Tjen 3000 kr. og hjælp med at forbedre Telenor

Formålet med samarbejdet er at forbedre Telenors digitale kommunikation, herunder
telenor.dk, Mit Telenor, samt emails, sms'er, mv. Det vil vi gøre, ved at lytte til hvordan
kunderne oplever den digitale kommunikation.

Du får:

  • 250 kr. hver mdr. som overføres til din bankkonto (årlig værdi 3.000 kr.)

Dit job:

  • At oprette et nyt eller flytte dit eksisterende mobilabonnement til Telenor
  • At deltage i tre interviews á ca. en times varighed hos Telenor på Frederikskaj 8, København S. (Interviewet video-optages.)
  • At informere os hver gang du er i kontakt med Telenor ved at sende en mail til jubg@telenor.dk

For tilmelding eller spørgsmål:
Ring eller skriv til Julie Gade på jubg@telenor.dk eller 6050 6795

Vilkår for aftalen
Du vil modtage 250 kr. pr. måned for din hjælp. Beløbet er uafhængigt af, om du køber et abonnement, der koster mere eller mindre end 250 kr.. Beløbet er skattepligtigt, og du er selv ansvarlig for at indberette beløbet til SKAT. Beløbet betales til din konto månedsvis bagud den 1. hver måned.
Du er forpligtet til at betale dine regninger, herunder forbrug udover det inkluderede, rettidigt. Sker der ikke rettidig betaling, forbeholder Telenor sig retten til at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning.
Telenor forbeholder sig endvidere ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt du misligholder dine forpligtelser i henhold til aftalens formål.

Opsigelse og ophør af aftalen
Aftalen løber 12 måneder fra den dato, hvor nærværende aftale er underskrevet. Herefter udløber aftalen automatisk, medmindre den fornyes.
Begge parter kan desuden opsige aftalen til udløbet af en måned under aftalens løbetid. Eventuel besked om opsigelse skal ske til Julie Gade jubg@telenor.dk