fra
Tast *21*
Tast det nummer, der skal viderestilles til
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på
Tast *#21#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast #21#
Aflyt besked
Læg røret på

Med viderestilling selvvalgt nummer - ved optaget kan du selv viderestille dine telefonopkald til et nummer, du indkoder fra gang til gang. Dine opkald bliver stillet videre, når din telefon er optaget. Der kan viderestilles til danske og udenlandske fastnet- og mobilnumre samt personsøgernumre. Du betaler for viderestillingen.

Begrænsninger:

 • Viderestillingsnummeret må maks. være på 16 cifre
 • Servicen kan ikke betjenes fra en betalingstelefon eller vha. tonenøgle
 • Der kan ikke viderestilles til 112 og servicenumre
 • Automatisk Vækning kan ikke viderestilles
 • Servicen kan ikke kombineres med banke på/parkering, viderestilling fast nummer - alle opkald og Vækning
 • Servicen kræver, at telefonen har tasterne * og #
Oprettelse Pr. måned
Viderestilling selvvalgt nummer
-ved optaget
0,00 kr. 12,80 kr.

Minutforbruget bliver takseret efter gældende minuttakst afhængigt af, om det er en mobil- eller en fastnettelefon, der stilles videre til.

Antal services Rabatsats i %
0-1 Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92%
4 56,25%
5 65,00%
6 70,93%
7 75,00%
8 78,13%
9 80,56%
10 82,50%

 

Slå Viderestilling til Kontroller Viderestilling Slå Viderestilling fra
Tast *67*
Tast det nummer, der skal viderestilles til
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på
Tast #67#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast *#67#
Aflyt besked
Læg røret på

Med viderestilling selvvalgt nummer - ved manglende svar kan du viderestille dine telefonopkald til et telefonnummer, du selv indkoder fra gang til gang. Opkaldene bliver stillet videre, når du ikke tager din telefon. Der kan viderestilles til danske og udenlandske fastnet- og mobilnumre og personsøgernumre. Du betaler for viderestillingen.

Begrænsninger:

 • Viderestillingsnummeret må maks. være på 16 cifre
 • Servicen kan ikke betjenes fra en betalingstelefon eller vha. tonenøgle
 • Der kan ikke viderestilles til 112 og servicenumre
 • Automatisk Vækning kan ikke viderestilles
 • Servicen kan ikke kombineres med banke på/parkering, viderestilling fast nummer - alle opkald og vækning
 • Servicen kræver, at din telefon har tasterne * og #
Oprettelse Pr. måned
Viderestilling selvvalgt nummer
- ved manglende svar
0,00 kr. 12,80 kr.

Minutforbruget bliver takseret efter gældende minuttakst afhængigt af, om det er en mobil- eller fastnettelefon, der stilles videre til.

Antal services Rabatsats i %
0-1 Ingen rabat
2 31,25 %
3 47,92%
4 56,25%
5 65,00%
6 70,93%
7 75,00%
8 78,13%
9 80,56%
10 82,50%

 

Slå Viderestilling til Kontroller Viderestilling Slå Viderestilling fra Ændring af tiden før opkald
viderestilles (15 sek. er
standard)
Tast *61*
Tast det nummer, der skal viderestilles til
Tast #
Aflyt besked
Læg røret på
Tast #61#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast *#61#
Aflyt besked
Læg røret på
Tast *61*
Tast det nummer, der skal viderestilles til
Tast * efterfulgt af tiden i sekunder (mellem 5 og 60 sekunder)
Tast #

Med Vis Nummer kan du se nummeret på den, der ringer dig op, og dermed sortere hvilke opkald, du vil besvare. Servicen kræver, at du har et abonnement, og at du enten har en separat nummerviser eller en telefon, der understøtter denne funktion. Servicen er aktiv, indtil du afbestiller den.

Nummeret vises ikke, hvis den, der ringer op:

 • Har Nummerskjul eller hemmeligt/udeladt nummer.
 • Ringer fra udlandet.
 • Ringer fra en offentlig telefon.
Oprettelse Pr. måned
Vis Nummer 0,00 kr. 12,80 kr.
Vis Nummer Plus 0,00 kr. 16,00 kr.

Vis Nummer er inkluderet i ISDN2-erhverv. Vis Nummer Plus er en pakkeløsning med Nummervisning samt Banke på.

Hjalp denne side dig?

Tak for din feedback