Statistik

Med RenMobil Selvbetjening kan dig og din virksomhed få statistikinformation for den enkelte Søgeplan. Det kræver, at I er tilmeldt servicen Statistik. 

Bestil via RenMobil Selvbetjening

Se priser og vilkår for RenMobil Selvbetjening tillægsprodukter


Der findes to forskellige statistik produkter:

Statistik Lille og Statistik Stor.
Statistik Lille indeholder information om opkald til søgeplanen. 
Statistik Stor information om opkald til søgeplanen samt for medlemmerne af søgeplanen. 
Ens for de to produkter er, at du kan printe og downloade de forskellige rapporter. Statistikken er tilgængelig to måneder bagud. Dog kun 30 dage for rapporten ” Udgående kald pr. medlem” som er tilgængelig for Statistik Stor. 

Statistik Lille – 3 rapporter 

  1. ”Specifikation pr. kald”: Detaljer om hvert kald. Se tidspunkt, hvem der har ringet, hvilket medlem der har besvaret, og længden på kaldet.
  2. ”Indgående kald til Søgeplan”: Opsummering af alle kald pr. døgn. Se antal kald, gennemsnitslængde og om kaldet har været i kø, er mistet eller viderestillet.
  3. ”Bemanding af Søgeplan”: Medlemmernes bemanding. Se hvornår medlemmerne har været aktive, hvor mange kald de er blevet tilbudt, og hvor mange de har besvaret. Resultatet er fordelt i halv-times intervaller i løbet af et døgn.

Statistik Stor – 6 rapporter

  1. ”Specifikation pr. kald”: Detaljer om hvert kald. Se tidspunkt, hvem der har ringet, hvilket medlem der har besvaret, og længden på kaldet.
  2. ”Indgående kald til Søgeplan”: Opsummering af alle kald pr. døgn. Se antal kald, gennemsnitslængde og om kaldet har været i kø, er mistet eller viderestillet.
  3. ”Bemanding af Søgeplan”: Medlemmernes bemanding. Se hvornår medlemmerne har været aktive, hvor mange kald de er blevet tilbudt, og hvor mange de har besvaret. Resultatet er fordelt i halv-times intervaller i løbet af et døgn.
  4. ”Specifikation pr. kald pr. medlem”: Kald, som medlemmet har besvaret. Se tidspunkt, hvem der har ringet og længden på kaldet.
  5. ”Udgående kald pr. medlem”: Medlemmets opkald. Se hvem medlemmet har ringet til, hvornår, og hvor længe.
  6. ”Bemanding pr. medlem”: Medlemmets aktive perioder. Se hvornår og hvor længe medlemmet har været aktiv, hvor mange kald der er blevet tilbudt og besvaret. Resultatet er fordelt i halv-times intervaller i løbet af et døgn.

Hjalp denne side dig?

Tak for hjælpen med at gøre siden bedre