Nyt samarbejde sætter fokus på digital mobning  

 

 Alle børn har ret til en opvækst uden fysisk eller digital mobning. Mobning blandt børn har store konsekvenser; både for det enkelte barn og samfundet. Sammen med UNICEF sætter Telenor derfor spot på at forebygge og bekæmpe digital mobning, som bliver mere og mere udbredt. 

Mobning har i dag flyttet sig fra skolegårde og klasseværelser til internettet, mobiltelefonen, sociale medier som Facebook, Snapchat og Instagram og i online spil etc. Vores rundspørge blandt skolelærere bekræfter, at problemet med digital mobning er stigende og kalder på øget fokus.

 

Programmet til #digitalpænt skolearrangement:

 

Om #digitalpænt skolearrangement

I samarbejde med UNICEF afholdte vi torsdag d. 29. september et stort gratis arrangement i Tivolis koncertsal. Der var stor interesse omkring arrangementet, som hurtigt blev fyldt efter først-til-mølle princippet.

Arrangementet fandt sted i skoletiden, hvor 1400 skolebørn fra 4.-6. klasse deltog i et fagligt inspirerende og underholdende program.

Programmet var sammensat og tilpasset målgruppen med cases, videoer, stand-up med faglig læring samt underholdningsindslag og en mini-koncert med det populære band L.I.G.A. Sofie Østergaard var konferencier og programmet bød bl.a. på:

  • Stand-up om digital mobning v. Oluf Christensen
  • Film, cases og oplæg v. Jon K. Lange, seniorrådgiver, Børns digitale liv, Red Barnet 
  • Indlæg om børns rettigheder v. Anne-Mette Friis, chef for børne- og ungearbejdet hos UNICEF
  • Minikoncert med L.I.G.A