Wholesale

Med en wholesale aftale hos Telenor får du adgang til Telenors mobilnet og VoIP net. Du kan gensælge vores mobil- og VoIP produkter - abonnementer, serviceydelser og trafik.

Du gensælger til slutkunder i eget navn og til priser, som du selv fastsætter. Med vores wholesale produkter har du mulighed for at sammensætte dine egne produkter, så de imødekommer netop dine kunders behov.

Kontakt os og hør mere  
 
WS telefonnummer
 
Ring mig op

Wholesale

Brand

Service Provider

MVNO

MVNO SIP

Brandaftalen

Du behøver ingen teknisk viden om telekommunikation. Stort kundepotentiale – begrænset teknisk viden.

Telenor leverer:

 • Netværk 
 • Produkter 
 • Numre og SIM-kort
 • Sikrer afregning af kunder 
 • Sikrer håndtering af kundeserviceopgaver (inklusiv nummerportering)

Service Provider og MVNO-SIP

Gensalg af Telenors ydelser og produkter i eget navn og til priser du selv fastsætter.

Telenor leverer:

 • Netværk
 • Produkter
 • Afregningsgrundlag (TAP filer)
 • Implementering i IT systemer
 • SIM-kort
 • Postpaid/prepaid løsninger

Service Provider - Would You like to be a Telecom Provider? (PDF) 
MVNO SIP - Getting Your own Virtual Mobile Network (PDF) 

Sådan opnår du succes
Det er en stor fordel, hvis du i forvejen har en kundedatabase og erfaring med salg og markedsføring. Hvis du ønsker en Service Provider aftale eller en MVNO SIP aftale, er veludviklede systemer til administration af kunder og regninger ligeledes af afgørende betydning for din succes som teleudbyder.

Fremtiden for dig
Salg af Mobilt Bredbånd stiger som aldrig før. Derfor sikrer Telenor Wholesale at vores Wholesale kunder er godt rustet til fremtiden, ved at give mulighed for, at I kan sammensætte nøjagtigt de Mobilt Bredbåndspakker der passer til jeres kunder.

I takt med at salget af Mobilt Bredbånd stiger, øges kravet til vores netværk også. Telenor opgraderer konstant netværket, således at det understøtter de seneste nye teknologier, samt lever op til de kapacitetsmæssige behov der kræves af netværket.

Brandaftale


Med en ”Brand” aftale er det muligt for dig som virksomhed eller forening at sælge telefonitjenester på mobilområdet, uden at have særlig viden og ekspertise inden for teleområdet.

Telenor har udviklet en webbaseret totalløsning, som gør det muligt for dig at gensælge forudbetalte telefonitjenester på mobilområdet, i eget navn og med egne varemærker (”brands”) og kendetegn.

Produktet henvender sig til virksomheder eller foreninger som ønsker, under anvendelse af dette brand, at udvide sin produktportefølje med salg og markedsføring af mobiltelefoni i eget navn.

Krav til dig som "Brand" kunde:

 • Besidde et unikt brand
 • God erfaring med salg og markedsføring

Fordele ved "Brand" aftale:

 • Mulighed for at udvide eksisterende produktportefølje, uden særlig ekspertise inden for teleområdet
 • Adgang til at gensælge Telenor Wholesale produkter - bl.a. Mobilt Bredbåndspakker
 • Telenor sikrer håndtering af kundeserviceopgaver
 • Adgang til et opgraderet netværk, der understøtter nye teknologier
 • En fast kontaktperson der kan rådgive og vejlede - såvel i implementering som i den efterfølgende driftsfase
 • Enkel og hurtig implementering i Telenors systemer, så du hurtigt kan komme i gang

Service Provider aftale

Med en Service Provider aftale hos Telenor kan du gensælge vores mobilprodukter og -ydelser. Du gensælger til slutkunder i eget navn og til priser, som du selv fastsætter.

Du får adgang til Telenors mobil- og datanetværk, som løbende opgraderes, og dermed understøtter de seneste nye teknologier.

Med Telenors wholesale-produkter har du mulighed for at sammensætte dine egne produkter, så de imødekommer netop dine kunders behov. Du slipper således for dyre omkostninger til produktudvikling.

Krav til dig som Service Provider

Når du er kunde hos os, er du forpligtet til at videresælge de produkter og ydelser, som du køber hos Telenor. Du videresælger produkterne i eget navn og sammensætter selv pris-, produkt- og servicepakker.

Det er ikke nødvendigt, at du har indgående teknisk viden om telekommunikation. Det er dog en fordel, hvis du har en IT organisation med eventuel kendskab til XML og ASN1.

Det er desuden en stor fordel, hvis du i forvejen har en kundedatabase og erfaring med salg og markedsføring. Ligeledes er veludviklede systemer til administration af kunder og regninger af afgørende betydning for din succes som teleudbyder.

Fordele ved en Service Provider aftale:

 • Adgang til Telenor Wholesales produktportefølje, der dækker alle slutbrugeres behov
 • Mulighed for at sammensætte egne Mobilt Bredbånds pakker
 • Adgang til et opgraderet netværk, der understøtter nye teknologier
 • Mulighed for postpaid- eller prepaid løsning
 • En fast kontaktperson, der kan rådgive og vejlede - såvel i implementeringsfasen, som i den efterfølgende drifts- og udviklingsfase
 • Fleksibilitet

MVNO aftale


Telenor's MVNO service er ideel til virksomheder, der ønsker at sælge mobiltjenester i eget navn og med egen mobil kerneinfrastruktur.

Med Telenor som leverandør, kan du koncentrere dig om dine kernekompetencer, dvs. drift og vedligeholdelse af kerneplatformen, mobile services, fakturering og kundepleje. Vi koncentrerer os om at levere adgang til et veludbygget mobilnetværk.

Telenors mobilnetværk - hjørnestenen i vores MVNO-produkt

Vores radionetværk har allerede en meget omfattende dækning, men på trods af det, arbejder vi fokuseret på at udbygge dækningen.

Vores netværksudbygning styres af to grundlæggende krav - tilgængelighed og dækning.

  Vores mål er: 
 • Vores kunder skal altid have maksimal tilgængelighed
 • Bedste indendørs dækning i de store og mellemstore byer. 
 • Vi arbejder konstant på at øge kapaciteten i de områder, hvor vi har mange kunder
 • Turbo-3G i hele landet. 
 • Vores 3G-netværk opgraderes løbende for at understøtte hastigheder op til 21 Mbps 
 • Vi har LTE licens, hvilket gør dit valg af os som MVNO leverandør til et sikkert valg mht. fremtidig mobil netværksteknologi.

Vil du lære mere om, hvordan vores tekniske løsning ser ud?

Kontakt os

MVNO SIP aftale


Med en MVNO SIP aftale får du fuld kontrol over, hvordan kald skal håndteres. Det giver dig mulighed for at tilbyde dine kunder innovative produkter, som for eksempel unified communication løsninger og konvergens produkter.

MVNO SIP produktet giver dig adgang til Telenors mobile netværk, hvormed du kan opbygge dit eget virtuelle mobile netværk.

Alle kald til og fra en mobiltelefon, som er tilknyttet MVNO SIP produktet, vil blive overført til din egen softswitch via SIP. På den måde kan du integrere mobil- og fastnetservices, og dermed få to netværk til at smelte sammen.

Krav til dig som MVNO SIP operatør:

Du skal have teknisk viden omkring softswitch og SIP, og det er nødvendigt, at du har en softswitch for at realisere løsningen.

Det er desuden en stor fordel, hvis du i forvejen har en kundedatabase og erfaring med salg og markedsføring.
Ligeledes er veludviklede systemer til administration af kunder og regninger af afgørende betydning for din succes som teleudbyder.

Fordele ved en MVNO SIP aftale
 • Adgang til Telenor Wholesales produktportefølje, der dækker alle slutbrugeres behov
 • Kaldskontrol over mobilkald, du får derfor mulighed for at udvikle egne produkter
 • Mulighed for at sammensætte egne Mobilt Bredbånds pakker 
 • Adgang til et opgraderet netværk der understøtter nye teknologier 
 • En fast kontaktperson der kan rådgive og vejlede – såvel i implementeringsfasen, som i den efterfølgende drifts- og udviklingsfase
 • Stor fleksibilitet